Inne plany i sprawozdania

Sygnatura
66/966/0/2.3
Daty skrajne
1959 - 2001
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 39 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
66/966/0/2.3/132 Roczne plany inwestycyjne 1959-1959 0
66/966/0/2.3/140 Plan postępu technicznego na lata 1962-1965 1962-1962 0
66/966/0/2.3/141 Plan nakładów na wynalazczość na rok 1962 1962-1962 0
66/966/0/2.3/145 Plan inwestycji budowy budynków mieszkalnych 1964-1964 0
66/966/0/2.3/146 Plan modernizacji stolarni w Dębnie 1964-1964 0
66/966/0/2.3/148 Plan zaopatrzenia materiałowego 1964-1964 0
66/966/0/2.3/149 Plan poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 1964-1965 1964-1964 0
66/966/0/2.3/150 Plany i sprawozdania z postępu technicznego 1964-1964 0
66/966/0/2.3/151 Plan inwestycji na rok 1964 1964-1964 0
66/966/0/2.3/152 Plan zaopatrzenia materiałowego na rok 1965 1965-1965 0
66/966/0/2.3/159 Plan finansowo-jednostkowy ośrodka kolonijno-wczasowego w Tarnówku na lata 1966-1967 1966-1966 0
66/966/0/2.3/161 Plan finansowo-jednostkowy ośrodka kolonijno-wczasowego w Tarnówku na rok 1967 1967-1967 0
66/966/0/2.3/166 Plan finansowo-jednostkowy ośrodka kolonijno-wczasowego w Tarnówku na rok 1968 1968-1968 0
66/966/0/2.3/167 Plan szczegółowy zapasów na rok 1968 1968-1968 0
66/966/0/2.3/168 Roczny plan zapasów materiałowych na rok 1968-1969 1968-1968 0
66/966/0/2.3/169 Plan zaopatrzenia materiałowego na lata 1968-1970 1968-1968 0
66/966/0/2.3/171 Plan zaopatrzenia materiałowego na rok 1969 1969-1969 0
66/966/0/2.3/174 Plany postepu technicznego na lata 1969-1970 1969-1969 0
66/966/0/2.3/175 Plany nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy na rok 1970 1970-1970 0
66/966/0/2.3/176 Plany postępu technicznego 1970-1970 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 39 wpisów.