Radiowęzeł lokalny

Sygnatura
66/37/0/17
Daty skrajne
1951 - 2003
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 241 do 260 z 417 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/37/0/17/1927 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, relacja z zakończenia roku Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, kpt. S. Mencel o sytuacji na drogach, przegląd prasy, 3 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1928 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, magazyn samorządu pracowniczego (ocena zdrowotności załogi według dr. H. Kloczowskiego), 4 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1929 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, rozmowa z H. Redlarskim o kwartalnej naradzie przewodniczących branżowych związków zawodowych w zakładach wiodących, giełda "Kupno-sprzedaż", 5 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1930 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, audycja Komitetu Założycielskiego "Solidarności" (komentarz do powstających "spółek nomenklaturowych"), nowy związek zawodowy w zakładzie, 6 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1931 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, informator kulturalny, przegląd prasy, 7 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1932 Wiadomości bieżące, komunikaty, odpowiedź kierownika działu opakowań na krytykę "Solidarności", kpt. S. Mencel o sytuacji na drogach, 10 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1933 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, magazyn samorządu pracowniczego (sytuacja ekonomiczna zakładu, dotacja dla Związku Sybiraków, ZBoWiD, TPPR, PTTK, spółdzielnie mieszkaniowe), przegląd prasy, 11 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1934 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, giełda "Kupno-sprzedaż", przegląd prasy, 12 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1935 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, audycja Komitetu Założycielskiego "Solidarności", pogadanka psychologa J. Janowskiego z poradni odwykowej, 13 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1936 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, dyrektor J. Gramza i dyrektor ds. ekonomicznych T. Suchecki o sytuacji zakładu po zamrożeniach cen, informator kulturalny, 14 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1937 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, rozmowa z A. Kotlarskim, wiceprezesem Intercoop, wiadomości sportowe, 17 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1938 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, magazyn samorządu pracowniczego (zakładanie "spółek nomenklaturowych"), 18 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1939 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, o dzieciach specjalnej troski, giełda "Kupno-sprzedaż", 19 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1940 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, informacje "Solidarności" (relacja senatora S. Żytkowskiego ze spotkania z gen. W. Jaruzelskim i Cz. Kiszczakiem), 20 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1941 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, radca prawny o dniach wolnych, informator kulturalny, 21 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1942 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, Sejmik Polonijny PKOl, Światowe Forum Działaczy Polonijnych, 24 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1943 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, magazyn samorządu pracowniczego (propozycja spółki Stilonu z Silwaną, dotacje dla podmiotów zewnętrznych, 25 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1944 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, giełda "Kupno-sprzedaż", 26 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1945 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, informacje Komitetu Założycielskiego "Solidarności" (rocznica powstania warszawskiego), 27 lipca 1989 1989-1989 0
66/37/0/17/1946 Wiadomości bieżące, komunikaty, dziennik radiowy, jeszcze o Sejmiku Polonijnym, przegląd prasy, 28 lipca 1989 1989-1989 0
Wyświetlanie 241 do 260 z 417 wpisów.