Sprawy organizacyjne

Sygnatura
66/301/0/1.2
Daty skrajne
1959 - 1992
Liczba serii
1
Liczba skanów
461
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/301/0/1.2/203 Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa 1970-1970 0
66/301/0/1.2/205 Dokumenty dotyczące połączenia Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego z Gorzowskim Przedsiębiorstwem Budownictwa "Zachód" 1976-1976 0
66/301/0/1.2/206 Statut Gorzowskiego Kombinatu Budowlanego 1978-1979 0
66/301/0/1.2/207 Statut przedsiębiorstwa 1982-1982 0
66/301/0/1.2/208 Dokumenty dotyczące przekazania Bazy Sprzętu i Transportu w Międzyrzeczu Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Szczecinie 1985-1985 0
66/301/0/1.2/209 Dokumenty dotyczące organizacji zakładu projektowania 1985-1986 0
66/301/0/1.2/210 Porozumienie z 1985 roku w sprawie zakładowego systemu wynagrodzeń 1985-1987 67
66/301/0/1.2/211 Statut samorządu pracowniczego załogi 1989-1989 0
66/301/0/1.2/212 Zgłoszenie rejestracyjne przedsiębiorstwa z aktualizacją 1982-1989 0
66/301/0/1.2/213 Dokumenty związane z wydzieleniem Fabryki Domów z GPB "Zachód" i utworzeniem Zakładu Produkcji Prefabrykatów 1990-1990 0
66/301/0/1.2/214 Wypis z rejestru przedsiębiorstw państwowych 1990-1990 0
66/301/0/1.2/215 Projekt porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania 1989-1990 0
66/301/0/1.2/216 Porozumienie w sprawie zakładowego systemu wynagradzania 1989-1990 33
66/301/0/1.2/217 Dokumenty dotyczące prywatyzacji GPB (opisy nieruchomości, wyceny obiektów, decyzje) 1991-1991 0
66/301/0/1.2/218 Porozumienia w sprawie wdrożenia zakładowego systemu wynagradzania z 31-12-1990 z późniejszymi zmianami 1990-1992 42
66/301/0/1.2/219 Dokumenty dotyczące likwidacji przedsiębiorstwa 1992-1992 0
66/301/0/1.2/220 Program działania komisji do połączenia przedsiębiorstw "Wschód" - "Zachód" 1963-1964 0
66/301/0/1.2/235 Protokoły przekazania agend kierownictwa GKB 1977-1982 0
66/301/0/1.2/320 Regulamin premiowania pracowników 1964-1964 0
66/301/0/1.2/321 Regulamin współzawodnictwa pracy 1965-1965 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 69 wpisów.