Zarząd Miejski - Odział Ogólny

Sygnatura
66/56/0/1
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
501
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 73 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/56/0/1/1 Zbiór okólników i zarządzeń własnych 1945-1945 0
66/56/0/1/2 Okólniki i zarządzenia 1945-1947 0
66/56/0/1/3 Zbiór okólników i zarządzeń władz przełożonych 1946-1950 0
66/56/0/1/4 Okólniki i zarządzenia władz przełożonych i własne 1947-1949 0
66/56/0/1/5 Okólniki i zarządzenia władz przełożonych (odpisy zarządzeń przedwojennych) 1945-1945 0
66/56/0/1/6 Pierwsi pionierzy przybyli do Gorzowa 27.03.1945 1945-1945 3
66/56/0/1/7 Organizacja Zarządu Miejskiego i zasady urzędowania 1945-1946 0
66/56/0/1/8 Sprawy organizacyjne - ogólne 1945-1945 0
66/56/0/1/9 Sprawy organizacyjne biur Zarządu Miejskiego 1948-1949 0
66/56/0/1/10 Organizacja biur Zarządu Miejskiego, biurowość, plany pracy 1950-1950 0
66/56/0/1/11 Uchwały, statuty i regulaminy 1945-1950 0
66/56/0/1/12 Różne sprawy prawne 1946-1949 0
66/56/0/1/13 Opiniowanie pod względem prawnym wszelkich spraw 1947-1949 0
66/56/0/1/14 Opracowywanie regulaminów i instrukcji 1949-1949 0
66/56/0/1/15 Opiniowanie pod względem prawnym wszelkich spraw dla potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i zakładów 1950-1950 0
66/56/0/1/16 Statuty, regulaminy i instrukcje 1950-1950 0
66/56/0/1/17 Sprawy reprezentacyjne i etykietalne, uroczystości oficjalne z udziałem prezydenta miasta 1945-1945 0
66/56/0/1/18 Stanowisko Prezydenta jako reprezentanta rządu. Zbiór okólników własnych 1945-1945 0
66/56/0/1/19 Sprawy związane ze stanowiskiem prezydenta miasta jako starosty grodzkiego 1950-1950 0
66/56/0/1/20 Protokoły ze zjazdów starostów i prezydentów miast wydzielonych 1945-1950 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 73 wpisów.