Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Mielcu

Sygnatura
56/13/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/13/0/2.1/2 Akta dotyczące działalności Komitetu Pomocy dla repatriantów (zaproszenia i protokoły z odbytych zebrań) 1945 0
56/13/0/2.1/3 Akta różne związane z działalnością Powiatowego Oddziału (sprawozdania opisowe gospodarcze, z działalności za rok 1949, plan przesiedleń na rok 1950) 1945-1950 0
56/13/0/2.1/4 Teczka spraw poufnych (pisma dotyczące repatriacji z Niemiec, opinie o pracownikach PUR) 1948-1950 0
56/13/0/2.2/5 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykonanie planu przesiedlenia ludności, wyniki akcji przesiedleńczej) 1947-1949 0
56/13/0/2.3/6 Preliminarze budżetowe oraz pisma okólne w sprawie układu budżetu na rok 1950 1945-1950 0
56/13/0/2.4/7 Sprawozdania statystyczne związane z akcją osadnictwa i przesiedleń (zestawienia ruchu repatriantów i przesiedleńców, wykonanie planu przesiedlenia ludności, wykazy repatriantów i przesiedleńców osadzonych w miastach) 1945-1947 0
56/13/0/2.5/8 Sprawy dotyczące osadnictwa miejskiego i wiejskiego na terenie powiatu (wykazy nieruchomości nadających się do osiedlenia) 1945-1948 0
56/13/0/2.5/9 Akta dotyczące osiedlenia nieruchomości poniemieckich 1946-1948 0
56/13/0/2.6/10 Wykazy statystyczne poszukujących pracy z podziałem na zawody (zestawienia fachowców w przemyśle i rzemiośle zarejestrowanych do przesiedlenia i przesiedlonych) 1945-1946 0
56/13/0/2.7/11 Wykazy miejscowości na ziemiach odzyskanych dokąd skierowano przesiedleńców, zestawienia ruchu repatriantów z poszczególnych państw na terenie powiatu 1945-1949 0
56/13/0/2.8/12 Sprawozdania opisowe z akcji przesiedleń na ziemie odzyskane 1949 0
56/13/0/2.8/13 Sprawozdania liczbowe z działalności przesiedleńczej na ziemie odzyskane w zakresie rozprowadzenia kredytów na zakup inwentarza żywego 1949 0