Materiały I. J. Paderewskiego: materiały dotyczące działalności polityczno-społecznej 1886-1941: lata XII 1918-V 1921 [sygn. 681-1009]

Sygnatura
2/100/0/4
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 60 z 329 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.1/681 Teczka Osobistego Sekretariatu Prezydenta Ministrów (sprawy personalne i administracyjne. Korespondencja, podania) 1919 0
2/100/0/4.1/682 Projekt organizacji sekretariatu Prezydenta Ministrów 1919 18
2/100/0/4.1/683 Telegramy, raporty Sekretariatu Osobistego Prezydenta Ministrów o sytuacji w kraju VI-X 1919 20
2/100/0/4.1/684 Opinie, zaświadczenia IV-XII 1919 0
2/100/0/4.1/685 Powołanie Komisji do kwalifikacji urzędników w ministerstwach. List S. Wojciechowskiego (kopia) IV 1919 0
2/100/0/4.1/686 Sprawy związane z administracją, różne zezwolenia itp. 1919-1920 0
2/100/0/4.1/687 Raporty, sprawozdania, notatki, dotyczące różnych spraw, m.in. wyjazdu I. J. Paderewskiego do Paryża w maju 1919 r.; 3 podteczki I-XI 1919 0
2/100/0/4.2/688 Wydatki Prezydenta Ministrów w okresie pobytu w Paryżu. Rachunki, pokwitowania V-VII 1919 0
2/100/0/4.2/689 Wydatki Prezydenta Ministrów w okresie pobytu w Paryżu. Rachunki, pokwitowania IX-X 1919 0
2/100/0/4.2/690 Teczka Rachunki VIII 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/691 Prośby o audiencję I 1919-X 1920 0
2/100/0/4.3/692 Raport służbowy kompanii zamkowej VII 1919 0
2/100/0/4.3/693 Adresy osób i instytucji 1919-1921 0
2/100/0/4.3/694 Spisy i wykazy akt m.in. szczegółowy spis akt paryskiego archiwum Prezydenta Ministrów 1919 0
2/100/0/4.3/695 Skargi na nadużycia gospodarcze, nędzę, paskarstwo, uwagi o zachowaniu się żołnierzy na ulicy. Korespondencja, wycinek prasowy II 1919-IV 1921 0
2/100/0/4.3/696 Doniesienia o przestępstwach gospodarczych. Korespondencja VIII-XI 1919 0
2/100/0/4.3/697 Skargi na złe funkcjonowanie lub nadużycia urzędów, na wydalenia z pracy; 3 podteczki XI 1918-XII 1920 0
2/100/0/4.3/698 Skargi, doniesienia, dotyczące różnych osób. Korespondencja II 1919-I 1920 0
2/100/0/4.3/699 Prośby więźniów i oskarżonych o ułaskawienia XI 1918-XI 1919 0
2/100/0/4.3/700 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej X 1918-III 1919 0
2/100/0/4.3/701 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej IV-VIII 1919 0
2/100/0/4.3/702 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej IX-XII 1919 0
2/100/0/4.3/703 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej 1919-1920 0
2/100/0/4.3/704 Memoriały i korespondencja osób prywatnych w sprawach ogólnych polityki wewnętrznej i zagranicznej I 1920-I 1921 0
2/100/0/4.3/705 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej. Korespondencja. Protokół IV 1918-X 1919 0
2/100/0/4.3/706 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej. Korespondencja XI-XII 1919 0
2/100/0/4.3/707 Projekty usprawnienia gospodarki narodowej, m.in. mapa kolejowa Polski, wydana przez Naczelne Dowództwo W.P., Sztab Generalny I 1920-I 1921 0
2/100/0/4.3/708 Projekty odbudowy gospodarki krajowej, informacje o sytuacji w Rosji Radzieckiej - nadesłane przez S. Matuszewskiego 1919 0
2/100/0/4.3/709 Memoriały L. Freytaga 1919-1920 0
2/100/0/4.3/710 Uwagi ks. Bulliat'a w sprawach wojskowych i polityki zagranicznej IV 1919-X 1920 0
2/100/0/4.4/711 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych I-IX 1919 0
2/100/0/4.4/712 Hołdy; listy, depesze, adresy od instytucji, organizacji, osób prywatnych; H. Windakiewicz: "Stosunek dzieł Paderewskiego do muzyki ludowej" Studium analityczne. Echo muzyczne. Warszawa 1902-1903 (maszynopis) 1-10 I 1919 0
2/100/0/4.4/713 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych 11-19 I 1919 0
2/100/0/4.4/714 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych 20-31 I 1919 0
2/100/0/4.4/715 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych II-IV 1919 0
2/100/0/4.4/716 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych V-X 1919 0
2/100/0/4.4/717 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych IX, XII 1919 0
2/100/0/4.4/718 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych I 1920 0
2/100/0/4.4/719 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych II-XII 1920 0
2/100/0/4.4/720 Hołdy; listy, depesze, adresy, od instytucji, organizacji, osób prywatnych b.d. 0
2/100/0/4.4/721 Wypracowania szkolne dzieci z Chełma o I. Paderewskim 1920, 1930 0
2/100/0/4.4/722 Odpowiedzi Ignacego Paderewskiego na hołdy od instytucji, organizacji, osób prywatnych b.d. 0
2/100/0/4.5/723 Materiały, dotyczące próśb, podziękowań, zaproszeń od instytucji społecznych i osób prywatnych XII 1918-1920 0
2/100/0/4.5/724 Listy od osób, poszukujących rodzin, znajomych oraz odpowiedzi I 1919-II 1921 0
2/100/0/4.5/725 Prośby o pomoc finansową 1919-I 1921 0
2/100/0/4.5/726 Prośby o rady, poparcia, posady, protekcję 1919-1920 0
2/100/0/4.5/727 Prośby o autografy, fotografie 1919-III 1921 0
2/100/0/4.5/728 Korespondencja różnych osób z I. J. Paderewskim w sprawach osobistych 1919-I 1921 0
2/100/0/4.5/729 Listy maniaków 1919-1920 0
2/100/0/4.5/730 Korespondencja manipulacyjna II 1919-VIII 1920 0
2/100/0/4.6/731 Raut (listy zaproszonych osób na raut w dn. 31 lipca i na obiad wydany dla H. Hoover'a w dn. 13 sierpnia 1919 r.) 31 VII, 13 VIII 1919 0
2/100/0/4.6/732 Zaproszenia na przyjęcia 1919-III 1921 0
2/100/0/4.6/733 Zaproszenia klubów i osób prywatnych dla I. Paderewskiego IV 1919-II 1921 0
2/100/0/4.6/734 Zaproszenia (na uroczystości, obchody, obiady itp.) I 1919-I 1921 0
2/100/0/4.6/735 Lista osób, którym I. J. Paderewski winien złożyć wizyty b.d. 0
2/100/0/4.6/736 Nadawanie szkołom i różnym instytucjom imienia I. J. Paderewskiego X 1919-I 1921 0
2/100/0/4.6/737 Oferty usług prasy, filmu, wydawnictw. Prośby o artykuły i wywiady; rekomendacje dla dziennikarzy, udających się do Polski I 1919-V 1921 0
2/100/0/4.6/738 Prośba "Ligue Fraternelle des Enfants de France" (Chicago) o napisanie przez I. Paderewskiego artykułu o Polsce IX-X 1919, II 1921 0
2/100/0/4.7/739 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) XII 1918-IV 1919 0
2/100/0/4.7/740 Prasa codzienna i czasopisma (pojedyncze numery) VII-XI 1919 0
Wyświetlanie 1 do 60 z 329 wpisów.