Komisje środowiskowe - Okręgowa Komisja Kombatantów i Ruchu Oporu

Sygnatura
53/1415/0/2.5
Daty skrajne
1957 - 1975
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.5/253 Organizacja Komisji Kombatantów i Ruchu Oporu Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1957-1975 0
53/1415/0/2.5/254 Protokoły posiedzeń Komisji Kombatantów i Ruchu Oporu Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu. 1957-1974 0
53/1415/0/2.5/255 Roczne tematyczne plany pracy Komisji Kombatantów i Ruchu Oporu przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu na lata 1968 - 1975. 1968-1975 0
53/1415/0/2.5/256 Sprawozdania z działalności Komisji Kombatantów i Ruchu Oporu za lata 1958 - 1973. 1958-1974 0
53/1415/0/2.5/257 Ankiety - sprawozdania z działalności Komisji Kombatantów i Ruchu Oporu przy Zarządach Powiatowych i Dzielnicowych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i ich ogólna analiza. 1972 0
53/1415/0/2.5/258 Protokół z przebiegu spotkania byłych żołnierzy Batalionów Chłopskich - 10.Xll.1961 roku. 1961 0
53/1415/0/2.5/259 Uroczyste spotkanie żołnierzy, podoficerów i oficerów Szamotulskiego Baonu Obrony Narodowej 6 grudnia 1964 roku. 1964 0
53/1415/0/2.5/260 Organizacja uroczystego spotkania żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w walkach o Berlin w 1945 roku. 1966 0
53/1415/0/2.5/261 Wojewódzki Zlot Kombatantów - Wrzesień 1939 w Poznaniu zorganizowany przez Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w dniu 10 i 11 lX.1966 roku. 1966 0
53/1415/0/2.5/262 Informacja Szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego na temat sytuacji materialnej uczestników walk o Berlin i metryki imienne spraw. 1966 0
53/1415/0/2.5/263 Odpowiedzi uczestników walk o Berlin na ogłoszenie przez Zarząd Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w prasie informacji o planowanym spotkaniu żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, którzy brali udział w walkach o Berlin. 1966 0
53/1415/0/2.5/264 Imienne wykazy uczestników walk o Berlin będących w służbie czynnej Wojska Polskiego oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego. 1966 0
53/1415/0/2.5/265 Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego spotkania byłych uczestników tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej w Wielkopolsce. 1966 0
53/1415/0/2.5/266 Lista uczestników zlotu Kombatantów ll wojny światowej, Ruchu Oporu i Cytadelowców. 1966 0
53/1415/0/2.5/267 Imienne wykazy uczestników walk o Berlin nadesłane do Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przez Oddziały Powiatowe i Dzielnicowe Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 1966-1970 0
53/1415/0/2.5/268 Wykazy imienne członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego, którzy w okresie ll wojny światowej służyli w Armii Czerwonej. 1968 0
53/1415/0/2.5/269 Wykazy imienne członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego, którzy w czasie okupacji pełnili służbę w organizacji ruchu oporu. 1968 0
53/1415/0/2.5/270 Wykazy imienne byłych żołnierzy l Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego. 1968 0
53/1415/0/2.5/271 Wykazy imienne członkiń Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Okręgu Poznańskiego, kombatantek ll wojny światowej. 1968 0
53/1415/0/2.5/272 Imienny wykaz kombatantów 1939 - 1945. 1968-1972 0
53/1415/0/2.5/273 Wykaz byłych członków l Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. 1969 0
53/1415/0/2.5/274 Interwencja dra Romana Abrahama generała brygady w stanie spoczynku w sprawie pomnika 15 pułku ułanów przy ulicy Ludgardy w Poznaniu, sprawa wmurowania tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy 15 pułku ułanów w przedsionku kościoła przy ulicy Stolarskiej. 1970-1971 0
53/1415/0/2.5/275 Opieka nad grobami poległych żołnierzy, budowa pomników, tablic ku czci ich pamięci. 1970-1972 0
53/1415/0/2.5/276 Zezwolenia na spotkania kombatanckie i uroczyste obchodzenie rocznic walk narodowowyzwoleńczych, imprezy. 1970-1973 0
Wyświetlanie 1 do 24 z 24 wpisów.