Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Przemysłu Lekkiego

Sygnatura
4/148/0/2
Daty skrajne
1953 - 1956
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/2/4 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego w Białymstoku /prawidłowość przeprowadzonej inwentaryzacji za 1953 r./ 1954-1954 0
4/148/0/2/5 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego w Białymstoku /prawidłowość wypłaty zasiłków rodzinnych i chorobowych/ 1955-1955 0
4/148/0/2/6 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego w Białymstoku /sprawozdania/ 1956-1956 0
4/148/0/2/7 Kontrola Białostockiej Fabryki Pluszu w Białymstoku /prawidłowość obliczania i wypłaty zasiłków rodzinnych i chorobowych/ 1955-1955 0
4/148/0/2/8 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Sierżana w Białymstoku /jakość produkcji/ 1954-1954 0
4/148/0/2/9 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. A. Sierżana w Białymstoku /wykonanie zarządzeń pokontrolnych/ 1954-1954 0
4/148/0/2/10 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego - Kolonii w Sejnach k/Suwałk 1954-1954 0
4/148/0/2/11 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku /obniżka kosztów własnych produkcji/ 1954-1954 0
4/148/0/2/12 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku, Wschodnich Zakł. Przem. Weł. w Białymstoku i Zakł. Przem. Weł. im. Emilii Plater w Wasilkowie /wykonanie zarządzeń pokontrolnych/ 1955-1955 0
4/148/0/2/13 Kontrola Zakładów Przemysłu Wełnianego w Wasilkowie, Biał. Zakł. Przem. Wełnianego im. Dyr. Sierżana w B-stoku oraz Wschodn. Zakł. Przem. Wełn. w Białymstoku /wykonanie doraźnego zarz. z dn. 27.V.1955 r./ 1955-1955 0
4/148/0/2/14 Kontrola Białostockich Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Dyr. Sierżana w Białymstoku /załatwianie skarg i zażaleń pracowników/ 1956-1956 0
4/148/0/2/15 Kontrola Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater w Wasilkowie /wykonanie planu produkcji za I półrocze 1953 r./ 1953-1954 0
4/148/0/2/16 Kontrola Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater w Wasilkowie /przestrzeganie reżimów technologicznych/ 1954-1954 0
4/148/0/2/17 Kontrola Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater w Wasilkowie /wykonanie zarządzeń pokontrolnych/ 1954-1954 0
4/148/0/2/18 Kontrola Zakładów Przemysłu Wełnianego im. Emilii Plater w Wasilkowie /realizacja planu obniżki kosztów własnych produkcji za 1954 r./ 1955-1955 0
4/148/0/2/19 Kontrola Wschodnich Zakładów Przemysłu Wełnianego w Białymstoku /zabezpieczenie mienia, socjalist. dyscypliny pracy, przestrzeganie dek. o zabezp. tajemnicy państw. i służbowej/ 1953-1953 0
4/148/0/2/20 Kontrola Wschodnich Zakładów Przemysłu Wełnianego w Białymstoku /wykonanie zarządzenia pokontrolnych/ 1954-1954 0
4/148/0/2/21 Kontrola Wschodnich Zakładów Przemysłu Wełnianego w Białymstoku /realizacja planu obniżki kosztów własnych/ 1954-1954 0
4/148/0/2/22 Kontrola Wschodnich Zakładów Przemysłu Wełnianego w Białymstoku /zapewnienie warunków dla polepszenia bezpieczeństwa i higieny pracy/ 1956-1956 0
4/148/0/2/23 Kontrola Białostockich Zakładów Roszarniczych w Wysokim Stoczku /zapewnienie postępu w dziedzine bhp na tle uchwały Nr 592 Prez. Rządu z dn. 1.VIII.1953 r./ 1955-1955 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 39 wpisów.