Dział Ogólny

Sygnatura
56/3/0/1
Daty skrajne
1944 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
4202
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/3/0/1/1 Instrukcje Zarządu Centralnego PUR (dot. ogólnej organizacji i podziału pracy w Urzędach Repatriacyjnych) 1945-1950 170
56/3/0/1/2 Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi (dot. działów ogólnych, spraw personalnych, finansowo-budżetowych, spraw prawnych oraz działów transportowych) 1945-1950 229
56/3/0/1/3 Okólniki i zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi (dotyczące Działów Etapowych, spraw osadnictwa i przesiedleń, działów zdrowia) 1945-1950 331
56/3/0/1/4 Zarządzenia WO PUR (dla Oddziałów Powiatowych, dotyczące referatów ogólnych, finansowo-budżetowych, etapowych, personalnych, prawnych i korespondencji tajnej i poufnej) 1945-1950 294
56/3/0/1/5 Okólniki własne Oddziału Wojewódzkiego PUR w Rzeszowie 1945-1949 128
56/3/0/1/6 Instrukcje i zarządzenia własne Oddziału Wojewódzkiego PUR w Rzeszowie 1945-1947 480
56/3/0/1/7 Instrukcje i zarządzenia własne Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie 1948-1950 450
56/3/0/1/8 Zarządzenia Wojewódzkiego Oddziału PUR (dla Oddziałów Powiatowych, dotyczące spraw osadnictwa i przesiedleń oraz referatów transportowych) 1945-1950 522
56/3/0/1/9 [Sprawy organizacyjne - instrukcje dotyczące organizacji Wojewódzkiego i Powiatowych Oddziałów PUR] oraz sprawozdania ze stanu organizacji [1944] 1945-1950 216
56/3/0/1/10 Roczne i miesięczne sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR i jednostek podległych za lata 1945-1947 (m-c VII) 1945-1947 242
56/3/0/1/11 Sprawozdania opisowe z działalności Wojewódzkiego Oddziału PUR (miesięczne) oraz jednostek podległych za lata 1948-1950 1948-1950 376
56/3/0/1/12 Monograficzne opracowania działalności Powiatowych Oddziałów PUR (w Krośnie, Nisku, Mielcu, Dębicy, Jarosławiu, Łańcucie, Przemyślu, Rzeszowie) 1949 35
56/3/0/1/13 Protokoły posiedzeń Naczelników Powiatowych Oddziałów PUR i Kierowników Działów Wojew. Oddz. w Wojewódzkim Oddziale PUR w Rzeszowie 1945-1950 108
56/3/0/1/14 [Zarządzenia i korespondencja dot. przesiedlenia ludności w związku z akcją delimitacyjną, dot. repatriacji dzieci niemieckich, osadnictwa w pasie przygranicznym] 1947-1950 169
56/3/0/1/15 Spis akt archiwalnych (przekazany do składnicy akt) 1945-1950 175
56/3/0/1/16 Spisy zdawczo-odbiorcze akt Wojewódzkiego i Powiatowych Oddziałów przekazanych do archiwum Wojewódzkiego Oddziału PUR w Rzeszowie 1949-1950 226
56/3/0/1/17 [Zestawienie pracowników, obsada placówek służby zdrowia, sprawozdania dot. spraw osobowych] 1945-1947 51
56/3/0/1.1/18 Roczne i miesięczne zestawienia ruchu repatriantów z poszczególnych państw na terenie woj. rzeszowskiego 1946-1949 39
56/3/0/1.1/19 Miesięczne zestawienia zbiorcze repatriantów i przesiedleńców osiedlonych przez PUR w miastach 1946-1949 42
56/3/0/1.1/20 Miesięczne zestawienia zbiorcze repatriantów i przesiedleńców osiedlonych na gospodarstwach wiejskich i poukraińskich 1946-1949 42
Wyświetlanie 1 do 20 z 27 wpisów.