Korespondencja I. J. Paderewskiego od: osób [sygn. 1142-1819]

Sygnatura
2/100/0/5.7
Daty skrajne
1891 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
136
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 241 do 300 z 678 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/5.7/1382 Houfsor d'Humphery; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1383 House Edward Mandell i Emily; Załączniki: a) list Chalmer Roberts'a; b) list Waldo Frank'a do E. M. House'a; c) wycinki prasowe; L.71 (odpowiedzi - rękopisy) 1921-1938 0
2/100/0/5.7/1384 Dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego nadany E. M. House 1925 0
2/100/0/5.7/1385 Houston Herbert S. (president and Editor - in Chief of the "Cosmos Newspapers Syndicate"); Załączniki: a) artykuł H. S. Houston'a pt. "America's bright crystal Ball"; b) artykuł gen. Henry T. Alleria pt. "Locarno opens a new era"; c) artykuł F. J. Kent'a "Cheering Results from the Dawes Plan" (maszynopisy); L.8 (odpowiedź - maszynopis) 1922-1925 0
2/100/0/5.7/1386 Howard G. F.; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1387 Howard of Pawrilt; L.1 1936 0
2/100/0/5.7/1388 Huddleston Sisley (korespondent "The Christian Science Monitor"); L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1389 Hulanicka Stanisława (dziennikarka); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1390 Hulewicz Edward; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1391 Hymans Paul i Thérese; Załączniki: a) zaproszenie; b) wycinek prasowy; L.13 (odpowiedzi - rękopisy) 1923-1925 0
2/100/0/5.7/1392 Ishii K. (ambasador Japonii we Francji); L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1393 Iwanowski Zygmunt; Załączniki: a) telegram I. J. i H. Paderewskich do Hanny Iwanowskiej (maszynopis); b) referat z 12 VI 1922 r.; c) list Taensond'a John'a Wilson'a do Z. Iwanowskiego z dn. 19 XII 1926; L.16 1921-1926 0
2/100/0/5.7/1394 Jackowski Tadeusz (poseł RP w Belgii); Załączniki: kopia listu z 1 VI 1932 r.; L.10 (odpowiedź - rękopis) 1929-1937 0
2/100/0/5.7/1395 Jaeckel Louis Ellsworth; Dotyczy polskiej floty handlowej; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1396 Jakóbkiewicz J. (dr med.); L.3 (odpowiedź - maszynopis) 1939 0
2/100/0/5.7/1397 Jałowiecki Mieczysław (delegat RP w Gdańsku); L.3 1925-1940 0
2/100/0/5.7/1398 Jaroszewicz A.; L.1 1924 0
2/100/0/5.7/1399 Jaroszyński Marian; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1400 Jaśkiewicz Czesław; L.1 1933 0
2/100/0/5.7/1401 Jeffries J. M. N. (dziennikarz); Załączniki: wcinek prasowy; L.6 (odpowiedź - maszynopis) 1926-1939 0
2/100/0/5.7/1402 Jeweft Rutger Blucker; Załączniki: wycinek prasowy; L.2 1925-1929 0
2/100/0/5.7/1403 Jeziorański L.; L.4 1929-1934 0
2/100/0/5.7/1404 Jodko-Narkiewicz Kazimierz; Załączniki: plakat i zaproszenie; L.1 1929 0
2/100/0/5.7/1405 Johnson Robert Underwood; Załączniki: a) "American Academy of Arts and Letters" (broszura); b) mowa R. U. Johnsona (maszynopis); c) wiersz "Woodrow Wilson"; d) wycinek prasowy; L.31 (odpowiedzi - rękopisy) 1911-1937 0
2/100/0/5.7/1406 Johnston L. S.; Załączniki: a) wycinek z "The Chicago Daily News", oct. 1939; b) "Union Now", wycinek z "Reader's Digest" June 1939; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1407 Jonquières de Louise; L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1408 Joseph Charles H. (editor of "The Jewish Criterion"); L.1 1922 0
2/100/0/5.7/1409 Józefowicz Stanisław (konsul RP w Monaco); L.3 1929-1930 0
2/100/0/5.7/1410 Jules-Bois H. A. (Délégué Général pour l'Amerique du Nord de "L'Idée Française a l'Étranger"); Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1411 Jurczewski Bolesław; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1412 Jurjewicz Mieczysław; Załączniki: a) list Związku Młodzieży Rękodzielnictwa i Przemysł. w Krakowie-grudzień 1924 r.; b) Mieczysław Jurjewicz "Obrazki z życia zaniedbanej młodzieży", N.Y. (1925), (broszura); 23 broszury; L.1 1924-1925 0
2/100/0/5.7/1413 Jurjewicz Paweł (poseł RP w Rumunii); Załączniki: list Fundatia Culturala "Principele Carol" do posła RP w Rumunii; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1414 Jusserand Jean Jules (historyk, dyplomata); Załączniki: charakterystyki i życiorysy F. E. Fronczaka, T. A. Starzyńskiego, J. F. Smulskiego, K. Żychlińskiego, N. L. Piotrowskiego; L.6 (odpowiedzi - maszynopisy) 1921-1922 0
2/100/0/5.7/1415 Kaczyński Zygmunt (ksiądz, dyrektor Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej - KAP); Na telegramach również podpisy S. Adamskiego, K. Olchowicza, B. Koskowskiego, Bispingowej, F. Pułaskiego, Kotnowskiego, E. Witkowskiego, J. Chacińskiego, Budki, Lewińskiego i J. Kołłupajło; L.59 (odpowiedzi - rękopisy) 1923-1940 0
2/100/0/5.7/1416 Kamiński Władysław; Załączniki: rozkaz oficerski nr 13; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1417 Kanka James George (dziennikarz); L.1 1940 0
2/100/0/5.7/1418 Kaplicki Mieczysław (prezydent m.st. Krakowa); Załączniki: list majora Bronisława Romaniszyna do I. Paderewskiego; L.1 1935 0
2/100/0/5.7/1419 Karpowicz Maria; L.1 1927 0
2/100/0/5.7/1420 Kasznica Stanisław (prof. Uniwersytetu Poznańskiego, senator); Załączniki: "Program przyjęcia przez Uniwersytet Poznański swego Doktora h.c. I. Paderewskiego..." (maszynopis); dotyczy "Rzeczpospolitej"; L.4 (odpowiedź - rękopis) 1924-1931 0
2/100/0/5.7/1421 Keating James; L.3 1923 0
2/100/0/5.7/1422 Kellogg Charlotte; L.1 (odpowiedź - maszynopis) 1939 0
2/100/0/5.7/1423 Kellogg Vernon (profesor); L.3 (odpowiedź - rękopis) 1922-1928 0
2/100/0/5.7/1424 Kelly Blanche Ivonne; Załączniki: wycinek prasowy; L.1 1932 0
2/100/0/5.7/1425 Kelly Edward J. (Mayor of the City of Chicago); Załączniki: a) zaproszenie; b) rezolucja City Council; c) przemówienia; L.5 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1934-1939 0
2/100/0/5.7/1426 Kętrzyński Stanisław (profesor, poseł RP w Holandii); Załączniki: a) telegram podpisany "Amitiés Polonaises"; b) kopia listu T. Du Monceau; L.4 1929 0
2/100/0/5.7/1427 Kiełpiński Tadeusz (Dziennikarz); L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1428 Kiernik Władysław; Załączniki: a) list córki W. Kiernika; b) telegram I. J. Paderewskiego do prof. K. Drewnowskiego; L.18 (odpowiedzi - rękopisy) 1933-1939 0
2/100/0/5.7/1429 Kijeński Stanisław; L.3 1929-1932 0
2/100/0/5.7/1430 Kitamura Hirosi (korespondent "Yomiuri Shimbun"); L.1 1939 0
2/100/0/5.7/1431 Kleczkowski Paweł; Załączniki: a) "Code" korespondencji J. Orłowskiego z I. Paderewskim; b) rachunek bankowy; c) wycinek prasowy; d) korespondencja z bankami; e) 2 zaproszenia; L.32 1922-1934 0
2/100/0/5.7/1432 Kluczyński Piotr (konsul RP w Lyonie); L.8 1929-1934 0
2/100/0/5.7/1433 Kłossowski Karol; L.1 1937 0
2/100/0/5.7/1434 Knecht Marcel; Załączniki: odpis telegramu; L.2 1923 0
2/100/0/5.7/1435 Komarnicki Tytus (poseł RP w Szwajcarii); Załączniki: odezwa "Aide Suisse aux prisonniers de guerre Polonais..."; L.12 (odpowiedź - rękopis) 1935-1939 0
2/100/0/5.7/1436 Korab-Kucharski (dziennikarz); Dotyczy "Rzeczpospolitej"; L.1 1923 0
2/100/0/5.7/1437 Korfanty Wojciech; Załączniki: a) telegram I. J. Padewskiego do W. Witosa; b) zaproszenie, dotyczy "Rzeczypospolitej"; L.23 (odpowiedzi - rękopisy, maszynopisy) 1924-1939 0
2/100/0/5.7/1438 Koskowski Bolesław (publicysta, senator); L.11 (odpowiedzi) 1920-1935 0
2/100/0/5.7/1439 Koskowski Włodzimierz; L.13 1928-1938 0
2/100/0/5.7/1440 Kostrzeńska Irena; L.1 1934 0
2/100/0/5.7/1441 Kot Stanisław; Załączniki: a) kopia listu S. Kota z dn. 3 XI 1935 r. (maszynopis); b) telegram I. J. Paderewskiego do M. Kukiela (rękopis); c) Ulotka Komitetu Obrony Narodowej (Konar), nr 2, listopad 1935 (druk); d) "Na polach Racławic zbierze się cała Polska Ludowa" - podpisane przez Okręgowe Komitety KPP-KZM (maszynopisy, fotokopie); e) list S. K. do Rektora U.J. z dn. 4 X 1937 r. (odpis); L.8 (odpowiedź-rękopis) 1933-1938 0
Wyświetlanie 241 do 300 z 678 wpisów.