Paulina margrabianka Wielopolska - żona Aleksandra

Sygnatura
21/288/0/6
Daty skrajne
1808 - 1899
Liczba serii
1
Liczba skanów
15618
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/6/187 Namiestnictwo cywilne Wielki Książe Konstanty i cesarz. [ korespondencja A. Wielopolskeigo] 1861-1863 30
21/288/0/6/188 [Adres do hrabiego Andrzeja Zamojskiego ] 1862 18
21/288/0/6/189 Papiery dotyczące interesów Komisji Rządowej Sprawiedliwości i urzędników wydziału sądowego 1858-1861 0
21/288/0/6/190 [Materiały dotyczące reformy agralnej o okupie za pańszczyznę z 1861 roku ] 1861 0
21/288/0/6/191 Kwestia żydowska 1808-1862 16
21/288/0/6/192 Papiery tyczące się reorganizacji szkół 1861 500
21/288/0/6/193 Korespondencja Aleksandra Wielopolskiego w sprawie oświaty 1861-1862 0
21/288/0/6/194 [Korespondencja z kancelarią Namiestnika] 1861 60
21/288/0/6/195 [ Korespondencja , pisma i notatki Aleksandra Wielopolskiego dotyczące spraw publicznych] 1861-1864 0
21/288/0/6/196 [ Korespondencja Aleksandra Wielopolskeigo z Enochem] 1861-1862 16
21/288/0/6/197 Resume des journaux 1861-1862 0
21/288/0/6/198 Treś ważniejszych artykułów w dziennikach warszawskich 1862-1863 638
21/288/0/6/199 Pisma i broszury urzędowe 1825-1862 1372
21/288/0/6/200 Odezwa Wielkiego Księcia Konstantego do Polaków z dnia 27 VIII 1862 roku 1862 22
21/288/0/6/201 [ Uwagi Aleksandra Wielopolskiego o sądach gminnych dla włościan] 1862 0
21/288/0/6/202 Projekt ukazu o Radzie Senatorkiej i Radach Obywatelskich [ brulion] II połowa XIX w. 26
21/288/0/6/203 Rachunki i spisy ruchomości Pauliny Wielopolskiej 1826-1878 52
21/288/0/6/204 [Utwory literackie ofiarowane Paulinie Wielopolskiej] 1853-1853 142
21/288/0/6/205 [Listy do Pauliny Wielopolskiej od różnych osób] 1842-1890 468
21/288/0/6/206 [Listy Aleksandra Wielopolskiego do żony Pauliny Wielopolskiej ] 1831-1840 396
Wyświetlanie 1 do 20 z 37 wpisów.