Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Skupu, Magazynowania i Przetwórstwa Zbożowego - NIA

Sygnatura
4/148/0/6
Daty skrajne
1953 - 1957
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/6/145 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Młynów Gospodarczych w Białymstoku. /działalność inspektorów nadzoru i rewidentów/ 1955-1956 0
4/148/0/6/146 Kontrola Wojewódzkiego Zarządu Młynów Gospodarczych w Białymstoku oraz Rejon. Przedsięb. Młynów Gospodarczych w Białymstoku i w Ełku. /prawidłowość organizacji przemiału/ 1956-1957 0
4/148/0/6/147 Kontrola planowa Rejonowych Zakładów Młynów Gospodarczych w Białymstoku oraz Młynów w Czarnej Wsi i w Wasilkowie. /przemiał i rozlicz., remonty i stan zabezpieczenia/ 1953-1954 0
4/148/0/6/148 Kontrola Rejonowych Zakładów Młynów Gospodarczych w Bielsku Podlaskim. /planowa działalność na odcinku przemiału i rozliczeń/ 1954-1954 0
4/148/0/6/149 Kontrola Okręgowych Zakładów Młynarskich w Olecku. /dyscyplina pracy/ 1953-1953 0
4/148/0/6/150 Kontrola Oddziału Powiatowego Polskich Zakładów Zbożowych w Białymstoku 1953-1953 0
4/148/0/6/151 Kontrola Okręgowych Wojewóz. Zakładów Zbożowych w Białymstoku oraz magazynów zleconych w Gołdapi i PZZ w Olecku. /konserwacja zbóż i gospodarka magazynowa/ 1953-1953 0
4/148/0/6/152 Kontrola Okręgowych Zakładów Zbożowych "PZZ" w Białymstoku i Oddz. Powiatowego w Ełku. /działalność finansowa/ 1953-1954 0
4/148/0/6/153 Kontrola Okręg. Zakładów Zbożowych PZZ w Białymstoku, Oddz. Powiat. PZZ w Bielsku Podlas. i Oddz. Powiat. w Sokółce. /fundusz płac i zatrudnienie/ 1953-1953 0
4/148/0/6/154 Kontrola Białostockich Okręg. Zakładów Zbożowych "PZZ" w Białymstoku i w Olecku. /wykon. Uch. Nr 159 Prez. Rządu dot. usprawnienia sprawozdawczości/ 1955-1955 0
4/148/0/6/155 Kontrola Białostoc. Zakładów Zbożowych "PZZ" w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim. /koszty transportu w obrocie zboża/ 1955-1955 0
4/148/0/6/156 Kontrola Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Augustowie, Suwałkach i Filipowie 1953-1954 0
4/148/0/6/157 Kontrola Delegatury Wojewódz. Inspekcji Zbożowej Oddz. Powiat. PZZ w Łomży oraz PZGS "Samopomoc Chłopska" w Łomży i GS w Drozdowie. /obrót planu skupu zbóż/ 1955-1956 0
4/148/0/6/158 Kontrola Gminnych Spółdzielń w Bielsku Podl., w Hajnówce, w Sokółce i PZZ w Bielsku Podlaskim i Sokółce. /realizacja planu skupu zbóż/ 1953-1953 0
4/148/0/6/159 Kontrola w Gminnych Spółdz. "Samopomoc Chłopska" Skomack i Wąsosz, w PZGS-ach Ełk, Grajewo i Oddz. PZZ Ełk i Grajewo. /plany kontraktacji/ 1954-1954 0