Kanclelaria Rady Miejskiej

Sygnatura
35/22/0/2.2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
89850
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
35/22/0/2.2.2/190 [Księga radziecka] 1542 12 VI - 24 X 1543; 1567 5 I - 7 I 1568; 1570 18-26 I; 1589 5 VI - 23 VII 1591; 1595 3 II - 23 V 1596 449
35/22/0/2.2.2/191 [Księga radziecka] 1554 a. 4 IX - 14 VII 1557 402
35/22/0/2.2.2/192 Protocollon actionum in praetorio actionum 1556 28 I - 26 II; 1558 22 VII - 15 XI 1564; 1588 10 VI - 5 XII; 1590? 27 IX - 3 XI 439
35/22/0/2.2.2/193 [Księga radziecka] 1593 15 III - 31 III 1594; 1632 31 XII - 31 XII 1633 1245
35/22/0/2.2.2/194 [Księga radziecka] 1594 20 V - 29 III 1595; 1597 11 IV - 5 XII 1598 941
35/22/0/2.2.2/195 [Księga radziecka] 1599 9 I - 9 XII 1602 726
35/22/0/2.2.2/196 [Księga radziecka] 1603 a. 14 I - 15 VI 1606; 1611 8 I - 14 V 1612 1329
35/22/0/2.2.2/197 [Księga radziecka] 1604 21 XII - 7 XII 1609 1601
35/22/0/2.2.2/198 [Księga radziecka] 1611 12 I - 2 II 1615 1014
35/22/0/2.2.2/199 [Księga radziecka] 1611 31 XII - 31 XII 1614 1656
35/22/0/2.2.2/200 [Księga radziecka] 1614 31 XII - 5 VII 1617 1125
35/22/0/2.2.2/201 [Księga radziecka] 1615 a. 9 VII - 31 XII? 1619 1343
35/22/0/2.2.2/202 [Księga radziecka] 1617 30 XI - 23 XII 1619 1061
35/22/0/2.2.2/203 [Księga radziecka] 1619 I /?/ - IX /?/ 1623 1157
35/22/0/2.2.2/204 [Księga radziecka] 1620 a. 22 VI - 24 XII 1623 1531
35/22/0/2.2.2/205 [Księga radziecka] 1624 6 VII - 29 X /?/ 1629 678
35/22/0/2.2.2/206 [Księga radziecka] 1626 31 XII - 29 XII 1628 757
35/22/0/2.2.2/207 [Księga radziecka] 1630 a. 4 I - 23 XII 1631 815
35/22/0/2.2.2/208 [Księga radziecka] 1632 2 I - 6 IV 1647 1435
35/22/0/2.2.2/209 [Księga radziecka] 1634 2 I - 23 XII 1636 1394
35/22/0/2.2.2/210 [Księga radziecka] 1637 2 I - 31 XII 1638 1094
35/22/0/2.2.2/211 [Księga radziecka] 1639 3 I - 31 XII 1640 1179
35/22/0/2.2.2/212 [Księga radziecka] 1641 2 I - 4 V; 1643 2 I - 4 I 1644; 1646 2 I - 31 XII 1293
35/22/0/2.2.2/213 [Księga radziecka] 1647 2 I - 31 XII 1649 1342
35/22/0/2.2.2/214 [Księga radziecka] 1647 a. 22 /?/ I - 9 II 1652 936
35/22/0/2.2.2/215 Protocollon seu brevis et seccincta delineatio et connotatio diversarum causarum, actionum, processum, decretorum, inscriptionum aliorumque actuum iudicialium et officiariorum coram -- Magistratu inclytae civitatis SRM Lublinensis -- ventilatorum et expeditorum 1650 3 I - 26 IX 1653 1369
35/22/0/2.2.2/216 [Księga radziecka] 1651 24 V - 31 XII 1671; 1675 1 II - 2 XII 927
35/22/0/2.2.2/217 Farrago diversarum causarum, actionum, procesuum ac decretorum et inscriptionum quarumvis coram -- officio consulari Lublinensi -- recognitarum et ad normam cancellariae redactarum 1652 3 I - 31 XII - 1661 1110
35/22/0/2.2.2/218 Protocollon causarum, inscriptionum, procesuum et decretorum -- Magistratus consularis Lublinensis 1654 2 I - 31 XII 1658 1717
35/22/0/2.2.2/219 [Księga radziecka] 1660 15 I - 24 IV; 1667 3 I - 15 XI 1669 0
35/22/0/2.2.2/220 Protocolon actorum -- consulatus Lublinensis 1661 3 I - 31 XII 1665 1688
35/22/0/2.2.2/221 [Księga radziecka] 1665 a. 20 I - 16 X 1671 982
35/22/0/2.2.2/222 Protocollon actorum -- officii consularis civitatis SRM Lublinensis 1666 2 I - 31 XII 423
35/22/0/2.2.2/223 Protocollon actorum -- officii consularis civitatis SRM Lublinensis 1670 3 I - 31 XII 1672 1703
35/22/0/2.2.2/224 Protocollon actorum -- officii consularis Lublinensis 1673 2 I - 9 XI 1674 1142
35/22/0/2.2.2/225 [Księga radziecka] 1675 2 I - 30 XII 1676 500
35/22/0/2.2.2/226 Acta consularia 1676 1 X - 31 XII 1680; 1690 2 III - 29 XII; 1695 19 I - 21 X 1699 1465
35/22/0/2.2.2/227 [Księga radziecka] 1681 4 I - 7 XII 1685 1304
35/22/0/2.2.2/228 [Księga radziecka] 1686 5 I - p. 7 XI 1690 1163
35/22/0/2.2.2/229 [Księga radziecka] 1691 a. 9 I - 31 XII 1696 1267
35/22/0/2.2.2/230 [Księga radziecka] 1700 9 I - 24 II 1708 1056
35/22/0/2.2.2/231 [Księga radziecka] 1708 a. 1 III - 31 XII 1719 1134
35/22/0/2.2.2/232 Protocollon officii consularis civitatis SRM Lublinensis 1720 23 II - 31 XII 1722 316
35/22/0/2.2.2/233 Farrago actorum -- Magistratus Lublinensis 1722 22 I - 20 XII 1726 742
35/22/0/2.2.2/234 [Księga radziecka] 1726 31 XII - 31 XII 1733 1607
35/22/0/2.2.2/235 Protocollon actorum officii consularis civitatis SRM Lublinensis 1734 14 I - 5 I 1739 818
35/22/0/2.2.2/236 Prothocollon -- Magistratus civitatis SRM Lublinensis 1739 7 I - 31 XII 1742 959
35/22/0/2.2.3/237 Constitutiones seu arbitria ac plebiscita senatusque consulta civitatis Lublinensis ex vetustissimis eius libris recollecta per M. lucam notarium eiusdem civitatis -- 1532 1576; 1593; 1692 0
35/22/0/2.2.3/238 [Księga radziecka] 1594 8 I - 13 X 1629 277
35/22/0/2.2.3/239 [Lauda miasta Lublina] 1726 15 V - 29 VII 1794 0
35/22/0/2.2.3/240 [Protokoły przekazywania insygniów, przywilejów i ksiąg miejskich przez ustępujących burmistrzów] 1639 1739 0
35/22/0/2.2.3/241 Liber variorum iuramentorum et priuilegiorum civitati Lublinensi servientium -- 1757 - 1760 0
35/22/0/2.2.3/242 [Księga dzierżaw kramów w mieście] [1607] 11 Vi - 29 IV 1643 0
35/22/0/2.2.3/243 Acta coram Senatu Lublinensi ius civile suscipientium 1605 13 I - 30 I 1627; 1647 5 VII - 3 VI 1648 0
35/22/0/2.2.3/244 Księga miejska nieposesjonatów. Liberum album. Abgelegte Eide aufs Burgerrecht zu Lublin 1791-1808 0
35/22/0/2.2.3/245 Protokół Meldujących się roznego Stanu y kondycyi osob na roznych Jurysdykciech Mieyskich -- 1789 21 IV - 12 IV 1791 0
35/22/0/2.2.3/246 [Rejestr osób przybywających do Lublina] 1793 26 VI - 17 XI 0
35/22/0/2.2.4/247 Specyfikacja Przywilejów i Praw Nayiasnieyszych Regnantow y Regnantek Polskich Miastu J. K. Mci Lublinowi względem Wolności od płacenia Cła y Myt Wszelkich -- 1751 0
35/22/0/2.2.4/248 Summarium privilegiorum, donationum, libertatumque civitati Lublinensi ab eius locatione -- usque ad moderna tempora concessorum nec non decretorum regalium commissorialiumque ac ordinationum rescriptorumque ac sancitorum e Consilio Permanenti favore civitatis Lublinensis emanatorum vigore sententiae -- Commissionis Boni Ordinis in civitate Lublinensi agitatae per civitatem Lublinensem conscriptum ac ad eandem Commissionem porrectum 1781 0
35/22/0/2.2.5/249 1. Regestrum causarum simplicium officii consularis Lublinensis arestarum terminatorum, factorum, protocollon poenis 2. Regestrum causarum arestarum officii consularis Lublinensis /k. 94-53/ 1. 1755 25 VI - 9 XII 1761 2. 1755 4 VII - 22 II 1761 0
Wyświetlanie 1 do 60 z 106 wpisów.