Mennonici

Sygnatura
1/456/0/3
Daty skrajne
1739 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
232
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1/456/0/3/3 Gmina Einsiedel i inne kolonie mennonickie*; Galicja (zabór austriacki). Księga rodzin kolonii mennonickich: Einsiedel, Falkenstein, Rosenberg, Neuhoff, Dobrowlany, Horożanna, Kiernica, Trościaniec, Mostki, Podusilna, Błyszczywody (z miejscowościami Szczerzec, Demnia, Dmytrze, Domaszów, Ehrenfeld, Jamelna, Laszki, Sieniawa, Sokołówka, Ostrów, Sorocko, Lubień). ok. 1739-1874 75
1/456/0/3/4 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki). Familien Matrikel Buch [...] [Księga rodzin gminy menonickiej Kiernica - Lwów]*. 1834-lata 20. XX w. 111
1/456/0/3/5 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki). [Księga metrykalna chrztów 1839-1894, ślubów 1844-1881 i zgonów 1847-1887]. 1839-1894 26
1/456/0/3/6 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga metrykalna ślubów. 1880-1939 11
1/456/0/3/9 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga urodzeń 1866-1904, ślubów 1866-1887, zgonów 1865-1902 dla kolonii mennonickiej Błyszczywody z wsiami.* 1865-1904 0
1/456/0/3/10 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga urodzeń 1839-1904 dla kolonii mennonickiej Horożanna z wsiami.* 1839-1904 0
1/456/0/3/11 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga zgonów 1834-1904 dla kolonii mennonickiej Horożanna z wsiami.* 1834-1904 0
1/456/0/3/13 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga ślubów dla kolonii mennonickiej Horożanna z wsiami.* 1844, 1849, 1860-1861, 1863, 1865-1872, 1878, 1880, 1887, 1901, 1906 9
1/456/0/3/14 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga metrykalna urodzeń 1829-1909*, ślubów 1844-1909 i zgonów 1844-1910. 1829-1910 0
1/456/0/3/15 Chrześć. - mennonicka Gmina Kiernica - Lwów; Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie. Księga zgonów dla kolonii mennonickiej Neuhoff* 1844-1910 0
1/456/0/3/19 Kolonia mennonicka Dobrowlany (później w gminie Kiernica-Lwów). Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie; Spis rodzin kolonii w Dobrowlanach. 1870* 0
1/456/0/3/20 Chrześć. - mennonicka gmina Kiernica-Lwów. Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie; Księga rodzin gminy. 1909-[1939]* 0
1/456/0/3/21 Chrześć. - mennonicka gmina Kiernica-Lwów. Galicja (zabór austriacki), później woj. lwowskie; Księga zgonów. 1910-1939 0
1/456/0/3/22 Chrześć. - mennonicka gmina Kiernica-Lwów, woj. lwowskie. Dokumentacja kancelaryjna gminy. 1921, 1928, 1930-1931 0