Sprawy ogólne

Sygnatura
53/296/0/5.1
Daty skrajne
1919 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
219
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 26 z 26 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.1/1589 Pisma okólne Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1932 184
53/296/0/5.1/1590 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego za rok 1932 i 1933 1932-1933 0
53/296/0/5.1/1591 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego za rok 1934 1932-1934 0
53/296/0/5.1/1592 /Zbiór okólników Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych/ 1934-1938 0
53/296/0/5.1/1593 Pisma okólne - 1935 1935 0
53/296/0/5.1/1594 Pisma okólne Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1936 0
53/296/0/5.1/1595 /Protokół ze zjazdu komisarzy ziemskich w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim - 7. X. 1936/ 1936 0
53/296/0/5.1/1596 /Sprawozdania z działalności Państwowego Banku Rolnego/ 1931 0
53/296/0/5.1/1597 Orzeczenia z parcelacji Państwowego Urzędu Ziemskiego w Bydgoszczy 1929-1933 0
53/296/0/5.1/1598 Ordynacje ogólne 1936 0
53/296/0/5.1/1599 /Nadzór nad bekoniarniami/ 1931-1932 0
53/296/0/5.1/1600 Komisja Nadzoru Rynku Mięsnego w Kaliszu 1937-1939 0
53/296/0/5.1/1601 Komisja Nadzoru Rynku Mięsnego w Turku 1939 0
53/296/0/5.1/1602 /Ubezpieczenie od gradu osady szkolnej Rataje powiat chodzieski/ 1939 0
53/296/0/5.1/1603 /Sprawy różne/ 1938-1939 0
53/296/0/5.1/1604 /Sprawy różne/ 1939 0
53/296/0/5.1/1605 Wykaz zapasów zboża 1939 0
53/296/0/5.1/5848 /Powszechny obowiązek świadczeń rzeczowych i plany aprowizacyjne- generalia/ 1939 13
53/296/0/5.1/5849 /Opinie o mierniczych- generalia, tajne/ 1937 8
53/296/0/5.1/5851 /Wykaz imienny właścicieli majątków ziemskich z powiatów chodzieskiego, wągrowieckiego i mogileńskiego- tajne/ 1938 7
53/296/0/5.1/5864 /Okólnik nr 548 Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie umocnień polowych z okresu wojny - odpis/ 1933 7
53/296/0/5.1/6129 Różne sprawy /m.in.. Pisma okólne władz zwierzchnich, sprawy dzierżawców z majątków państwowych itd./ uregulowanie stosunków walutowych z Niemcami 1922-1923 0
53/296/0/5.1/6130 /Sprawa sporno-administracyjna/ /Miejscowego/ Związku Wspierania Ubogich w Poznaniu /Magistrat miasta Poznania/ przeciwko Dworskiemu Związkowi Wspierania Ubogich w Jeżewie /b. Okręgowy Urząd Ziemski/, uboga Zofia Michalak 1934-1937 0
53/296/0/5.1/6131 /,,Deutsche Landgenossenschaft Dignes Heim" w Nowym Tomyślu- likwidacja/ 1935-1937 0
53/296/0/5.1/6169 Projekt kontraktu minimalnego dla urzędników gospodarczych od 1 IV 1920 1920 0
53/296/0/5.1/6194 Wykaz właścicieli młynów w powiatach [1835 - 1918] 1919 - 1939 0
Wyświetlanie 1 do 26 z 26 wpisów.