Parafia Dzików

Sygnatura
56/153/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
56/153/0/2.1/48 Copia ex libris metricalibus natorum copulatorum et mortuorum ecclesiae parochialis rit. lat. Dzikoviensis pro anno 1817 [Kopia z ksiąg metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1817] 1834 19
56/153/0/2.1/49 Copia ex libris metricalibus natorum copulatorum et mortuorum ecclesiae parochialis rit. lat. Dzikoviensis pro anno 1818 [Kopia z ksiąg metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1818] 1818 22
56/153/0/2.1/50 Copia ex libris metricalibus natorum copulatorum et mortuorum ecclesiae parochialis rit. lat. Dzikoviensis pro anno 1823 [Kopia z ksiąg metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1823] 1834 22
56/153/0/2.1/51 Extractus metrices natorum copulatorum et mortuorum ecclesiae parochialis Dzikoviensis r.l. a prima Januarii 1825 usque ad ultimam Decembris [Wyciąg z metryk urodzeń, małżeństw i zgonów parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie do 1 stycznia 1825 do końca grudnia] 1826 21
56/153/0/2.1/52 Copia librorum metricalium ecclesiae parochialis rit. lat. Dzikoviensis ex anno 1844 I. copulatorum II. natorum et III.mortuorum [Kopia ksiąg metrykalnych parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie z roku 1844 I. małżeństw II. urodzeń III. i zgonów] 1845 41
56/153/0/2.1/53 Copia librorum metricalium parochiae rit. lat. Dzikoviensis pro anno 1845: natorum, copulatorum et mortuorum ex pagis Dzików, Cewków, Moszczanica Ułazów [Kopia ksiąg metrykalnych parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1845: urodzeń, małżeństw, zgonów ze wsi Dzików, Cewków, Moszczanica Ułazów] 1846 28
56/153/0/2.1/54 Extractus natorum ac baptisatorum copulatorum ac mortuorum totius parochiae r. l. Dzikoviensis ex anno solari 1846 [Wyciąg urodzeń, małżeństw i zgonów całej parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie z roku 1846] 1847 28
56/153/0/2.1/55 Extractus natorum ac baptisatorum copulatorum ac mortuorum totius parochiae r. l. Dzikoviensis et decanatus Lubaczoviensis pro anno domini 1849 [Wyciąg urodzeń, małżeństw i zgonów całej parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie dekanatu lubaczowskiego za rok 1849] 1850 32
56/153/0/2.1/56 [Kopie ksiąg metrykalnych urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za lata 1851, 1856] 1852, 1857 78
56/153/0/2.1/57 Copiae natorum mortuorum copulatorum ecclesiae parochialis r. l. Dzikoviensis pro anno domini 1852 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1852] 1853 36
56/153/0/2.1/58 Copiae librorum metricalium natorum mortuorum copulatorum parochiae r. l. Dzikoviensis pro anno 1853 [Kopie ksiąg metrykalnych urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1853] 1854 38
56/153/0/2.1/59 [Kopie ksiąg metrykalnych urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1854] 1855 37
56/153/0/2.1/60 Copiae natorum mortuorum copulatorum parochiae r. l. Dzikoviensis pro anno 1857 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1857] 1858 41
56/153/0/2.1/61 Copiae natorum mortuorum copulatorum ecclesiae parochialis Dzikoviensis ritus Latini pro anno domini 1858 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1858] 1859 48
56/153/0/2.1/62 Copiae natorum mortuorum copulatorum ecclesiae parochialis Dzikoviensis ritus Latini pro anno domini 1859 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1859] 1860 46
56/153/0/2.1/63 Copiae natorum mortuorum copulatorum ecclesiae parochialis Dzikoviensis ritus Latini pro anno domini 1860 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie za rok 1860] 1861 49
56/153/0/2.1/64 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii w Dzikowie za rok 1861] 1862 51
56/153/0/2.1/65 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii w Dzikowie za rok 1862] 1863 53
56/153/0/2.1/66 [Kopie urodzeń, zgonów małżeństw parafii w Dzikowie za lata 1864-1865] 1865-1866 82
56/153/0/2.1/268 Copia ex libris metricalibus natorum copulatorum et mortuorum ecclesiae parochialis rit. lat. Dzikoviensis ex anno 1839 [Kopia z ksiąg metrykalnych urodzeń, małżeństw i zgonów parafii obrządku łacińskiego w Dzikowie z roku 1839] 1840 16