Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Leśnictwa

Sygnatura
4/148/0/5
Daty skrajne
1953 - 1957
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/5/136 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa w Białymstoku oraz Samodzielnego Oddziału Leśnictwa Prezydium WRN w Białymstoku. /zadrzewienie terenu/ 1957-1957 0
4/148/0/5/137 Kontrola Prez. Wojewódz. Rady Narodowej w Białymstoku Wydz. Rolnictwa i Leśnictwa oraz Prez. Pow. Rady Narodowej w Ełku i Gołdapi. /działalność Komisji Osiedleńczej/ 1953-1953 0
4/148/0/5/138 Kontrola Referatów Leśnictwa Prez. PRN w Ełku i w Szczytnie /woj.. olsztyńskie/. /zagospodarowanie i ochrona lasów nadzorowanych i niepaństw., będących pod nadzorem Prez. PRN/ 1953-1953 0
4/148/0/5/139 Kontrola Białostoc. Okręgu Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictw Państwowych Nurzec i Supraśl. /zakres nasiennictwa i produkcja materiału sadzonkowego/ 1953-1953 0
4/148/0/5/140 Kontrola Białostock. Okręgu Lasów Państowowych w Białymstoku oraz Rej. Lasów Państw. Czarna Wieś i Nadleśnictwa Katrynka. /ochrona zasów w zakresie zwalczania szkodliwych owadów/ 1953-1953 0
4/148/0/5/141 Kontrola Rejon. Lasów Państw. w Suwałkach i Nadleśnictwa Państw. Pomorze. /wykon. planów pozysk. i wywozu drewna za 1952 r. i I kwartał 1953 r./ 1953-1953 0
4/148/0/5/142 Kontrola Kolejek Leśnych w Czarnej Wsi, Hajnówce i Płocicznie. /wykorzystanie taboru kolejowego dla przewozu drewna za 1952 i I kwartał 1953 r./ 1953-1953 0
4/148/0/5/143 Kontrola Prez. Woj. Rady Narodowej w Warszawie Wydz. Roln. I Leśnictwa oraz Prez. PRN w Ostrowi Mazowieckiej. /wykonanie budżetu za 1952 r./ 1953-1953 0
4/148/0/5/144 Kontrola Okręgu Lasów Państw. w Olsztynie oraz Rejonu Lasów Państw. w Mrągowie i Nadleśn. Państw. w Mikołajkach. /warunki pracy i bytu robotn. oraz wykon. Uch. Nr 968/52 Prez. Rządu w spr. rozciągnięcia akcji osiedleńczej/ 1953-1953 0