Sprawozdania statystyczne

Sygnatura
65/440/0/10.7
Daty skrajne
1955 - 1980
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
65/440/0/10.7/1783 Sprawozdanie Głównego Urzędu Statystycznego ST-4 ze stanu i ruchu środków trwałych 1972-1972 0
65/440/0/10.7/1784 Sprawozdanie Głównego Urzędu Statystycznego ST-4 ze stanu i ruchu środków trwałych 1973-1973 0
65/440/0/10.7/1785 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące stanu i ruchu zatrudnienia 1971-1971 0
65/440/0/10.7/1786 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego LD-L-33 z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac w jednostkach organizacyjnych Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie w 1971 roku 1972-1972 0
65/440/0/10.7/1787 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego LD-L-33 z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1972-1972 0
65/440/0/10.7/1788 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące stanu i ruchu zatrudnienia 1972-1972 0
65/440/0/10.7/1789 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego LD-L-26 z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1973-1973 0
65/440/0/10.7/1790 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego LD-L-26 z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1975-1975 0
65/440/0/10.7/1791 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego LD-L-26 z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1977-1977 0
65/440/0/10.7/1792 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego LD-L-26 z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1978-1978 0
65/440/0/10.7/1793 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków pracy i świadczeń pracowniczych 1978-1978 0
65/440/0/10.7/1794 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków pracy i świadczeń pracowniczych 1979-1979 0
65/440/0/10.7/1795 Sprawozdanie ze społecznego przeglądu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w nadleśnictwach 1980-1980 0
65/440/0/10.7/1796 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków pracy i świadczeń pracowniczych 1980-1980 0
65/440/0/10.7/1797 Informacja dotycząca wykonania zadań gospodarczych przez przedsiębiorstwa Lasów Państwowych województwa szczecińskiego 1955-1963 0
65/440/0/10.7/1933 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące transportu 1965-1967 0
65/440/0/10.7/2029 Sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące zagospodarowania i użytkowania lasów 1962-1969 0