Dział Organizacyjny

Sygnatura
66/167/0/1
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/167/0/1.1/1 Okólniki, sprawozdania 1946-1946 0
66/167/0/1.1/2 Okólniki 1947-1947 0
66/167/0/1.1/3 Okólniki, sprawozdania 1947-1952 0
66/167/0/1.1/4 Okólniki 1947-1952 0
66/167/0/1.1/6 Okólniki, zarządzenia 1948-1948 0
66/167/0/1.1/8 Okólniki Centralnego Zarządu Przemysłu Motorowego 1948-1948 0
66/167/0/1.1/9 Okólniki 1949-1949 0
66/167/0/1.1/10 Okólniki, zarządzenia 1949-1949 0
66/167/0/1.1/11 Zarządzenia, instrukcje, okólniki 1949-1951 0
66/167/0/1.1/12 Okólniki 1950-1950 0
66/167/0/1.1/13 Instrukcje 1950-1950 0
66/167/0/1.1/14 Okólniki, zarządzenia 1950-1950 0
66/167/0/1.1/16 Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa - okólniki 1952-1952 0
66/167/0/1.2/7 Zarządzenia, instrukcje, pisma okólne 1948-1948 0
66/167/0/1.2/15 Zarządzenia wewnętrzne 1951-1952 0
66/167/0/1.2/17 Zakład Technicznej Obsługi Rolnictwa - zarządzenia, instrukcje 1952-1952 0
66/167/0/1.2/20 Zarządzenia wewnętrzne 1953-1953 0
66/167/0/1.2/21 Zarządzenia, instrukcje 1953-1953 0
66/167/0/1.2/23 Zarządzenia, pisma okólne 1954-1954 0
66/167/0/1.2/106 Zarządzenia wewnętrzne 1954-1954 0
66/167/0/1.2/107 Zarządzenia wewnętrzne nr 7-50 1953-1953 0
66/167/0/1.2/108 Zarządzenia wewnętrzne nr 51-104 1953-1953 0
66/167/0/1.2/109 Zarządzenia wewnętrzne 1953-1953 0
66/167/0/1.2/122 Program działania spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1998-1999 0
66/167/0/1.2/171 Zarządzenia wewnętrzne 1960-1960 0
66/167/0/1.2/172 Zarządzenia wewnętrzne 1961-1961 0
66/167/0/1.2/173 Zarządzenia wewnętrzne 1962-1962 0
66/167/0/1.2/174 Zarządzenia wewnętrzne 1963-1963 0
66/167/0/1.2/175 Zarządzenia wewnętrzne 1964-1964 0
66/167/0/1.2/176 Zarządzenia wewnętrzne 1965-1965 0
66/167/0/1.2/177 Zarządzenia wewnętrzne 1966-1966 0
66/167/0/1.2/178 Zarządzenia wewnętrzne 1967-1967 0
66/167/0/1.2/179 Zarządzenia wewnętrzne 1968-1968 0
66/167/0/1.2/180 Zarządzenia wewnętrzne 1969-1969 0
66/167/0/1.2/181 Zarządzenia wewnętrzne 1969-1969 0
66/167/0/1.2/182 Zarządzenia wewnętrzne 1970-1970 0
66/167/0/1.2/183 Zarządzenia wewnętrzne 1971-1971 0
66/167/0/1.2/184 Zarządzenia wewnętrzne 1972-1972 0
66/167/0/1.2/185 Zarządzenia wewnętrzne 1973-1973 0
66/167/0/1.2/186 Zarządzenia wewnętrzne 1974-1974 0
66/167/0/1.2/187 Zarządzenia wewnętrzne 1975-1975 0
66/167/0/1.2/188 Zarządzenia wewnętrzne 1976-1976 0
66/167/0/1.2/189 Zarządzenia wewnętrzne 1977-1977 0
66/167/0/1.2/190 Zarządzenia wewnętrzne 1978-1978 0
66/167/0/1.2/191 Zarządzenia wewnętrzne 1979-1979 0
66/167/0/1.2/192 Zarządzenia wewnętrzne 1980-1980 0
66/167/0/1.2/193 Zarządzenia wewnętrzne 1981-1981 0
66/167/0/1.2/194 Zarządzenia wewnętrzne 1982-1982 0
66/167/0/1.2/195 Zarządzenia wewnętrzne 1983-1983 0
66/167/0/1.2/196 Zarządzenia wewnętrzne 1984-1984 0
66/167/0/1.2/197 Zarządzenia wewnętrzne 1985-1985 0
66/167/0/1.2/198 Zarządzenia wewnętrzne 1986-1986 0
66/167/0/1.2/199 Zarządzenia wewnętrzne 1987-1987 0
66/167/0/1.2/200 Zarządzenia wewnętrzne 1988-1988 0
66/167/0/1.2/201 Zarządzenia wewnętrzne 1989-1989 0
66/167/0/1.2/202 Zarządzenia wewnętrzne 1990-1990 0
66/167/0/1.2/203 Zarządzenia wewnętrzne 1991-1991 0
66/167/0/1.2/204 Zarządzenia wewnętrzne 1992-1992 0
66/167/0/1.2/205 Zarządzenia wewnętrzne 1993-1993 0
66/167/0/1.2/206 Zarządzenia wewnętrzne 1994-1994 0
66/167/0/1.2/207 Zarządzenia wewnętrzne 1995-1995 0
66/167/0/1.2/208 Zarządzenia wewnętrzne 1996-1996 0
66/167/0/1.2/209 Zarządzenia wewnętrzne 1997-1997 0
66/167/0/1.2/210 Zarządzenia wewnętrzne 1998-1998 0
66/167/0/1.2/216 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1960-1977 0
66/167/0/1.2/217 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1981-1991 0
66/167/0/1.2/218 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1988-1991 0
66/167/0/1.2/219 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1994-1996 0
66/167/0/1.2/220 Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki 1999-1999 0
66/167/0/1.3/18 Pisma okólne 1952-1952 0
66/167/0/1.3/19 Pisma okólne 1953-1953 0
66/167/0/1.3/22 Pisma okólne, instrukcje, zarządzenia 1953-1954 0
66/167/0/1.3/104 Pisma okólne 1954-1954 0
66/167/0/1.3/105 Pisma okólne 1953-1953 0
66/167/0/1.3/212 Pisma okólne 1999-1999 0
66/167/0/1.3/213 Pisma okólne - polecenia służbowe 1999-2000 0
66/167/0/1.3/215 Pisma okólne 2000-2000 0
66/167/0/1.4/5 Wyciągi z matrykuły i organizacji zakładu 1948-1948 0
66/167/0/1.4/24 Korespondencja wewnętrzna 1954-1955 0
66/167/0/1.4/25 Zakładowa umowa zbiorowa 1956-1956 0
66/167/0/1.4/110 Akty normatywne organów zwierzchnich 1991-1993 0
66/167/0/1.4/111 Korespondencja z naczelnymi organami władzy i kontroli 1980-2000 0
66/167/0/1.4/114 Zadania dyrektywne 1967-1967 0
66/167/0/1.4/123 Porozumienie pomiędzy Zakładami Mechanicznymi "Gorzów" a Agencją Rozwoju Przemysłu 2000-2000 0
66/167/0/1.4/124 Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" 1972-1998 0
66/167/0/1.4/125 Polecenia dotyczące ochrony zakładu 1966-1993 0
66/167/0/1.4/126 Dokumenty rejestrowe 1999-2000 0
66/167/0/1.4/127 Wykazy instrukcji wewnętrznych 1980-1996 0
66/167/0/1.4/128 Instrukcja zastosowania i wypełniania dokumentów 1990-1990 0
66/167/0/1.4/129 Zakładowa instrukcja kancelaryjna 1990-1990 0
66/167/0/1.4/130 Instrukcja gospodarowania surowcami wtórnymi 1970-1970 0
66/167/0/1.4/131 Rejestr instrukcji 1962-1963 0
66/167/0/1.4/132 Rejestr instrukcji 1968-1968 0
66/167/0/1.4/133 Rejestr instrukcji 1973-1973 0
66/167/0/1.4/134 Rejestr instrukcji 1976-1976 0
66/167/0/1.4/135 Rejestr instrukcji 1976-1982 0
66/167/0/1.4/136 Rejestr instrukcji 1980-1980 0
66/167/0/1.4/137 Rejestr instrukcji 1980-1980 0
66/167/0/1.4/138 Rejestr instrukcji 1984-1984 0
66/167/0/1.4/139 Rejestr instrukcji 1985-1985 0
66/167/0/1.4/140 Rejestr instrukcji 1986-1988 0
66/167/0/1.4/141 Rejestr instrukcji 1989-1989 0
66/167/0/1.4/142 Rejestr instrukcji 1990-1990 0
66/167/0/1.4/143 Rejestr instrukcji 1992-1996 0
66/167/0/1.4/144 Rejestr instrukcji 1996-2000 0
66/167/0/1.4/145 Regulamin organizacyjny 1998-1998 0
66/167/0/1.4/146 Dokumenty rejestrowe, zakresy działania 1966-1996 0
66/167/0/1.4/147 Schemat struktury organizacyjnej zakładu 1996-1996 0
66/167/0/1.4/148 Schemat organizacyjny Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego 1996-1996 0
66/167/0/1.4/149 Informacja o przedsiębiorstwie 1998-1998 0
66/167/0/1.4/150 Nominacje i odwołania kierowników przedsiębiorstwa 1949-1993 0
66/167/0/1.4/151 Wykaz stanowisk kierowniczych 1960-1998 0
66/167/0/1.4/152 Rejestracja przedsiębiorstwa 1973-1991 0
66/167/0/1.4/155 Zakresy obowiązków pracowników umysłowych 1997-1998 0
66/167/0/1.4/156 Zakresy obowiązków pracowników umysłowych 1997-1998 0
66/167/0/1.4/157 Zakresy obowiązków pracowników umysłowych 1997-1998 0
66/167/0/1.4/160 Instrukcja gospodarowania pieczątkami 1997-1997 0
66/167/0/1.4/161 Rejestr pieczątek 1998-1998 0
66/167/0/1.4/162 Ewidencja pieczęci 1998-2001 0
66/167/0/1.4/163 Książki ewidencji pieczęci 1992-2000 0
66/167/0/1.4/164 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/165 Obieg dokumentów 1985-1987 0
66/167/0/1.4/166 Obieg dokumentów 1985-1987 0
66/167/0/1.4/167 Obieg dokumentów 1974-1985 0
66/167/0/1.4/168 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/169 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/170 Obieg dokumentów 1985-1985 0
66/167/0/1.4/515 Architektura zakładu przy ul. Przemysłowej 1983-1983 0
66/167/0/1.5/115 Akty normatywne z posiedzeń zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej 1999-1999 0
66/167/0/1.5/116 Organy zarządzające i wykonawcze 1998-1998 0
66/167/0/1.5/121 Protokoły z posiedzeń kolegium Zakładów Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" 1989-1989 0
66/167/0/1.6/221 Foldery 1993-1999 0
66/167/0/1.6/222 Foldery 1993-2000 0
66/167/0/1.6/223 Dyplomy 1984-1984 0
66/167/0/1.6/224 Listy gratulacyjne 1984-1984 0
66/167/0/1.6/225 Kronika Domu Metalowca 1986-1988 0
66/167/0/1.6/226 Dyplom dla Edwarda Balkiewicza 1993-1993 0
66/167/0/1.6/227 Dyplomy dla Zakładów Mechanicznych "Ursus" 1985-1997 0
66/167/0/1.6/228 Kalendarium historyczne 1945-1988 0
66/167/0/1.6/229 Kalendarium historyczne 1946-1987 0
66/167/0/1.6/230 H. Schulz, Życie nad Wartą, Odrą w EKO, w Ursusie i dzie indziej - wydanie niemieckie 1997-1997 0
66/167/0/1.6/231 Monografia: 50 lat Zakładów Mechanicznych 1995-1995 0
66/167/0/1.6/232 Wystawa dorobku przemysłowego ziem zachodnich i północnych we Wrocławiu 1985-1985 0
66/167/0/1.6/235 Oferta sprzedaży części zamiennych 1999-1999 0
66/167/0/1.6/236 25-lecie Zakładów Mechanicznych - album 1945-1970 0
66/167/0/1.6/237 Wręczenie Orderu Sztandaru Pracy 1979-1979 0
66/167/0/1.6/238 25-lecie Zakładów Mechanicznych - album 1945-1970 0
66/167/0/1.6/239 20-lecie Zakładów Mechanicznych - album 1945-1965 0
66/167/0/1.6/240 Kronika Domu Metalowca 1968-1986 0
66/167/0/1.6/241 Kolekcja zdjęć 1960-1985 0
66/167/0/1.6/242 Kolekcja zdjęć 1960-1985 0
66/167/0/1.6/594 Film video o zakładzie - wersja polska 1993-1993 0
66/167/0/1.6/595 Film video o zakładzie - wersja angielska 1993-1993 0
66/167/0/1.6/596 Zbiór zdjęć 1993-1993 0
66/167/0/1.6/597 Katalog nr 1. Ciągniki gąsienicowe Mazur 1960 0
66/167/0/1.6/598 Katalog nr 2. Prototypy ciągników gąsienicowych G75 1967 0
66/167/0/1.6/599 Negatywy ciągnika gąsienicowego G75 1967 0
66/167/0/1.6/600 Negatywy zdjęć ciągników gąsienicowych Mazur D-50 1960 0
66/167/0/1.6/601 Układy kierownicze do ciągników C360 1960 0
66/167/0/1.6/602 Zespoły ciągników kołowych + zdjęcia ze stacji badań 1970 0
66/167/0/1.6/604 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały konferencyjne) Łagów 16-18.X.1967 1967 21
66/167/0/1.6/605 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały część I) 1967 56
66/167/0/1.6/606 Konferencja naukowo-techniczna n.t. "Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie" (materiały część II) 1967 56
66/167/0/1.6/607 Monografia 25-lecia istnienia Zakładów Mechanicznych "GORZÓW" w Gorzowie Wlkp. 1945-1970 1970 0
66/167/0/1.7/47 Spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do składnicy akt 1951-1958 0
66/167/0/1.7/48 Wykazy akt przekazanych na makulaturę 1951-1962 0
66/167/0/1.7/49 Sprawozdania i sprawy archiwum zakładowego 1952-1963 0
66/167/0/1.7/153 Ewidencja archiwum zakładowego 1965-1995 0
66/167/0/1.7/154 Korespondencja z archiwum państwowym 1992-2001 0
66/167/0/1.8/117 Posiedzenia zarządu 1998-1999 0
66/167/0/1.9/211 Polecenia służbowe 1999-1999 0
66/167/0/1.9/214 Polecenia służbowe 2000-2000 0
66/167/0/1.10/509 Plan inwestycyjny 1951-1951 0
66/167/0/1.10/512 Projekt rozruchu ciepłowni w Baczynie 1979-1979 0
66/167/0/1.10/513 Projekt przygotowania rozruchu zakładu w Baczynie 1979-1979 0
66/167/0/1.10/517 Plan rozbudowy zakładu dla uruchomienia produkcji ciągników ciężkiej generacji 1987-1987 0
66/167/0/1.11/158 Odpisy z ksiąg wieczystych 1999-2000 0
66/167/0/1.11/159 Akty notarialne i odpisy z ksiąg wieczystych 1977-1997 0
66/167/0/1.11/510 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1952-1993 0
66/167/0/1.11/511 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1957-1980 0
66/167/0/1.11/514 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1982-1997 0
66/167/0/1.11/516 Przekazanie gruntów 1983-2000 0
66/167/0/1.11/518 Wycena wartości obiektów dla potrzeb uwłaszczenia 1991-1992 0
66/167/0/1.11/519 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1991-1998 0
66/167/0/1.11/520 Wycena zakładu w Baczynie - umowa z firmą Eureka Consulting 1992-1992 0
66/167/0/1.11/521 Nabywanie i zbywanie nieruchomości 1994-1999 0
66/167/0/1.11/522 Zestawienie majątku i nieruchomości zbędnych 1996-1996 0
Wyświetlanie 1 do 187 z 187 wpisów.