Polityka zagraniczna: sprawy administracyjno-personalne MSZ [sygn. 820-834]

Sygnatura
2/100/0/4.18
Daty skrajne
1919 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/4.18/820 Instrukcje, zarządzenia, projekty, korespondencja dotycząca reorganizacji MSZ II-XII 1919 0
2/100/0/4.18/821 Sprawozdania z funduszu dyspozycyjnego. Korespondencja w sprawach finansowych 1919 0
2/100/0/4.18/822 Podania kandydatów na urzędników MSZ-u (m.in. podanie St. Przybyszewskiego) 1919-1921 0
2/100/0/4.18/823 Sprawy personalne służby zagranicznej; m.in. załączony memoriał "Stosunek Armii do najważniejszych spraw ekonomicznych Państwa" i projekt dekretu w sprawie utworzenia "Generalnego Inspektoratu Wojskowego do Spraw Ekonomicznych 1919 0
2/100/0/4.18/824 Wykazy posłów - Polaków, biorących udział w pracach parlamentów państw zaborczych X 1919 0
2/100/0/4.18/825 Korespondencja w sprawach polityki personalnej, kandydaci wysunięci przez ugrupowanie polityczne na stanowiska w służbie zagranicznej IV-VII 1919 0
2/100/0/4.18/826 Lettres de créance posłów RP VII 1919 0
2/100/0/4.18/827 Korespondencja, dotycząca organizacji pracy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, m.in. z posłem W. Sobańskim o Najwyższej Radzie Ekonomicznej 1919 0
2/100/0/4.18/828 Korespondencja, dotycząca organizacji i pracy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych 1919 0
2/100/0/4.18/829 Spisy członków korpusu dyplomatycznego w Warszawie 1919 0
2/100/0/4.18/830 Korespondencja w sprawie szyfrów oraz zaangażowania specjalisty od szyfrów A. Langie 1919-1920 0
2/100/0/4.18/831 Korespondencja w sprawie łączności telegraficznej i komunikacji kolejowej, głównie z Paryżem I-XI 1919 0
2/100/0/4.18/832 Korespondencja w sprawie biletów na podróże za granicę, uzyskiwania miejsc w kurierze Paryż - Warszawa, paszportów i wiz I 1919-IX 1920 0
2/100/0/4.18/833 Materiały w sprawie utworzenia Polskiej Agencji Telegraficznej. Memoriały, korespondencja X-XII 1919 0
2/100/0/4.18/834 Komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla prasy XI 1919 0