Korespondencja do S. Strakacza o treści polityczno-społecznej od: osób [sygn. 4100-4275]

Sygnatura
2/100/0/14.6
Daty skrajne
1920 - 1940
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
2/100/0/14.6/4100 Adamek J. (b. konsul w Zagrzebiu i w Algerze, b. pracownik sekretariatu Ligi Narodów); Załączniki: 1) curriculum vitae J. Adamka (3 egz.); 2) list oraz życiorys Bronisława Skowrońskiego (dr med., kapitan); L.2 1940 0
2/100/0/14.6/4101 Alma Tadema Laurence; Załączniki: wycinek prasowy; L.40 (odpowiedź) 1932-1939 0
2/100/0/14.6/4102 Andrzejewski Z. (ppłk); Załączniki: a) rozkaz do komendantów oficerskich na Węgrzech; b) raport o sytuacji w obozach polskich oficerów i żołnierzy na Węgrzech; c) memoriał o sytuacji w Polsce przed 1939 r.; d) memoriał: "Wytyczne dla Polskiego Ministerstwa Propagandy"; L.5 1939 0
2/100/0/14.6/4103 Hamilton Fish Armstrong (Editor of "Foreign Affaire"); L.3 1935-1939 0
2/100/0/14.6/4104 Aubac Stephane (dziennikarz); Załączniki: a) memoriał o sytuacji w Polsce po 1926 r. podpisany przez S. Aubac'a - "Vincent Vitos… Prague, Janier 1934"; b) S. Strakacz - "La Suisse en pleine vose de redressement" (artykuł, maszynopis); c) S. Aubac - "Le civisme de M. Paderewski" (artykuł, maszynopis); d) S. Aubac - "Trêve de paix ou veille de guerre? Im livre du général Sikorski" (artykuł, wycinek z "La Croix", 8 I 1935 r.; e) "Agence de Presse Franco - Etrangére", nr 29 z 15 III 1935 r. ; f) tekst tajnego układu polsko-niemieckiego z 25 II 1934 r. w: "Le Bourbonnais Republicain" (maszynopis, 2 egz., j. fr.); L.58; 6 podteczek 1932-1935 0
2/100/0/14.6/4105 Aubac Stephane; Załączniki: a) wycinek prasowy; b) list S. Aubac'a do I. J. Paderewskiego; c) list S. Aubac'a do Sikorskiego z 11 VI 1937 r.; d) listy K. Olchowicza do S. Aubac'a; e) list S. Aubac'a do J. Orłowskiego (red. "Nowej Prawdy"); f) St. Aubac - "Un nouveau livredu général Sikorski" (artykuł, wycinek); g) S. Aubac - "Déclin des influences françaisse en Pologne…" (artykuł, wycinek); h) list Z. Kaczyńskiego do Association Syndicale de Presse Etrangére; i) list "Gazette de Lausanne"; j) pokwitowanie; L.58; 2 fotografie 1936-1940 0
2/100/0/14.6/4106 Bagniewski Piotr i Maria; Załączniki: a) wypełnione ankiety paszportowe; b) projekt listu S. Strakacza do Polmission w Waszyngtonie; L.9; 2 fotografie s.3-4 1940 0
2/100/0/14.6/4107 Bartel Paul (dziennikarz); L.2 1932 0
2/100/0/14.6/4108 Bitner W. (Konsul R.P. w Tuluzie); patrz t.4158 1940 0
2/100/0/14.6/4109 Bord François 1940 0
2/100/0/14.6/4110 Borzęcki Lech; L.1 1937 0
2/100/0/14.6/4111 Borzęcki Marian (adwokat); L.12 (odpowiedź) 1931-1939 0
2/100/0/14.6/4112 Bridel Gaston; L.2 (odpowiedź) 1936 0
2/100/0/14.6/4113 Brzostowski Wieńczysław (dziennikarz); L.1 1934 0
2/100/0/14.6/4114 Bulowski Leon; Załączniki: wycinek z "Głosu narodu" z 6 V 1933 r.; L.1 1933 0
2/100/0/14.6/4115 Chrzanowski T. S. (reżyser filmowy); L.2; Patrz także teczki: "W. Bilarewski do J. Paderewskiego", "Towarzystwo Uczestników Powstania Wlkp 1918/19 Poznań Dzielnica III Zamek do I. Paderewskiego", "C. Ratajski do I. Paderewskiego" oraz "Władze miejskie m. Poznania do I. Paderewskiego". 1934 0
2/100/0/14.6/4116 Coubold Mary O.; L.1 1939 0
2/100/0/14.6/4117 Couvreau Eugéne; L.3 (odpowiedź) 1939 0
2/100/0/14.6/4118 Crafts Elisabeth; Załączniki: a) list W. J. Douglas do E. Czafts z 22 XI 1937 r.; b) kopia listu Chaunceya Mc Cormicka do płk. Donovana z 18 IV 1940 r.; c) "Paderewski Fund for Polish Relief" - Campaign Bulletins No. 12, April 13th, 1940 and No. 18, April 23, 1940; d) wycinek prasowy; e) rysunek postaci I. Paderewskiego; f) spis utworów I. Paderewskiego; L.38 1935-1940 0
2/100/0/14.6/4119 Częścik M.; Załączniki: "Kosztorys pracy na terenie jednego województwa" (rękopis); 5 odpisów z listów wykonano w AAN z odpisów znajdujących się u prof. L. Grosfelda; L.12 1930-1938 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 175 wpisów.