Margrabia Aleksander Wielopolski , polityczne z lat 1861-18634

Sygnatura
21/288/0/5
Daty skrajne
1681 - 1864
Liczba serii
1
Liczba skanów
2576
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/5/159 Stan oblężenia [ w Królestwie Polskim w 1863] 1863 16
21/288/0/5/160 [Zakaz politycznych kazań, śpiewów i manifestacji kościelnych] 1861 48
21/288/0/5/161 [Akta dotyczące działalności Rady Stanu Królestwa Polskiego - protokoły , projekty, listy imienne, korespondencja] 1861-1862 134
21/288/0/5/162 [Akta Rady Stanu Królestwa Polskiego dotyczące oświaty] 1861-1862 144
21/288/0/5/163 [Akta dotyczące reform agralnych w Królestwie Polskim o okupi za pańszczyznę z 1861 roku i o oczynszowaniu z urzędu 1862 roku] 1861-1862 953
21/288/0/5/164 Dziennik Powszechny [ nr 1,2,12,13,23 ] i korespondencja z redakcją 1861-1861 28
21/288/0/5/165 Stan Biblioteki Rządowej do liczby zbiorów w niej znajdujących sę pod koniec 1869 roku 1861-1861 38
21/288/0/5/166 Równouprawnienie Żydów 1861-1863 119
21/288/0/5/167 [ Minuty i czystopisy memoriałów i not Aleksandra Wielopolskiego] 1861-1863 161
21/288/0/5/168 Budżety ogólne dochodów i wydatków Królestwa Polskiego za lata 1863-1864 1861-1863 28
21/288/0/5/169 Listy i zapiski z 1861 roku 1861 31
21/288/0/5/170 Papiery względem Rady Stanu 1861-1863 149
21/288/0/5/171 Rada Administracyjna 1861-1863 22
21/288/0/5/172 Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświeceniea Publicznego 1861-1863 287
21/288/0/5/173 Komisja Rządowa Sprawiedliwości 1848-1862 286
21/288/0/5/174 Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych 1833-1864 0
21/288/0/5/175 Komisja Rządowa Skarbu 1809-1863 0
21/288/0/5/176 Zarząd komunikacji Lądowych i Wodnych 1862 22
21/288/0/5/177 Papiery dotyczące zmiany radców gubernialnych, naczelników powiatowych 1862 0
21/288/0/5/178 Pobór do wojska 1862-1863 17
Wyświetlanie 1 do 20 z 29 wpisów.