Dobra Kozubów

Sygnatura
21/288/0/12
Daty skrajne
1819 - 1942
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
21/288/0/12/886 Akta tyczące się regulacji wsi Kozubowa 1847-1864 0
21/288/0/12/887 Akta tycz.się regulacji dóbr Kozubów 1865-1873 0
21/288/0/12/888 Regulacja wsi Młodzawy Duże i Małe 1845-1864 0
21/288/0/12/889 Regulacja wsi Mozgawa 1847-1864 0
21/288/0/12/890 Akta tycz.się regulacji Zagorzyc 1845-1861 0
21/288/0/12/891 Tabela wykazująca uposażenie, obowiązki i powinności rolników a raczej poddanych plebańskich we wsi Młodzawy Małe 1846-1846 0
21/288/0/12/892 Akta tycz.się tabel likwidacyjnych kl. Kozubw 1/ wieś Sodek 2/wieś Mozgawa 3/ wieś Młodzawy Małe i Bugaj 4/ wieś Młodzawy Duże 5/ wieś Kozubów 6/ wieś Zagorzyce 1868-1912 0
21/288/0/12/893 Projekta rozdziału pastwisk wspólnych z włościanami w dobrach Kozubów 1880-1893 0
21/288/0/12/894 Rejestr pomiarowy lasów dóbr Kozubów 1889-1889 0
21/288/0/12/895 Objsnitielnyj protokoł /do planów gospodarstwa lesnego/ Imienija Kozubów 1901-1911 0
21/288/0/12/896 Rachunek ekonomiczny zboza w snopie i ziarnie paszy oraz inwentarza żywego i martwego z J.W.Ojnowskim b.rządcą ekonomicznym ekonomii Młodzawy za rok 1849/1850 1850-1850 0
21/288/0/12/897 Rachunek ekonomii Młodzawy 1874-1875 0
21/288/0/12/898 /Akta dotyczące melioracji łąk młodzawskich/ 1905-1905 0
21/288/0/12/899 Akta tycz.się folwarku Bugaj 1845-1881 0
21/288/0/12/900 Akta tycz.się folwarku Kozubów 1845-1858 0
21/288/0/12/901 Akta tycz.się folwarku Weresów 1845-1857 0
21/288/0/12/902 Akta tycz.się folwarku Bugaj 1864-1912 0
21/288/0/12/903 Dzierżawa folwarku Kozubów i Teresów. W-ny Antoni Niedzielski 1864-1878 0
21/288/0/12/904 Akta tycz.się dzierżawy folwarków Kozubów, Teresów i Bugaj 1890-1911 0
21/288/0/12/905 Akta tycz.się dzierżawy folwarków Bugaj i Teresów 1912-1913 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 58 wpisów.