Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych

Sygnatura
53/296/0/5
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 101 do 120 z 2 475 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.3/1678 /Oddłużanie osad rentowych z terenu powiatu inowrocławskiego - wnioski kwestionariusze itp.. 1934-1937 220
53/296/0/5.3/1679 Podania osadników z parcelacji polskiej o zmniejszenie zadłużenia na podstawie art. 16. rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24.X.1934 r. z terenu powiatu inowrocławskiego 1935 98
53/296/0/5.3/1680 /Podania o udzielenie ulg w spłacie należności rentowych powiatu Kościan/ 1934-1936 108
53/296/0/5.3/1681 Wnioski osadników z osady Łowęcin powiatu poznańskiego o częściowe umorzenie rat i zaległości na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24. X. 1934 r. 1935-1937 58
53/296/0/5.3/1682 /Wnioski właścicieli nieruchomości gruntowych w Pobiedziskach o umorzenie rat rentowych 1935-1936 112
53/296/0/5.3/1683 /Wnioski rolników z terenu powiatu średzkiego o udzielenie ulg w spłacie należności gruntowych 1936 49
53/296/0/5.3/1684 /Wykazy oddłużeniowe nabywców gruntów państwowych rozparcelowanych majątków z terenu powiatu wyrzyskiego 1935-1939 156
53/296/0/5.3/1685 /Podania rolników o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z terenu powiatu wyrzyskiego 1935-1936 294
53/296/0/5.3/1686 /Podania rolników o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z terenu powiatu wyrzyskiego 1937 293
53/296/0/5.3/1687 /Podania chłopów z terenu powiatu wyrzyskiego o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej 1937 242
53/296/0/5.3/5853 /Wykaz imienny należności z tytułu scalenia gruntów - osada Grzegorzew /w gminie Krzykosy powiat Koło/ 1934 30
53/296/0/5.3/6133 /Odwołanie osadników na obszarze byłego majątku państwowego Utelno powiat Bydgoszcz w sprawie osad i obniżenia ustalonych cen kupna/ 1926-1931 0
53/296/0/5.4/1688 Ewidencja dokonanych sprzedaży nieruchomości prywatnych wiejskich ze strony właścicieli polskich na rzecz osób narodowości niemieckiej 1935-1937 12
53/296/0/5.4/1689 /Sprawy przewłaszczeniowe gospodarstw ziemskich/ 1931-1939 70
53/296/0/5.4/1690 /Wykaz nazwisk osób, które sprzedały nieruchomości na terenie województwa poznańskiego 1920-1938 37
53/296/0/5.4/1691 /Rejestr sprzedanych nieruchomości ziemskich/ b.d. 39
53/296/0/5.4/1692 /Ograniczenie obrotu nieruchomościami powstałymi z parcelacji/ pismo okólne Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. 1937 20
53/296/0/5.4/1693 Ewidencja udzielonych przywłaszczeń obiektów sprzedanych na zasadzie umów markowych /poz. 3 Uchwały Rady Ministrów z dnia 12.V.1933 r./ 1933 22
53/296/0/5.4/1694 /Wykazy dotyczące przewłaszczeń nieruchomości ponad 45 ha/ 1928-1929 38
53/296/0/5.4/1695 /Sprawy przewłaszczeń nieruchomości ziemskich w powiecie bydgoskim/ 1933-1938 371
Wyświetlanie 101 do 120 z 2 475 wpisów.