Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności muzycznej 1879-1940 [sygn. 248-586]

Sygnatura
2/100/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 200 z 339 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/2.2/248 Spisy utworów skomponowanych przez I. J. Paderewskiego 1924 0
2/100/0/2.2/249 Spisy granych utworów. Rękopisy I. J. Paderewskiego b.d. 0
2/100/0/2.2/250 Wykazy granych utworów 1926-1939 0
2/100/0/2.2/251 Programy i krytyki koncertów i turnée od 1879 do 1891; brak s.3 1879-1891 0
2/100/0/2.2/252 Programy koncertów 1888-1890 0
2/100/0/2.2/253 Programy koncertów 1890-1893 0
2/100/0/2.2/254 Programy koncertów 1891-1899 0
2/100/0/2.2/255 I. J. Paderewski. Programmes de la tournée en Russie oraz w Królestwie Polskim, W. Brytanii, Niemczech, Francji i Hiszpanii. Programy koncertów; Programy z lat 1893-1898 i 1900-1902 - są w drugiej części tomu 1893, 1899-1902 0
2/100/0/2.2/256 Programy koncertów 1894-1896 0
2/100/0/2.2/257 Programy koncertów 1889-1900 0
2/100/0/2.2/258 Programy koncertów 1900-1917 0
2/100/0/2.2/259 Amérigue (Programy koncertów w czasie tourneé w Stanach Zjednoczonych) 1902 0
2/100/0/2.2/260 Amérigue (Programy koncertów w czasie tourneé w Stanach Zjednoczonych i Australii) 1904-1905 0
2/100/0/2.2/261 I. J. Paderewski American Tour (Programy koncertów w Stanach Zjednoczonych) 1907-1908 0
2/100/0/2.2/262 Programy tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1909 0
2/100/0/2.2/263 Programy koncertów w Stanach Zjednoczonych 1913-1914 0
2/100/0/2.2/264 Programy koncertów 1922-1923 0
2/100/0/2.2/265 Programy koncertów 1924 0
2/100/0/2.2/266 Programy koncertów 1925 0
2/100/0/2.2/267 Programy koncertów 1926 0
2/100/0/2.2/268 Programy koncertów 1927 0
2/100/0/2.2/269 Programy koncertów I 1928 0
2/100/0/2.2/270 Programy koncertów II 1928 0
2/100/0/2.2/271 Programy koncertów III 1928 0
2/100/0/2.2/272 Programy koncertów IV 1928-V 1929 0
2/100/0/2.2/273 Programy koncertów 1930-1931 w St. Zjednoczonych, Francji, wielkiej Brytanii i w Włoszech 1930-1931 0
2/100/0/2.2/274 Programy koncertów 1932-1933 0
2/100/0/2.2/275 Programy koncertów 1937-1939 0
2/100/0/2.2/276 Programy koncertów b.d. 0
2/100/0/2.2/277 Afisze koncertowe i druki reklamowe 1880, 1891-1931 0
2/100/0/2.2/278 Bilety wejściowe na koncerty 1890-1931 0
2/100/0/2.2/279 Stosunek Dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej. Studyum analityczne (Napisała Helena Windakiewiczowa, "Echo muzyczne", Warszawa) 1902-1903 0
2/100/0/2.2/280 Fotokopie utworów Fryderyka Chopina; 24 fotografii b.d. 0
2/100/0/2.3/281 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1888-1890 0
2/100/0/2.3/282 Koncerty Londyńskie. Anglia-Ameryka (Programy i wycinki prasowe dotyczące koncertów w Anglii i wyjazdu do St. Zjednoczonych) 1889, 1890-1891, 1892 0
2/100/0/2.3/283 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1891-1892 0
2/100/0/2.3/284 Press Notices 1891 to 1928 Ignace Jan Paderewski (Wycinki prasowe, programy, zestawione przez F. R. Hammond) 1891-1928 0
2/100/0/2.3/285 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1891-1893 0
2/100/0/2.3/286 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1892-1893 0
2/100/0/2.3/287 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1893-1898 0
2/100/0/2.3/288 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej; uszkodzona s.1 1894-1898 0
2/100/0/2.3/289 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1895-1896 0
2/100/0/2.3/290 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1896 0
2/100/0/2.3/291 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1899-1912 0
2/100/0/2.3/292 Tournée en Pologne et Russie. Janvier-Mars 1899 (Wycinki prasowe i programy koncertów w Królestwie Polskim, Rosji oraz Galicji; wiersz J. A. Święcickiego) 1899-1904 0
2/100/0/2.3/293 Amèrique 1899 (Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych) 1899 0
2/100/0/2.3/294 Amèrique 1900 (Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych) 1899-1900 0
2/100/0/2.3/295 Amèrique 1902 (Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych) 1899-1902 0
2/100/0/2.3/296 Amèrique 1900 (Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych i Meksyku) 1900 0
2/100/0/2.3/297 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1900 0
2/100/0/2.3/298 Amèrique 1900-1902 (Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów oraz wystawienia "Manru" w Stanach Zjednoczonych) 1900-1902 0
2/100/0/2.3/299 Angleterre 1901. Wycinki prasowe dotyczące tournée w Anglii i Irlandii 1901-1902 0
2/100/0/2.3/300 Ist Part: Miscellaneous, IInd Part: Manru, IIInd Part: Miscellaneous (Programy i wycinki dotyczące koncertów, opery "Manru", majątku w Kąśnej. Listu B. Björnsona, wychodźstwa polskiego w Ameryce, sprawy Konserwatorium Warszawskiego) 1901-1909 0
2/100/0/2.3/301 Amérique. Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1902 0
2/100/0/2.3/302 Amérique 1902. Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1902 0
2/100/0/2.3/303 Amérique. Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii 1902-1905 0
2/100/0/2.3/304 France. Wycinki prasowe i program dotyczące koncertów we Francji 1903, 1904-1909 0
2/100/0/2.3/305 Switzerland, Paris, Nice, Monte Carlo, Monaco, San Remo. Programy, wycinki prasowe dotyczące koncertów w Szwajcarii, Francji i Włoszech 1903-1910 0
2/100/0/2.3/306 Australia. Tournée 1904 roku (Programy i wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Australii, Nowej Zelandii i w Niemczech) 1904 0
2/100/0/2.3/307 England, Denmark, Sweden. Programy i wycinki prasowe dotyczące koncertów w Anglii, Dani i Szwecji 1907-1908 0
2/100/0/2.3/308 Amérique 1907-1908. Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1907-1908 0
2/100/0/2.3/309 Amérique 1909. Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1909 0
2/100/0/2.3/310 Angleterre 1909. Wycinki prasowe dotyczące koncertów w Anglii i Szkocji 1909 0
2/100/0/2.3/311 Programy i wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Szwajcarii, na Węgrzech, Ameryce 1909-1910 0
2/100/0/2.3/312 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Anglii i w Południowej Afryce. Notatka biograficzna I. J. P. i H. Paderewskiej 1909-1912 0
2/100/0/2.3/313 Programy i wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Argentynie i Brazylii 1911 0
2/100/0/2.3/314 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Południowej Afryce 1912 0
2/100/0/2.3/315 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej; brak s.102-105 1913-1923 0
2/100/0/2.3/316 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1913-1914 0
2/100/0/2.3/317 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych i na Kubie, działalności społeczno-politycznej i sytuacji w Polsce 1915-1917 0
2/100/0/2.3/318 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych, Francji i Anglii oraz działalności politycznej i biografii 1922-1923 0
2/100/0/2.3/319 Wycinki prasowe m.in. z prasy polonijnej dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych oraz działalności politycznej 1922-1924 0
2/100/0/2.3/320 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1924-1928 0
2/100/0/2.3/321 Wycinki prasowe m.in. z prasy polonijnej dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych, danych biograficznych i działalności polityczne 1925-1926 0
2/100/0/2.3/322 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1927-1928 0
2/100/0/2.3/323 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1929-1931 0
2/100/0/2.3/324 Wycinki prasowe dotyczące tournée i koncertów w Stanach Zjednoczonych 1930-1931 0
2/100/0/2.3/325 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1932-1934 0
2/100/0/2.3/326 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 1935-1938 0
2/100/0/2.3/327 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 23 I-20 II 1939 0
2/100/0/2.3/328 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 21 II-23 II 1939 0
2/100/0/2.3/329 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej 24 II-27 II 1939 0
2/100/0/2.3/330 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej; brak s.138,151 28 II-V 1939, I 1940 0
2/100/0/2.3/331 Wycinki prasowe dotyczące działalności muzycznej b.d. 0
2/100/0/2.3/332 Wycinki prasowe dotyczące filmu "Moonlight Sonata", programy; brak s.49-55 1936-1939 0
2/100/0/2.4/333 Ablem (Boston); L.3 (odpowiedź) 1912-1913 0
2/100/0/2.4/334 W. Adlington (Londyn); Załączniki: listy w sprawie postępowania spadkowego po W. Adlington i do W. Adlingtona od różnych osób; L.51 (odpowiedź) 1892-1923 0
2/100/0/2.4/335 Administration de Concerts A. et M. Dandelot (Paris); L.49 1920-1937 0
2/100/0/2.4/336 Aedian Company (New York); L.7; patrz t.163-164,257-258 1908-1926 0
2/100/0/2.4/337 Agence Artistique I. Alliod (Paris); L.16 1888-1896 0
2/100/0/2.4/338 Agence Musicale de Paris; L.4 1907-1912 0
2/100/0/2.4/339 Agence Theatrale et Musicale de la Cote d'Azur (Nice); L.2 1924 0
2/100/0/2.4/340 Agenzia del Trovatore (Milano); L.1 1897 0
2/100/0/2.4/341 Chester Alexander Theatrical Enterprises, Inc. (Miami); L.1 1935 0
2/100/0/2.4/342 Allgemeine Russische Concertdirection "Philharmonia" (Kiew); L.1 1913 0
2/100/0/2.4/343 Allgemeiner Deutscher Musiker - Verband (Davos); L.1 1908 0
2/100/0/2.4/344 Arte Lirica. Ufficio d'Affari Teatrali (Milano); L.1 1912 0
2/100/0/2.4/345 Associated Glee Clubs of America (New York City); L.1 b.d. 0
2/100/0/2.4/346 Association Artistique (Paris); L.5 1890 0
2/100/0/2.4/347 Association des Artistes Musiciens de Bruxelles; L.1 1888 0
2/100/0/2.4/348 Association des Artistes Musiciens de Genève; L.6 1929-1937 0
2/100/0/2.4/349 Association des Jeunes Musiciens Polonais à Paris. Stowarzyszenie Młodych Muzyków Polaków w Paryżu; L.7 1927-1940 0
2/100/0/2.4/350 Association pour les Représentations de "Judith" (Lausanne); L.1 1925 0
2/100/0/2.4/351 May Beegle, Concert Manager (Pittsburgh); L.1 1923 0
2/100/0/2.4/352 Beethoven Association (New York); L.6 1924-1933 0
2/100/0/2.4/353 Behymer L. E. (Los Angeles); Załączniki: listy do L. E. Behymer'a od innych osób; L.27 (odpowiedź) 1908-1936 0
2/100/0/2.4/354 Blondel Albert (Paris); Załączniki: listy do A. Blondel'a; L.60 (odpowiedzi) 1889-1934 0
2/100/0/2.4/355 Bonzi Concerti (Bologna) 1920 0
2/100/0/2.4/356 Ed. Bote & G. Bock (Berlin); L.53 (odpowiedzi) 1887-1937 0
2/100/0/2.4/357 Bourdon Louis H. (Montreal); L.1 1935 0
2/100/0/2.4/358 Brand Lane Concerts (Manchester); L.3 1920-1932 0
2/100/0/2.4/359 British Broadcasting Corporation; L.1 1934 0
2/100/0/2.4/360 Bureau International de Concerts C. Kiesgen & E.-C. Delaet (Paris); L.1 1927 0
2/100/0/2.4/361 La caisse de prévoyance des artistes de la Haye; L.1 1890 0
2/100/0/2.4/362 Chevrier Charles (Paris); L.39 (odpowiedzi) 1889-1899 0
2/100/0/2.4/363 Chevrier Charles. Listy innych osób w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.53 1904-1907 0
2/100/0/2.4/364 Christmas Carlos for Chicago; brak k.6-8 1925-1926 0
2/100/0/2.4/365 Comité du Monument à Claude Debussy (Paris); L.5 1929-1932 0
2/100/0/2.4/366 Comité du Monument François - Auguste Gevaert (Bruxelles); L.1 b.d. 0
2/100/0/2.4/367 Comité du Monument Rossini (Paris); L.4 1912, 1923 0
2/100/0/2.4/368 Comité National de Propagande pour la Musique (Paris); L.1 1931-1933 0
2/100/0/2.4/369 Concert-Bureau Hans Augustin (Amsterdam); L.1 1923 0
2/100/0/2.4/370 Concert Direction M. H. Hanson (New York); L.1 1919 0
2/100/0/2.4/371 Concert Direction Ignaz Kugel (Wien.); L.25 1887-1926 0
2/100/0/2.4/372 Concert Direction Hermann Wolff (Berlin); L.15; k.15 + Kalendarz (158 str.) 1889-1892 0
2/100/0/2.4/373 Concerts Lamoureux (Paris); L.14 1889-1896 0
2/100/0/2.4/374 Concerts Populaires de Nantes (Nantes); L.3 1890 0
2/100/0/2.4/375 Concerts Symphoniques de Lausanne; L.2 1935 0
2/100/0/2.4/376 F. C. Coppicus Metropolitan Musical Bureau (New York); L.5 1921 0
2/100/0/2.4/377 Corps de Musique de Pully; L.1 1937 0
2/100/0/2.4/378 Dayton Westminster Choral Association (Dayton, Ohio); L.1 1929 0
2/100/0/2.4/379 Deru Marie (Bruxelles); L.1 1922 0
2/100/0/2.4/380 Dirigenten und Musikkurse Salzburg (The Salzburg Mozarteum Academy); L.1 1934 0
2/100/0/2.4/381 A. Dolmetsch & M. Duveauchelle. Pianos Neufs & d'Occasion (Colombes, Seine); Załączniki: listy do A. Dolmetsch'a w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.25 (odpowiedzi) 1910-1940 0
2/100/0/2.4/382 Elder A.P.T. (San Francisco); L.1 1921 0
2/100/0/2.4/383 Ellis C. A. (Boston); Załączniki: listy do C. A. Ellis'a w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.24 1893-1917 0
2/100/0/2.4/384 Engles George (New York); Załączniki: list do G. Engles'a od Steinway & Sons; L.81 1920-1929 0
2/100/0/2.4/385 Engles George (New York); Załączniki: listy do G. Engles'a w sprawach I. J. Paderewskiego; L.94 (odpowiedzi) 1930-1940 0
2/100/0/2.4/386 Ente Concerti Orchestrali (Giovanni Ascanio Cicogna, Milano); L.5 1924-1932 0
2/100/0/2.4/387 Etude Music Magazine (Philadelphia, Pa); L.4 1932-1936 0
2/100/0/2.4/388 Exposition Internationale de la Musique (Genève); L.1 1926 0
2/100/0/2.4/389 XXIV-me Tête Fédérale de Chaut (Lausanne); L.3 1928 0
2/100/0/2.4/390 33ème Fête des Musiciens Suisses (Vevey); L.1 1932 0
2/100/0/2.4/391 Filharmonia Warszawska; L.18 1924-1935 0
2/100/0/2.4/392 Fitzgerald L. J.; Załączniki: listy do L. J. Fitzgerald'a w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.32 1924-1939 0
2/100/0/2.4/393 Fitzgerald L. J. (wykazy kasowe z poszczególnych koncertów) 1923-1924 0
2/100/0/2.4/394 Fitzgerald L. J. (wykazy kasowe z poszczególnych koncertów) 1925-1928 0
2/100/0/2.4/395 Fitzgerald L. J. (wykazy kasowe z poszczególnych koncertów) 1930-1931 0
2/100/0/2.4/396 Fitzgerald L. J. (wykazy kasowe z poszczególnych koncertów) 1932-1933 0
2/100/0/2.4/397 Foetisch Frères S.A. Editeure. Musique at Théatre. Agence de Concerte (Lausanne); L.9 1905-1931 0
2/100/0/2.4/398 Fratelli Curci (Naples); L.1 1923 0
2/100/0/2.4/399 Fundacja Muzyczna w Ameryce; L.24 1896-1939 0
2/100/0/2.4/400 Gesellschaft der Musikfreunds in Wien.; L.1 1910 0
2/100/0/2.4/401 Giacomelli A. (Paris); L.5 1888 0
2/100/0/2.4/402 Mr Görlitz (Hugo); L.63 1891-1894 0
2/100/0/2.4/403 Görlitz Hugo; L.55 (odpowiedzi) 1895-1933 0
2/100/0/2.4/404 Görlitz Hugo (listy innych osób w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego); L.123 1891-1901 0
2/100/0/2.4/405 Gramophone Company Ltd.; L.30 (odpowiedzi) 1912-1940 0
2/100/0/2.4/406 Grotrian-Steinway Flügel Pianinos (Braunschweig); L.1 1927 0
2/100/0/2.4/407 Wilhelm Hansen, Musik-Forlag (København); L.1 1939 0
2/100/0/2.4/408 Heck R. C. Korespondencja w sprawach I. J. Paderewskiego; L.2 1908 0
2/100/0/2.4/409 Ad. Henn Agence Artistique Internationale, Tournées. Concerts - Théatres (Genève); Załączniki: listy do A. Henn'a w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.32 (odpowiedź) 1907-1940 0
2/100/0/2.4/410 Hollandsche Concertdirectie dr B. de Koos (Haag); L.1 1929 0
2/100/0/2.4/411 Hollywood Bowl Association, Inc.; L.1 1926 0
2/100/0/2.4/412 Imperatorskoje Russkoje Muzykalnoje Obszczestwo (Moskowskaja Konserwatoria; S. Petersburskoje Otdelenije); L.2 1899-1912 0
2/100/0/2.4/413 Ingelbrecht (Radio Française, Paris); L.2 (odpowiedź) 1937 0
2/100/0/2.4/414 Instytut Fryderyka Chopina (Warszawa); (odpowiedź); 1 fotografia 1935-1938 0
2/100/0/2.4/415 Internationales Pianisten Seminar (Wien); L.1 1930 0
2/100/0/2.4/416 J'onde Eugéne Ysaije (Bruxelles) 1937 0
2/100/0/2.4/417 Ithma Internationale Theater-u Musik Agentur (Wien); L.1 1928 0
2/100/0/2.4/418 M-me Tella Kaftal Agence Internationale Théatrale et Artistique (Varsovie); L.1 1889 0
2/100/0/2.4/419 Aleksandra Kalm (Paris); L.1 1923 0
2/100/0/2.4/420 Kasa im. Melcera w Warszawie 1928 0
2/100/0/2.4/421 Keystone Concert Circuit (Seranton, Pa); L.1 1926 0
2/100/0/2.4/422 Komitet Budowy Pomnika Fryderyka Chopina w Warszawie; L.5 1908 0
2/100/0/2.4/423 Komitet Budowy Pomnika Chopina w Warszawie 1924 0
2/100/0/2.4/424 Komitet dla Sprowadzenia Zwłok Fryderyka Chopina do Kraju we Lwowie 1900 0
2/100/0/2.4/425 Komitet Dni Szopenowskich w Polsce 1929-1935 0
2/100/0/2.4/426 Koncessované koncertni a divadelni ředitelstvi "Maestoso" (Praha); L.1 1925 0
2/100/0/2.4/427 Konsertbolaget (International Concert Theatre Agency Stockholm); L.2 1923-1924 0
2/100/0/2.4/428 Konzert-Direktion Arthur Laser (Berlin); L.1 1911 0
2/100/0/2.4/429 Konzertgesellschaft AG (Zürich); L.2 1929 0
2/100/0/2.4/430 Königlich Sächsischen musikälischen Kapelle und des Hoftheaters (Dresden); L.2 1894, 1904 0
2/100/0/2.4/431 Impressario Heinrich Langowitz (Moscau); L.2 1897, 1910 0
2/100/0/2.4/432 Lamprecht & Moscow, Musikalien, Instrumenten… Concert-Agentur (Aachen); L.1 1894 0
2/100/0/2.4/433 Latvijas Nacionálá Opera (Riga); L.1 1930 0
2/100/0/2.4/434 Lehmann & Arditty (Constantinople); L.1 1927 0
2/100/0/2.4/435 Leschetizky Monument Committeé (Chicago) 1926 0
2/100/0/2.4/436 Liszt (London); L.15 (odpowiedzi) 1890-1897 0
2/100/0/2.4/437 Liverpool Welsh Choral Union; L.1 1933 0
2/100/0/2.4/438 George Lobosickej Bureau de Concerts (Prague); L.1 1928 0
2/100/0/2.4/439 Maatschappy Zeebad Scheveningen; L.1 1891 0
2/100/0/2.4/440 Macmillen S. E. (New York) 1921 0
2/100/0/2.4/441 Manufacture de Pianos J. Gunther (Bruxelles); L.1 1929 0
2/100/0/2.4/442 A. D. Markus Tournées Artistiques Internationales (Paris); L.2 1909 0
2/100/0/2.4/443 D. Mayer Concert & Opera Agent; L.49 1890-1891 0
2/100/0/2.4/444 D. Mayer Concert & Opera Agent; L.63 1892-1893 0
2/100/0/2.4/445 Mr Daniel Mayer; Załączniki: listy do D. Mayer'a w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.42 1894 0
2/100/0/2.4/446 D. Mayer Concert & Opera Agent; Załączniki: listy do D. Mayera w sprawach muzycznych I. J. Paderewskiego; L.57 1895-1927 0
2/100/0/2.4/447 Mischonzniky N. (Bucarest). Korespondencja w sprawach I. J. Paderewskiego; L.1 1912 0
Wyświetlanie 1 do 200 z 339 wpisów.