Akta szkolne

Sygnatura
45/20/0/6
Daty skrajne
1745 - 1929
Liczba serii
1
Liczba skanów
4572
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 45 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/20/0/6/958 Protocoll-Buch der Städt. Schuldeputation geführt vom 4 August [Księga protokołów deputacji szkolnej] 1819-1835 0
45/20/0/6/959 Protocoll-Buch der Stadt Schulen Deputation [Księga protokołów deputacji szkolnej] 1835-1848 0
45/20/0/6/960 Protocoll-Buch der Stadt. Schulen Deputation [Księga protokołów deputacji szkolnej] 1848-1906 0
45/20/0/6/961 Bearbeitung der Justiz-Deposital und Hypothequen Sachen auf dem Schulen-Amte Neisse [Opracowanie prawnych i hipotecznych spraw dla urzędu szkolnego] 1777-1787 0
45/20/0/6/962 Enthält alle Hohe Verordnungen Welche die Schul-Anstalten im Neisser Kreise [Zatrzymanie wszystkich wyższych rozporządzeń w instytutach szkolnych w powiecie nyskim - zbiór zarządzeń] 1828-1850 0
45/20/0/6/963 Dienstakten des Direktors am Realgymnasium 1848-1923 463
45/20/0/6/964 Anstellung der Schullehrer und Kirchbedienten kath. Glaubens [Ustanowienie nauczyciela szkolnego i służby kościelnej wyznania katolickiego] 1871-1900 643
45/20/0/6/965 Anstellung von Lehrern am Realgymnasium 1884-1916 488
45/20/0/6/966 Ernennung der Rectoren an Elementarschule [Nominacja rektorów szkół elementarnych] 1896-1906 78
45/20/0/6/967 Regelung der Besoldung der Lehrer Real-Gymnasium [Uregulowanie uposażeń w gimnazjum realnym] 1897-1907 0
45/20/0/6/968 Anstellung eines wissenschaflichen Hilfslehrer am Real-Gimnasium [Ustanowienie naukowych nauczycieli pomocniczych przy gimnazjum realnym] 1898-1928 541
45/20/0/6/969 Anstellung von Lehrerinn an den katholischen Mädchenschule [Ustanowienie nauczycielek dla katolickiej szkoły żeńskiej] 1898-1916 219
45/20/0/6/970 Gewahrung fester Zulagen an die Lehrer des Realgymnasium [Warunki przyznania stałego dodatku nauczycielom gimnazjum realnego] 1899 59
45/20/0/6/971 Dienstakten den Oberlehrer 1915 0
45/20/0/6/972 Anstellung des evangelischen Religionslehrers an der Real-Schule [Ustanowienie ewangelickiego nauczyciela religii w gimnazjum realnym] 1845-1924 427
45/20/0/6/973 Untersuchung des Vermögens Zustand des Jesuiter Collegii und Seminarii zu Neisse [Sprawdzanie stanu majątkowego Kolegium Jezuitów i Seminarium w Nysie] 1776 0
45/20/0/6/974 Verpflegung und Unterhaltung des Seminarii zu Neisse [Utrzymanie seminarium] 1777-1803 150
45/20/0/6/975 Unterhaltung der Geistlichen der der Kirche und Kirchen Bedeuten bey dem Schulen Instituts Collegio zu Neisse [Utrzymanie duchownych przy kościołach i szkolnych instytutach kolegium w Nysie] 1779-1796 197
45/20/0/6/976 Abführung der Interessen von verschiedenen Kirch und Fundationskapitalien bey dem Collegio zu Neisse [Prowadzenie interesów kościelnych i fundacji przy Kolegium w Nysie] 1776-1778 0
45/20/0/6/977 Bezahlung der dem ehemaligen Jesuiter Collegio zu Neisse vorgehenen Capitolien und Abführung der Interessen betr. Die Creditores sub Lit. H [Opłacanie ówczesnych w Kolegium] 1776-1787 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 45 wpisów.