Ogólne- dóbr Cz.1 Czasy Aleksandra Wielopolskiego /1803-1877/ i Zygmunta Wielopolskiego /1833-1902/

Sygnatura
21/288/0/9
Daty skrajne
1511 - 1956
Liczba serii
1
Liczba skanów
87672
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/9/475 J. W Stefan hr. Potocki /Listy do Józefa i Zygmunta Wielopolskich/ 1866-1867 148
21/288/0/9/476 Akta t.s ogólnych pomiarów /dóbr/ 1826-1847 302
21/288/0/9/477 Akta względem pomiaru lasów 1825-1859 224
21/288/0/9/478 /Akta dotyczące/ klasyfikacji ogólnej /gruntów/ w dobrach 1845-1848 332
21/288/0/9/479 Akta tyczące się objaśnienia ekonomicznego o rozległości dóbr 1844-1847 304
21/288/0/9/480 Akta tyczące się oszacowania dóbr margrabskich 1867-1870 72
21/288/0/9/481 Akta względem granic dóbr 1838-1862 518
21/288/0/9/482 Akta t.s granic od strony dóbr Góry 1850-1852 120
21/288/0/9/483 Inwentarz dóbr 1769-1769 624
21/288/0/9/484 Akta względem inwentacji urzędowej kluczów margrabskich Ordynacji /- inwentarze dóbr Chroberz, Kozubów, Pińczów i rachunki folwarczne/ 1787-1834 258
21/288/0/9/485 Akta względem inwentacji ogólnej Ordynacji Myszkowskich /- wykaz omłotów w dobrach Chroberz z 1780-1781, repertoria i spisy dokumentów dotyczących ordynacji/ 1780-1834 148
21/288/0/9/486 Akta względem oczynszowania dóbr /Ordynacji/ 1818-1845 948
21/288/0/9/487 Akta tyczące się ogólnej regulacji 1843-1859 708
21/288/0/9/488 Akta tyczące się ogólnej regulacji dóbr Chroberz i Pińczów 1845-1864 430
21/288/0/9/489 /Akta/ Ogólne włościańskie dóbr Chroberz, Kozubów, Pińczów, Książ Wielki i Przyłęczek dotyczące 1845-1871 538
21/288/0/9/490 /Akta/ włościańskie dotyczące kluczów Chroberz i Kozubów 1846-1884 1048
21/288/0/9/491 Akta t.s rozporządzeń rządowych względem pomiaru i regulacji dóbr prywatnych w Królestwie Polskim 1848-1849 32
21/288/0/9/492 Akta t.s budżetu po uregulowaniu dóbr i oczynszowaniu włościan 1846-1861 286
21/288/0/9/493 Akta tyczace się tabeli prestacyjnej z objaśnieniami do niej 1844-1846 194
21/288/0/9/494 Akta ogółowe t.s okupu /od pańszczyzny/ 1845-1848 588
Wyświetlanie 1 do 20 z 366 wpisów.