Dział Przesiedleńczy

Sygnatura
56/3/0/6
Daty skrajne
1946 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0