Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 281 do 320 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1422 Kellogg Charlotte; L.1 (odpowiedź - maszynopis) 1939 0
2/100/0/5.7/1423 Kellogg Vernon (profesor); L.3 (odpowiedź - rękopis) 1922-1928 0
2/100/0/5.7/1424 Kelly Blanche Ivonne; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1425 Kelly Edward J. (Mayor of the City of Chicago); Załączniki: a) zaproszenie; b) rezolucja City Council; c) przemówienia; L.5 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1426 Kętrzyński Stanisław (profesor, poseł RP w Holandii); Załączniki: a) telegram podpisany "Amitiés Polonaises"; b) kopia listu T. Du Monceau; L.4 1929 0
2/100/0/5.7/1427 Kiełpiński Tadeusz (Dziennikarz); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1428 Kiernik Władysław; Załączniki: a) list córki W. Kiernika; b) telegram I. J. Paderewskiego do prof. K. Drewnowskiego; L.18 (odpowiedzi - rękopisy) 1933-1939 0
2/100/0/5.7/1429 Kijeński Stanisław; L.3 1929-1932 0
2/100/0/5.7/1430 Kitamura Hirosi (korespondent "Yomiuri Shimbun"); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1431 Kleczkowski Paweł; Załączniki: a) "Code" korespondencji J. Orłowskiego z I. Paderewskim; b) rachunek bankowy; c) wycinek prasowy; d) korespondencja z bankami; e) 2 zaproszenia; L.32 1922-1934 0
2/100/0/5.7/1432 Kluczyński Piotr (konsul RP w Lyonie); L.8 1929-1934 0
2/100/0/5.7/1433 Kłossowski Karol; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1434 Knecht Marcel; Załączniki: odpis telegramu; L.2 1923 0
2/100/0/5.7/1435 Komarnicki Tytus (poseł RP w Szwajcarii); Załączniki: odezwa "Aide Suisse aux prisonniers de guerre Polonais..."; L.12 (odpowiedź - rękopis) 1935-1939 0
2/100/0/5.7/1436 Korab-Kucharski (dziennikarz); Dotyczy "Rzeczpospolitej"; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1437 Korfanty Wojciech; Załączniki: a) telegram I. J. Padewskiego do W. Witosa; b) zaproszenie, dotyczy "Rzeczypospolitej"; L.23 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1924-1939 0
2/100/0/5.7/1438 Koskowski Bolesław (publicysta, senator); L.11 (odpowiedzi) 1920-1935 0
2/100/0/5.7/1439 Koskowski Włodzimierz; L.13 1928-1938 0
2/100/0/5.7/1440 Kostrzeńska Irena; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1441 Kot Stanisław; Załączniki: a) kopia listu S. Kota z dn. 3 XI 1935 r. (maszynopis); b) telegram I. J. Paderewskiego do M. Kukiela (rękopis); c) Ulotka Komitetu Obrony Narodowej (Konar), nr 2, listopad 1935 (druk); d) "Na polach Racławic zbierze się cała Polska Ludowa" - podpisane przez Okręgowe Komitety KPP-KZM (maszynopisy, fotokopie); e) list S. K. do Rektora U.J. z dn. 4 X 1937 r. (odpis); L.8 (odpowiedź-rękopis) 1933-1938 0
2/100/0/5.7/1442 Kowalewski Felik; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1443 Kozaczenko B.; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1444 Kozłowski Mieczysław (b. delegat PBK w Bielsku Podlaskim); L.2 1936 0
2/100/0/5.7/1445 Krause I.; Na odwrocie listu - "Pamiątka odsłonięcia pomnika (W. Wilsona)"; L.1 1931 0
2/100/0/5.7/1446 Kremnicki Teodor; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1447 Krempa Franciszek (poseł); L.2 1925-1926 0
2/100/0/5.7/1448 Krzemicka Zofia; Załączniki: fragment pracy Friedricha Schankela pt. "Polen, Preussen und Deutschland Die Polnische Frage als Problem der preussisch-deutschen Nationals-teatsentwicklung", Breslau 1931; fragment dotyczy propagandy polskiej w USA w latach Wielkiej Wojny; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1449 Krzemieniewski Romuald Marian; Dotyczy powstania "International Committee for Restoration of Warsaw"; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1450 Kubina Teodor (biskup częstochowski); L.1 1926 0
2/100/0/5.7/1451 Kuenzi P.; L.2 (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/5.7/1452 Kukiel Marian; L.9 (odpowiedź - rękopis) 1934-1940 0
2/100/0/5.7/1453 Kukier Władysław (b. prezes Związku Ziemian pow. węgrowskiego, siedleckiego i sokołowskiego); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1454 Kukulak Hieronim (sędzia grodzki w Ostrowcu Świętokrzyskim); L.1 1938 0
2/100/0/5.7/1455 Kulerski Wiktor (senator, redaktor i wydawca "Gazety Grudziądzkiej"); L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1456 Kulinowski Stanisław; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1457 Kulisz Karol (pastor); Załączniki: a) List J. B. Stetsona do K. Kulisza (fotokopia, 2 egz.); b) "An appeal from the Protestants of Poland"; (druk); c) fotografie; d) Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze "Ebenezer" (broszura, 2 egz.); L.12 1926-1935 0
2/100/0/5.7/1458 Kumatowski Eryk (ziemianin, b. Senator); L.4 1933-1938 0
2/100/0/5.7/1459 Kurnatowski (dziennikarz); Dotyczy "Rzeczpospolitej" 1924-1925 0
2/100/0/5.7/1460 Kurnikowski Zdzisław (konsul generalny RP w Chicago); L.1; patrz t.2120 1927 0
2/100/0/5.7/1461 Kwiatkowski Michał (redaktor nacz. "Narodowca" w Lens); L.5 (odpowiedź - brudnopis) 1937-1940 0
Wyświetlanie 281 do 320 z 678 wpisów.