Sprawy kościelne

Sygnatura
45/20/0/8
Daty skrajne
1251 - 1945
Liczba serii
1
Liczba skanów
6983
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 115 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
45/20/0/8/1041 [Konsekracja ołtarza głównego Bożego Ciała] 1580 0
45/20/0/8/1042 [Testament nyskiej rodziny mieszczańskiej ustanawiający Fundację Mszalną - Rodzina Borghardtów] 1828 0
45/20/0/8/1043 [Akta dotyczące Archiprezbiteratu nyskiego - pisma okólne] 1797 33
45/20/0/8/1044 [Miasto zwraca się do kapituły i proboszcza w sprawie 6 domów altarzystów] 9-16 Martz 1714 Neyss 1714 0
45/20/0/8/1045 Acta wegen an dem Sache über der Wohnung der Neisser - Stadt - Capellan zu regulierunden Reparatur [Akta w sprawie remontu mieszkania kapelana w Nysie: pisma, kosztorysy, korespondencja] 1788-1790 0
45/20/0/8/1046 Akta von der Aufsicht über die Vermögens der Kirche zu Neisse St. Jakobi und Nikolai [Akta nadzoru nad zarządem majątku kościoła śś. Jakuba i Mikołaja w Nysie] 1794 0
45/20/0/8/1047 Acta die Ordens Tertianer beycheley Geschlechts ad S. Dominieum zu Friedrichstadt bey Neisse [Akta zakonu tercjarzy obojga płci od św. Dominika we Friedrichstadt] 1781 0
45/20/0/8/1048 Der Priesterhaus zu Neisse dessen Bestimmung für abgelebte Geistliche und die immere Einrichtung [Sprawy plebanii] 1812-1814 113
45/20/0/8/1049 Kollegiat-Stift zu Neisse [Fundacja kolegiacka] 1741 0
45/20/0/8/1050 [Akta fundacji Kolegiaty św. Jakuba w Nysie] 1742-1788 0
45/20/0/8/1051 Korespondencja między urzędem biskupim a Fundacją Kolegiaty św. Jakuba w Nysie [Ekstrakty dokumentów z 1477 i 1660 r.] 1755 37
45/20/0/8/1052 Acta betreffend eine Jurisdictions-Stieftes zwischen der bischoftl. [bischoftlichen] Regierung zu Neisse und der Kapitel des Kollegiatstifts St. Jakobi und Nikolai [Akta dotyczące zwierzchności fundacji między zarządem biskupim w Nysie i Kapitułą przy Kolegiacie] 1755-1758 0
45/20/0/8/1053 [Desygnacja Prałatów i Kanoników przy kolegiacie Fundacji śś. Jakuba i Mikołaja i ich roczne beneficja] 1765 0
45/20/0/8/1054 [Zalecenia apostolskie bpa Oskara Strachwitz do Kolegiaty dotyczące prałatów i ich uposażeń] 1768 0
45/20/0/8/1055 [Akta dotyczące fundacji "Kreuzherrn" w Nysie] 1751 0
45/20/0/8/1056 [Akta dotyczące prepozyta bożogrobców w Nysie] 1742 0
45/20/0/8/1057 [Akta dotyczące Zakonu Bożogrobców przy kościele św. Piotra i Pawła w Nysie - umowy, nadania, korespondencja] 1644-1651 138
45/20/0/8/1058 [Akta różne dotyczące szpitala Bożogrobców] 1753 0
45/20/0/8/1059 [Akta dotyczące klasztoru OO. Dominikanów, korespondencja z biskupem i zakonem kapucynów] 1748-1750 0
45/20/0/8/1060 [Akta dotyczące klasztoru OO. Dominikanów w Nysie] 1760-1761 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 115 wpisów.