Kanclelaria Rady Miejskiej

Sygnatura
35/22/0/2.2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
89850
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
35/22/0/2.2.5/250 1. Regestrum causarum simplicium officii consularis Lublinensis 2. Regestrum causarum arestatarum officii consularis Lublinensis /k. 81-49v/ 1. 1762 19 II - 17 IV 1769 2. 1762 10 III - 22 II 1769 0
35/22/0/2.2.5/251 Regestrum causarum ad -- officium consulare Lublinense simplicium inscriptarum et inscribendorum 1776 30 VIII - 11 II 1784 0
35/22/0/2.2.5/252 1. Regestr spraw urzędu radzieckiego] 2. Regestrum causarum terminorum tactorum in officio consulari Lublinensi /k. 92v-92/ 1. 1784 27 II - 7 XII 1789 2. 1786 7 VI - 21 IV 1789 0
35/22/0/2.2.1.1/147 [Księga radziecka] 1534 17 IV - 12 XII 1537 0
35/22/0/2.2.1.1/148 Acta obligationum, controversiarum, variarumque inscriptionum coram senatu Lublinensi 1552 20 VI - 8 II 1555 0
35/22/0/2.2.1.1/149 [księga radziecka] 1557 a. 13 II - 21 II 1560 777
35/22/0/2.2.1.1/150 [księga radziecka] 1560 21 II - 31 XII 1562 643
35/22/0/2.2.1.1/151 Acta consularia actionum, obligationum aliarumque inscriptionum coram spectabili senatu Lublinensi vertentium -- 1568 14 VII - 30 IX 1573 860
35/22/0/2.2.1.1/152 [Księga radziecka] 1573 30 IX - 30 V 1578 684
35/22/0/2.2.1.1/153 [Księga radziecka] 1587 23 II - 14 VIII 1590 685
35/22/0/2.2.1.1/154 [Księga radziecka] 1590 15 III - 1 X 1593 651
35/22/0/2.2.1.1/155 [Księga radziecka] 1593 1 X - 14 XII 1596 585
35/22/0/2.2.1.1/156 [Księga radziecka] 1597 a. 8 III - 14 I 1600 576
35/22/0/2.2.1.1/157 Acta consularia actionum, obligationum, controversiarum, decretorum, inscriptionum diversarumque causarum 1600 15 II - 3 I 1605 1547
35/22/0/2.2.1.1/158 [Księga radziecka] 1605 8 I - 30 XII 1609 1249
35/22/0/2.2.1.1/159 Acta consularia actionum, obligationum, controversiarum, decretorum, inscriptionum diversarumque causarum coram -- senatu Lublinensi vertentium 1610 2 I - 19 XII 1612 1300
35/22/0/2.2.1.1/160 Acta consularia actionum, obligationum, controversiarum, decretorum, inscriptionum diversarumque causarum coram -- senatu Lublinensi vertentium 1613 4 I - 16 IV 1614 469
35/22/0/2.2.1.1/161 [Księga radziecka] 1614 19 IV - 23 XI 1616 1369
35/22/0/2.2.1.1/162 Acta consularia actionum, obligationum, controversiarum, decretorum, inscriptionum diversarumque causarum coram -- senatu Lublinensi vertentium 1617 3 I - 30 XII 1619 1438
35/22/0/2.2.1.1/163 [Księga radziecka] 1620 3 I - 30 XII 1621 1185
Wyświetlanie 61 do 80 z 106 wpisów.