Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państw. Przemysłu Drobnego i Spółdzielczości Pracy

Sygnatura
4/148/0/3
Daty skrajne
1952 - 1958
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/3/43 Kontrola Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Przemysłu /Wykonanie budżetu za 1952 r./ 1953-1953 0
4/148/0/3/44 Kontrola Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Przemysłu /zagadnienie wykonania budżetu za I półrocze 1954 rok/ 1954-1954 0
4/148/0/3/45 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Przemysłu /prawidłowość i celowość wydawania kart rzemieślniczych w 1957 r./ 1957-1957 0
4/148/0/3/46 Kontrola Prez. PRN w Zambrowie Ref. Przemysłu, Pow. Wielobranż. Spółdz. Pracy Usług Rzemieśln. oraz Remont.-Konserwac. Spółdz. Praca "Odnowa" w Zambrowie /nadzór oraz sprawność usług/ 1956-1956 0
4/148/0/3/47 Kontrola Ekspozytury Centr. Przem. Ludowego i Artyst. w Białymstoku i jednostek podległych /"Nadbużanka" w Siemiatyczach/ /dyscyplina zatrudnienia i płac/ 1954-1954 0
4/148/0/3/48 Kontrola Spół. Przem. Ludow. i Artyst. w Białymstoku Ekspoz. Rejon. Centr. Przemysłu Lud. i Artyst. w Białymstoku i jedn. podległych na terenie woj. białostockiego i olsztyńskiego. /upłynnianie ponadnormat. i zbędnych zapasów mat. i wyr. got./ 1957-1957 0
4/148/0/3/49 Kontrola Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Postęp" w Augustowie /realizacja planu produkcyjnego i obniżki kosztów własnych/ 1953-1953 0
4/148/0/3/50 Kontrola Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Augustowie /wykonanie planu produkcji za 1955 r./ 1955-1955 0
4/148/0/3/51 Kontrola Białostockich Powiatowych Zakładów Przemysłu Terenowego w Supraślu /gospod. materiałowa, zagadnienie płac/ 1955-1955 0
4/148/0/3/52 Kontrola Białostockich Powiatowych Zakładów Przemysłu Terenowego w Białymstoku /wykonanie budżetu za 1956 r./ 1957-1957 0
4/148/0/3/53 Kontrola Białostockich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego Fabryki Gwoździ i Kuźni w Białymstoku /przestrzeganie ustawy o zabezpieczeniu socjalistycznej dyscypliny pracy/ 1953-1953 0
4/148/0/3/54 Kontrola Białostockich Zakładów Metalowych Przemysłu Terenowego w Białymstoku /zagadnienie wykonania planu produkcji maszyn rolniczych/ 1954-1954 0
4/148/0/3/55 Kontrola Wojew. Zarz. Przem. Terenowego Materiałów Budowlanych w Białymstoku /wykonanie zarządzenia Min. Przem. Drobnego i Rzem. Nr 69 z dn. 26 maja 1955 r. w spr. ewidencji i gospodarki maszynami/ 1955-1955 0
4/148/0/3/56 Kontrola Mielnickich Zakładów Terenowego Przemysłu Mat. Budowlanych w Mielniku /działalność za 1955 r./ 1955-1956 0
4/148/0/3/57 Kontrola Białostockiego Zespołu Budownictwa Przemysłu Drobnego w Białymstoku /gospodarka materiałowa/ 1956-1956 0
4/148/0/3/58 Kontrola Zespołu Budownictwa Przemysłu Drobnego w Białymstoku /prawidłowość wykazywania wykonanej prod. budowl.- montaż., fundusz płac, zaszeregowanie pracow. umysłowych/ 1954-1955 0
4/148/0/3/59 Kontrola w Odlewni Żeliwa w Kowalach Oleckich /wykonanie planu za I kwartał 1953 r./ 1953-1953 0
4/148/0/3/60 Kontrola Zakładów Przemysłu Torfowego w Białymstoku /działalność produkcyjna i finansowa/ 1956-1956 0
4/148/0/3/61 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Handlu w Białymstoku oraz jednostek podległych 1956-1957 0
4/148/0/3/62 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu w Białymstoku i jednostek podległych /zagospodarowanie nieczynnych obiektów i zatrudn. nadwyżek siły rob. w przem. terenowym/ 1957-1957 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 46 wpisów.