Materiały współpracowników: materiały Strakaczów - Sylwina, Anieli, Anetki [sygn. 4052-4399]

Sygnatura
2/100/0/14
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 201 do 220 z 348 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.6/4252 Strzelski Tadeusz (dziennikarz); Załączniki: list J. Opieńskiego do S. Strakacza; L.2 1938-1940 0
2/100/0/14.6/4253 Swendowski Tadeusz (pracownik Ambasady R.P. w Paryżu); L.1 1940 0
2/100/0/14.6/4254 Szczerbiński Zdzisław (pracownik służby dyplomatycznej); Maria; L.4 1932-1940 0
2/100/0/14.6/4255 Sztark Heliodor (konsul generalny R.P. w Pittsburgu); L.1 1940 0
2/100/0/14.6/4256 Tworkowski W. (ksiądz, dziennikarz); Załączniki: a) listy W. Tworkowskiego do Min. Komornickiego, do J. Piłsudskiego oraz do Kazimiery Iłłakowiczówny (kopie); b) artykuł ks. W. Tworkowskiego pt. "Ku czci ś.p. prof. C. Białobrzeskiego" (maszynopis); c) część egzemplarza "La Croix" z 29 IV 1940 z artykułem ks. W. Tworkowskiego; d) list prof. C. Białobrzeskiego z 29 XII 1939 do ks. W. Tworkowskiego; e) kartka pocztowa adresowana do ks. W. Tworowskiego z wycinkiem z "La Liberte"; f) odbitka z "Przeglądu Współczesnego"; L.10 1933-1939 0
2/100/0/14.6/4257 Valloton Henry; L.9 1934-1940 0
2/100/0/14.6/4258 Waldenbergoza Aniela; L.1 1939 0
2/100/0/14.6/4259 Weinfeld I. (ekonomista); L.1 1937 0
2/100/0/14.6/4260 Wellisz L.; L.4 1940 0
2/100/0/14.6/4261 Witkowski Stefan; L.2 1938 0
2/100/0/14.6/4262 Witos Wincenty; Załączniki: list do I. Paderewskiego; L.10 1936-1938 31
2/100/0/14.6/4263 Woods Helen; L.1 1939 0
2/100/0/14.6/4264 Wróblewski Kazimierz (pracownik II Oddziału Sztabu); Załączniki: a) list K. Wróblewskiego do Szefa Wydziału Informacyjnego z 17 XI 1939 r. i "Sprawozdanie z działalności w referacie K.W."; b) Sprawa kontaktu z dr. Otto Strasse przywódcą "Schwarze Front" (raporty z 18 XII 1939 r. - 2 odbitki, z 23 XII 1939 r. - 2 odbitki - maszynopisy); c) list K. Wróblewskiego z 9 I 1940 r. do pułk. dypl. i Szefa II Oddz. Wasilewskiego (odpis - maszynopis, 2 odbitki); d) ulotki antyhitlerowskie grupy "Milesa", m.in. pt. "Fragt" dotyczy najazdu na Polskę (j. niem); L.4; brak s.30-31,33-45 1939-1940 0
2/100/0/14.6/4265 Wrzos Konrad (dziennikarz); Załączniki: "Le projet de Wrzos concernant la commemoration des journalistes en Pologne"; L.3 1937-1940 0
2/100/0/14.6/4266 Wszelaki Jan (radca ekonomiczny M.S.Z.); L.3 1935-1939 0
2/100/0/14.6/4267 Zaleski August; Załączniki: a) list (odpis) Skowrońskiego (Poseł RP w Brazylii); L.5 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy); patrz 4246 1940 0
2/100/0/14.6/4268 Zaleski August, Sikorski Władysław 1940 0
2/100/0/14.6/4269 Zdziechowski Jerzy (b. min. Skarbu R.P.); L.1 1933 0
2/100/0/14.6/4270 Żelawski Jan; L.1 1937 0
2/100/0/14.6/4271 N.N.; Dotyczy stosunków polsko-czechosłowackich w okresie monachijskim i sprawy zamknięcia "Nowej Rzeczypospolitej"; L.1 1938 0
Wyświetlanie 201 do 220 z 348 wpisów.