Ubezpieczenia, sprawy zdrowotne, USC

Sygnatura
45/20/0/7
Daty skrajne
1251 - 1945
Liczba serii
1
Liczba skanów
3540
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 42 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/20/0/7/997 Register über allerey Einnahm des Hospitals s. Barbara [Rejestr dochodów szpitala św. Barbary] 1669-1686 0
45/20/0/7/998 [Księga rachunkowa szpitala miejskiego] 1681-1682 392
45/20/0/7/1000 Anstellung Besoldung und Amtsführung des Kommunal Arztes und Chyrurgi so wie der Stand Hebamme [Ustanowienie uposażenia i stanowiska miejskich lekarzy, chirurgów i położnych] 1830-1854 0
45/20/0/7/1001 [Świadectwo szczepienia] 1839 0
45/20/0/7/1002 [Księga rachunkowa kasy ubogich] 1849-1877 0
45/20/0/7/1003 Hoftplicht - Versicherung der Stadtgemeinde Neisse [Służba dworska - ubezpieczenia] 1893-1895 244
45/20/0/7/1004 [Akta dotyczące ubezpieczeń społecznych] 1942-1945 0
45/20/0/7/1005 [Akta ubezpieczeniowe - renty inwalidzkie, zapomogi] 1945 730
45/20/0/7/1006 Quittungs der Empfänger [Księga pokwitowań odbiorców] 1850 0
45/20/0/7/1007 Quittungs der Empfänger [Księga pokwitowań] 1848 22
45/20/0/7/1008 Quittungs der Empfänger [Księga pokwitowań] 1847 24
45/20/0/7/1009 Kunstführer durch Neisse [Przewodnik kulturalny po Nysie] 1912-1937 207
45/20/0/7/1010 Stadttheater Neisse - Oppeln Kassa-Buch Spielzeit [Teatr miejski - księga kasowa] 1944-1945 0
45/20/0/7/1012 [Sprawy archiwum, etaty, pomieszczenia] 1935 0
45/20/0/7/1013 [Materiały luźne dotyczące Nysy - sprawy archiwalne, spisy akt, referaty, artykuły] XX wiek 1901-1945 0
45/20/0/7/1014 [Sprawozdanie z działalności archiwum miejskiego] 1933 15
45/20/0/7/1015 [Album wzorów dekoracyjnych] XIX wiek 1801-1850 0
45/20/0/7/1016 Akta von Bestellung der Stadt Kunstpferffer zu Neisse [Akta dotyczące ustanowienia organisty w Nysie] 1785-1833 195
45/20/0/7/1017 Communion-Gesang für 4 Singstimmen (Realschüller) 1251-1945 67
45/20/0/7/1018 [Zdjęcia, afisze, jadłospisy] 1850-1852 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 42 wpisów.