Zagraniczne

Sygnatura
2/3/0/9.4
Daty skrajne
1919 - 1922
Liczba serii
1
Liczba skanów
578
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/3/0/9.4/148 (Uchwały, rezolucje, memoriały urzędów, instytucji, związków, stowarzyszeń i osób prywatnych), tom V 1921 320
2/3/0/9.4/207 Francja (korespondencja z P. Henrysem i marszałkiem F.Fochem) 1920-1921 8
2/3/0/9.4/208 Stany Zjednoczone (korespondencja w sprawie uzyskania pożyczki dolarowej, przyjazdu do Polski księdza dr Abernethy oraz akcji prasowej w Ameryce, skierowanej przeciw Naczelnikowi Państwa) 1920-1922 12
2/3/0/9.4/209 Brazylia, Urugwaj (raporty, korespondencja poselstw polskich dotyczące m. in. spraw miejscowych Polaków) 1920-1921 67
2/3/0/9.4/210 Włochy, Watykan (korespondencja z A. Rattim, Poselstwem Polskim przy Kwirynale, E. Vernareccim - adwokatem włoskim i Izbą Handlową Włosko - Polską w Rzymie) 1920-1922 21
2/3/0/9.4/211 Niemcy (korespondencja z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem b. Dzielnicy Pruskiej i Poselstwem Polskim w Berlinie) 1919-1922 10
2/3/0/9.4/212 Rosja Radziecka (telegramy Djafera Seidameta "delegue plenipotentaire du parlament national tatare de la Crime" do Naczelnika Państwa, korespondencja z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - w załączeniu kopie telegramów Poselstwa Polskiego w Moskwie) 1920-1922 16
2/3/0/9.4/213 Belgia (list Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa w sprawie zmiany dat Święta Narodowego belgijskiego oraz imienin króla) 20 VIII 1922 5
2/3/0/9.4/214 Jugosławia (deklaracja "Bloc Croate" do konferencji w Genewie) II 1922 7
2/3/0/9.4/215 Łotwa (list J.Piłsudskiego do prezydenta Konstytuanty Republiki Łotewskiej J.Tschakste) III 1922 6
2/3/0/9.4/216 Estonia (tekst noty wręczonej przez rząd estoński Rosji Radzieckiej w sprawie propozycji rosyjskich dotyczących rozbrojeń) VII 1922 6
2/3/0/9.4/217 Fiume (telegram notyfikacyjny prezydenta R. Zanella i odpowiedź J.Piłsudskiego) X 1921 8
2/3/0/9.4/218 Austria (pisma w sprawie notyfikacji prezydenta republiki oraz uchwalenia w parlamencie noweli do austriackiej ustawy o warunkowym darowaniu kary) 1919-1920 7
2/3/0/9.4/219 The Australian Peace Alliance (odezwa w sprawie zachowania pokoju) 10 VII 1922 5
2/3/0/9.4/220 Gdańsk (korespondencja w sprawach interesów polskich w tej strefie) 1920-1921 80