Grupa Terenowa. Zespół Kontroli Państwowej Finansów

Sygnatura
4/148/0/9
Daty skrajne
1953 - 1957
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
4/148/0/9/189 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Finansowego. /sprawozdanie/ 1955-1955 0
4/148/0/9/190 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Finansowego. /działalność referatu finansowego gospodarki narodowej/ 1953-1953 0
4/148/0/9/191 Kontrola Prez. PRN w Białymstoku i Prez. GRN w Barszczewie. /działalność Wydz. Podatków Wiejskich PRN w B-stoku i Prez. GRN w Barszczewie/ 1953-1953 0
4/148/0/9/192 Kontrola Prez. PRN Wydz. Finansowego w B-stoku, Prez. GRN w Juchnowcu oraz Rej. Insp. Podatkowego w Juchnowcu. /wymiar podatku gruntowego/ 1954-1954 0
4/148/0/9/193 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Finansowego. /pobór i wymiar podatku/ 1955-1955 0
4/148/0/9/194 Kontrola Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białymstoku Wydziału Finansowego. /prawidłowość wymiarów podatku obrot. i doch. podatnikom gospodarki nieuspołecznionej/ 1953-1953 0
4/148/0/9/195 Kontrola Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Augustowie. /działalność w zakresie likwidacji zaległości podatk., prowadzenie ksiąg bierczych, sprawozd. I akcji wymiarowej za 1953 r./ 1953-1953 0
4/148/0/9/196 Kontrola Wydz. Finansowego Prez. PRN w Augustowie, w Mońkach i w Sokółce. /windykacja zaległych należności państwowych/ 1957-1957 0
4/148/0/9/197 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim Wydział Podatków Wiejskich. /działalność/ 1953-1953 0
4/148/0/9/198 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim Wydziału Finansowego. /wykonanie budżetu za 1953 r./ 1954-1954 0
4/148/0/9/199 Kontrola Prezydium PRN w Bielsku Podlaskim Wydziału Finansowego. /opodatkowanie, stosowanie ulg, pobieranie opłat elektryfikacyjnych/ 1955-1955 0
4/148/0/9/200 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku Podlaskim Wydziału Finansowego. /wykonanie planu wpływów podatku gruntowego za I półrocze 1957 r./ 1957-1957 0
4/148/0/9/201 Kontrola Wydziału Finansowego Prezydium PRN w Białogardzie i w Szczecinku woj. Koszalin. /wymiar podatku gruntowego/ 1955-1955 0
4/148/0/9/202 Kontrola Prezydium PRN w Białej Podlaskiej Wydziału Finansowego. /działalność w zakresie wymiaru i poboru podatku gruntowego/ 1955-1955 0
4/148/0/9/203 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Grajewie Wydziału Finansowego. /wykonanie budżetu/ 1955-1955 0
4/148/0/9/204 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży Wydziału Finansowego. /wykonanie budżetu za 1953 r./ 1954-1954 0
4/148/0/9/205 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łomży Wydziału Finansowego. /działalność w zakresie likwidacji zaległości podatkowych/ 1955-1955 0
4/148/0/9/206 Kontrola Prezydium PRN w Mońkach Wydziału Finansowego. /działalność w zakresie wymiaru i poboru podatku gruntowego/ 1955-1955 0
4/148/0/9/207 Kontrola Prezydium PRN w Sokółce Wydziału Finansowego. /wymiar i pobór podatku gruntowego/ 1955-1955 0
4/148/0/9/208 Kontrola Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suwałkach Wydziału Finansowego. /wykonanie budżetu/ 1954-1954 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 32 wpisów.