Zapis Konstantego Świdzińskiego

Sygnatura
21/288/0/4
Daty skrajne
1815 - 1871
Liczba serii
1
Liczba skanów
5625
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/4/115 Akta względem satnu biblioteki [ ordynacji] 1834-1863 108
21/288/0/4/116 Akta względem kupowania ksiązke i rycin [ dla biblioteki ordynacji] 1822-1858 0
21/288/0/4/117 Różne papiery tyczące się biblioteki ordynacji myszkowskiej 1820-1824 113
21/288/0/4/118 Biblioteki i archiwum … [ - spisy książek biblioteki ordynacji] 1843 24
21/288/0/4/119 Akta opieczętowania i spisu inwentarza po [ Konstantyjm Świdzińskim] 1856-1860 287
21/288/0/4/120 Akta korenspondencji z mecenasem Grabowskim w sprawie ze Świdzińskim o posiadanie 1856-1860 174
21/288/0/4/121 Akta korespondencji [Wielopolskich] [Michałowskich] i fortunatem Marciszewskim w sprawie testamentu Konstanego Świdzińskeigo 1855-1859 76
21/288/0/4/122 Lasy sulgostowskie [ … akta dotyczące sprzedaży lasów i wykazy starodrzewu] 1856-1859 84
21/288/0/4/123 Akta korespondencji [ Wielopolskich] z pastronem Kłosowskim [ w sprawie procesuze Świdzińskimi o spadek po Konstantym Świdzińskim] 1855-1860 386
21/288/0/4/124 Akta korespondencji z mecenasem Kołakowskim [ w sprawie spadku po Konstantym Świdzińskim] 1855-1856 15
21/288/0/4/125 Akt astosunków z Edwardem Nowakowskim bibliotekarzem [ zbiorów Konstanego Świdzińskiego] 1855 177
21/288/0/4/126 Pretensje różnych osób [ do spadku po Konstantym Świdzińskim] 1856-1859 39
21/288/0/4/127 Akta korespondencji [Wielopolskich] z hrabią Aleksandrem Przeździeckim , hrabią Władysławem Małachowskim, Julianem Bartoszewiczem i Edmundem Rulikowskim] w sprawie zapisu Konstanego Świdzińskiego 1856-1860 146
21/288/0/4/128 Akta projektów i uwag odnosząctych się do testamenty Konstanego Świdzińskiego 1855 20
21/288/0/4/129 Akta sprawy przeciwko Świdzińśkim o ważnośc testamentu [ Konstanego Świdzińskiego] 1856-1860 405
21/288/0/4/130 Akta sprawy z sukcesorami Jana Świdzińskiego [ przeciw Konstantemu Świdzińskiemu jako egzekutorowi testamentu] 1856 18
21/288/0/4/131 Akta wypisów hipotecznych [ dotyczących sum hipotecznych] Felikska Szymanowskiego [ciążących] na dobrach Sulgostów 1856 23
21/288/0/4/132 Akta sprawy przeciwsko Świdzińskim o posiadanie spadku [ po Konstantym Świdizńskim] 1856-1862 77
21/288/0/4/133 Stosunki z właścicielami i mieszczaniami dóbr Sulgostów 1856-1858 98
21/288/0/4/134 Akta tyczące się sprzedaży dóbr Sulgostów 1858-1871 14
Wyświetlanie 1 do 20 z 47 wpisów.