Sprawy społeczno - administracyjne

Sygnatura
55/965/0/5
Daty skrajne
1945 - 1951
Liczba serii
1
Liczba skanów
310
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 22 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
55/965/0/5/25 Obywatelski Komitet Głosowania Ludowego w Pile [- organizacja obwodów, protokoły z zebrań. Zaświadczenia i opinie o obywatelach. Jesienna Akcja Siewna] 1946 - 1947 0
55/965/0/5/43 [1. Zarządzenia, protokoły z narad i konferencji, plany i sprawozdania dotyczące: m. in. gospodarki drogowej, zaopatrzenia ludności, komunikacji autobusowej i kolejowej, odbudowy i remontów, cmentarzy wojennych. 2. Przydzielanie lokali instytucjom i zakładom pracy. 3. Odbudowa zniszczonych obiektów. 4. Kontrole podległych przedsiębiorstw. 5. Przesłuchania świadków w sprawach cywilnych. 6. Zmiana na stanowisku Prezydenta i Wiceprezydenta. 7. Wybór ławników sądowych] 1949 - 1950 310
55/965/0/5/44 1. Historia utworzenia powiatu pilskiego 2. [Redagowanie] Kroniki miasta Piły 3. Akta dotyczące parafii prawosławnej [4. Inwentarz i księgozbiory parafii katolickich] 5. Sprawy rybackie 6. Sprawy kart łowieckich [7. Rzeźnia miejska, Szkoła Muzyczna w Pile, Przedszkole nr 3 (remont i otwarcie)] 1946 - 1950 0
55/965/0/5/46 [1. Wykaz ulic Piły z podziałem na rejony 2. Mapy drogowe Piły i okolic] 1946 0
55/965/0/5/48 [1. Przedsiębiorstwa i instytucje miejskie - nadzór, uruchamianie i remonty 2. Uroczystości państwowe, audycje radiowe, wystawy 3. Pracownicy miejscy 4. Zaopatrzenie miasta w artykuły żywnościowe 5. Planowanie inwestycji na rok 1949 (uchwały i korespondencja)] 1948 0
55/965/0/5/49 Planowanie działalności publicznej 1948 0
55/965/0/5/91 Opinie o obywatelach 1945 - 1946 0
55/965/0/5/92 Opinie o obywatelach 1949 0
55/965/0/5/93 Rejestr poświadczeń i aktów uznania obywatelstwa 1948 0
55/965/0/5/94 [Stowarzyszenia, związki, organizacje zawodowe, społeczne, kulturalne, religijne, placówki oświatowo-kulturalne (rejestr)] 1945 - 1950 0
55/965/0/5/96 Sprawozdania z sytuacji społeczno - politycznej. Stosunki z Kościołem 1949 0
55/965/0/5/154 [Cech Włókienniczy w Pile (zebranie organizacyjne, statut)] 1946 0
55/965/0/5/170 Kontrola prasy, publikacji i widowisk 1948 - 1950 0
55/965/0/5/177 Związek Inwalidów Wojennych RP 1945 - 1950 0
55/965/0/5/178 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 1945 - 1950 0
55/965/0/5/179 Związek Harcerstwa Polskiego 1946 - 1950 0
55/965/0/5/180 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej 1946 - 1950 0
55/965/0/5/181 Liga Lotnicza 1947 - 1950 0
55/965/0/5/182 Związek Młodzieży Polskiej 1948 - 1950 0
55/965/0/5/183 Liga Kobiet - Zarząd Powiatowy w Pile 1946-1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 22 wpisów.