Dział Planowania i Statystyki

Sygnatura
56/3/0/4
Daty skrajne
1945 - 1947
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/3/0/4/402 Plan akcji osadniczej i przesiedleńczej na terenie woj. rzeszowskiego (stan zaludnienia powiatów, stan i przeznaczenie gospodarcze powiatów, chłonność powiatów, wykazy nadmiaru ludności, trudności i przeszkody w akcji osadniczej i przesiedleńczej) 1945 0
56/3/0/4/403 Sprawozdania z wykonania planu przesiedleń (według powiatów) w roku 1945 1945 0
56/3/0/4/404 Miesięczne sprawozdania zbiorcze z działalności Inspektoratów Osadnictwa przy Powiatowych Oddziałach PUR 1945-1946 0
56/3/0/4/405 Miesięczne sprawozdania z działalności WO PUR (statystyczne) w roku 1945 i 1946 (niekompletne) 1945-1946 0
56/3/0/4/406 Sprawozdania miesięczne z działalności Punktów Etapowych i Inspektoratów Osadnictwa Powiatowych Oddziałów PUR 1945-1946 0
56/3/0/4/407 Wykonanie planu przesiedleń ludności na Ziemie Odzyskane (z terenów objętych działalnością Powiatowych Oddziałów PUR) 1945-1946 0
56/3/0/4/408 [Zbiorcze] miesięczne zestawienia wykonania planu przesiedleń ludności na Ziemie Odzyskane z woj. rzeszowskiego 1945-1947 0
56/3/0/4/409 Zbiorcze miesięczne wykazy ludności wiejskiej przesiedlonej w ramach akcji parcelacyjnej na majątki Ziem Odzyskanych 1947 0
56/3/0/4/410 Miesięczne (liczbowe) wykazy repatriantów przybyłych na teren woj. rzeszowskiego 1945 0
56/3/0/4/411 Wykazy przybyłych repatriantów na teren woj. Rzeszowskiego - podział według zawodów - zbiorcze i jednostek podległych (rok 1945, miesiąc I i II 1946) 1945-1946 0
56/3/0/4/412 Spis zarejestrowanych do pracy według grup zawodowych - indeks 1946 0
56/3/0/4/413 Wykazy gospodarstw poukraińskich i poniemieckich w woj. rzeszowskim 1945 0
56/3/0/4/414 Miesięczne (liczbowe) wykazy repatriantów i przesiedleńców, osadzonych na gospodarstwach poukraińskich 1945-1946 0
56/3/0/4/415 Wykazy statystyczne "Elementu Słabego", przybyłego na punkty etapowe na terenie Wojewódzkiego Oddziału (dzieci bez opieki, samotnych matek z małymi dziećmi, starców) - zestawienie dekadowe 1945-1946 0
56/3/0/4/416 Zestawienia (miesięczne - zbiorcze) ruchu repatriantów i przesiedleńców, wypłaconych zapomóg doraźnych i wydanych posiłków 1946-1947 0
56/3/0/4/417 Miesięczne wykazy zbiorcze założonych spółdzielni parcelacyjno-osadniczych 1946-1947 0
56/3/0/4/418 Wykazy (statystyczne) zwerbowanych robotników rolnych na majątki państwowe 1947 0