Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych

Sygnatura
53/296/0/5
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 100 z 2 475 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/296/0/5.1/1589 Pisma okólne Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1932 184
53/296/0/5.1/1590 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego za rok 1932 i 1933 1932-1933 0
53/296/0/5.1/1591 Okólniki Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego za rok 1934 1932-1934 0
53/296/0/5.1/1592 /Zbiór okólników Wydziału Rolnictwa i Reform Rolnych/ 1934-1938 0
53/296/0/5.1/1593 Pisma okólne - 1935 1935 0
53/296/0/5.1/1594 Pisma okólne Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 1936 0
53/296/0/5.1/1595 /Protokół ze zjazdu komisarzy ziemskich w Urzędzie Wojewódzkim Poznańskim - 7. X. 1936/ 1936 0
53/296/0/5.1/1596 /Sprawozdania z działalności Państwowego Banku Rolnego/ 1931 0
53/296/0/5.1/1597 Orzeczenia z parcelacji Państwowego Urzędu Ziemskiego w Bydgoszczy 1929-1933 0
53/296/0/5.1/1598 Ordynacje ogólne 1936 0
53/296/0/5.1/1599 /Nadzór nad bekoniarniami/ 1931-1932 0
53/296/0/5.1/1600 Komisja Nadzoru Rynku Mięsnego w Kaliszu 1937-1939 0
53/296/0/5.1/1601 Komisja Nadzoru Rynku Mięsnego w Turku 1939 0
53/296/0/5.1/1602 /Ubezpieczenie od gradu osady szkolnej Rataje powiat chodzieski/ 1939 0
53/296/0/5.1/1603 /Sprawy różne/ 1938-1939 0
53/296/0/5.1/1604 /Sprawy różne/ 1939 0
53/296/0/5.1/1605 Wykaz zapasów zboża 1939 0
53/296/0/5.1/5848 /Powszechny obowiązek świadczeń rzeczowych i plany aprowizacyjne- generalia/ 1939 13
53/296/0/5.1/5849 /Opinie o mierniczych- generalia, tajne/ 1937 8
53/296/0/5.1/5851 /Wykaz imienny właścicieli majątków ziemskich z powiatów chodzieskiego, wągrowieckiego i mogileńskiego- tajne/ 1938 7
53/296/0/5.1/5864 /Okólnik nr 548 Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie umocnień polowych z okresu wojny - odpis/ 1933 7
53/296/0/5.1/6129 Różne sprawy /m.in.. Pisma okólne władz zwierzchnich, sprawy dzierżawców z majątków państwowych itd./ uregulowanie stosunków walutowych z Niemcami 1922-1923 0
53/296/0/5.1/6130 /Sprawa sporno-administracyjna/ /Miejscowego/ Związku Wspierania Ubogich w Poznaniu /Magistrat miasta Poznania/ przeciwko Dworskiemu Związkowi Wspierania Ubogich w Jeżewie /b. Okręgowy Urząd Ziemski/, uboga Zofia Michalak 1934-1937 0
53/296/0/5.1/6131 /,,Deutsche Landgenossenschaft Dignes Heim" w Nowym Tomyślu- likwidacja/ 1935-1937 0
53/296/0/5.1/6169 Projekt kontraktu minimalnego dla urzędników gospodarczych od 1 IV 1920 1920 0
53/296/0/5.1/6194 Wykaz właścicieli młynów w powiatach [1835 - 1918] 1919 - 1939 0
53/296/0/5.2/1606 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1607 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1608 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1609 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe/ 1929 0
53/296/0/5.2/1610 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie dotyczące powierzchni zasiewów 1935 0
53/296/0/5.2/1611 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie dotyczące wyników zasiewów 1935 0
53/296/0/5.2/1612 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie dotyczące wyników zasiewów 1935 0
53/296/0/5.2/1613 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie ogólne z powiatu chodzieskiego 1929 33
53/296/0/5.2/1614 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe z terenu Gniezna/ 1929 13
53/296/0/5.2/1615 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Gostyń/ 1929 17
53/296/0/5.2/1616 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Grodzisk/ 1929 13
53/296/0/5.2/1617 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Inowrocław/ 1929 48
53/296/0/5.2/1618 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie zbiorów z 1930 r. z terenu powiatu kępińskiego/ 1930 11
53/296/0/5.2/1619 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Kościan/ 1929 9
53/296/0/5.2/1620 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Kościan/ 1929 36
53/296/0/5.2/1621 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie z terenu powiatu kościańskiego 1930 31
53/296/0/5.2/1622 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Krotoszyn/ 1929 12
53/296/0/5.2/1623 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów powiatu Krotoszyn/ 1930 11
53/296/0/5.2/1624 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatu koźmińskiego dotyczące zbiorów/ 1930 15
53/296/0/5.2/1625 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Leszno/ 1929 9
53/296/0/5.2/1626 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie z terenu powiatu leszczyńskiego/ 1930 9
53/296/0/5.2/1627 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów z terenu powiatu międzychodzkiego/ 1930 29
53/296/0/5.2/1628 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Międzychód/ 1929 63
53/296/0/5.2/1629 /Statystyka produkcji rolnej, szacunek przeciętnych plonów w gminach powiatu mogileńskiego/ 1938 70
53/296/0/5.2/1630 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Mogilno/ 1929 58
53/296/0/5.2/1631 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów starostwo mogileńskie/ 1930 12
53/296/0/5.2/1632 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Oborniki/ 1929 9
53/296/0/5.2/1633 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Odolanów/ 1929 19
53/296/0/5.2/1634 Spis koni, bydła, trzody chlewnej i owiec - zestawienie z terenu powiatu ostrowskiego 1927 12
53/296/0/5.2/1635 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Ostrów/ 1929 41
53/296/0/5.2/1636 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Nowy Tomyśl 1929 25
53/296/0/5.2/1637 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - miasto Poznań 1929 10
53/296/0/5.2/1638 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Rawicz 1929 11
53/296/0/5.2/1639 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Strzelno 1929 33
53/296/0/5.2/1640 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Szamotuły 1929 0
53/296/0/5.2/1641 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Szubin 1929 33
53/296/0/5.2/1642 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Śmigiel 1929 21
53/296/0/5.2/1643 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Śrem 1929 11
53/296/0/5.2/1644 Spis koni, bydła, trzody chlewnej i owiec - zestawienie z terenu powiatu średzkiego 1927 18
53/296/0/5.2/1645 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie liczby zwierząt gospodarczych z terenu powiatu średzkiego/ 1929 7
53/296/0/5.2/1646 Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Środa 1929 11
53/296/0/5.2/1647 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Wągrowiec 1929 15
53/296/0/5.2/1648 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe dotyczące zbiorów z terenu powiatu wągrowieckiego/ 1930 71
53/296/0/5.2/1649 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Wolsztyn/ 1929 25
53/296/0/5.2/1650 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie powiatowe - Września/ 1929 21
53/296/0/5.2/1651 Statystyka produkcji rolnej - zestawienie z powiatu żnińskiego 1929 39
53/296/0/5.2/1652 Statystyka produkcji rolnej - zestawienie gminne z terenu powiatu żnińskiego 1930 152
53/296/0/5.2/1653 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie gminne z terenu powiatu żnińskiego 1937 97
53/296/0/5.2/1654 /Statystyka produkcji rolnej - zestawienie gminne z terenu powiatu żnińskiego 1937 128
53/296/0/5.2/6132 /Statystyka produkcji rolnej, zestawienie z terenu powiatu śmigielskiego dotyczące zbiorów w roku 1930/ 1930 0
53/296/0/5.2/6148 Statystyka produkcji rolnej 1938 0
53/296/0/5.3/1655 /Należności rentowe, zarządzenia/ 1937-1939 58
53/296/0/5.3/1656 /Osady rentowe, podłużanie/ 1936-1938 86
53/296/0/5.3/1657 /Podłużanie osad rentowych/ 1937-1939 61
53/296/0/5.3/1658 /Akcja oddłużeniowa/ 1935-1938 92
53/296/0/5.3/1659 /Ulgi dla nabywców osad anulacyjnych/ 1936-1938 35
53/296/0/5.3/1660 Korespondencja (w sprawie zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej) z Państwowym Bankiem Rolnym 1935-1939 54
53/296/0/5.3/1661 Rejestr dłużników rentowych, którym na podstawie art. 16 przedłużono okresy amortyzacji pożyczek 1932-1939 27
53/296/0/5.3/1662 Rejestr udzielonych na podstawie art. 16 i 5 umorzeń należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej dla osad rentowych b.d. 57
53/296/0/5.3/1663 Obciążenia rachunku nabywców parcel za szacunki /osady markowe/ 1936-1937 352
53/296/0/5.3/1664 Zestawienie podań dłużników rentowych o ulgi z art.. 5 załatwionych odmownie b.d. 43
53/296/0/5.3/1665 Zestawienie podań dłużników rentowych o ulgi z art. 16/Dz.U.R.P. poz. 842/34 1938 34
53/296/0/5.3/1666 Zestawienie podań dłużników rentowych o ulgi z art. 16/Dz.U.R.P. poz. 842-34 załatwionych odmownie 1939 16
53/296/0/5.3/1667 Wnioski o częściowe umorzenie rat rentowych na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 24. X. 1934 1934-1936 56
53/296/0/5.3/1668 Rejestr spraw osad umorzonych 1935 6
53/296/0/5.3/1669 /Podłużanie osad z parcelacji rządowej 1936-1937 44
53/296/0/5.3/1670 /Wykaz dłużników osad gruntowych/ wykaz orzeczeń z art. 61 ustawy o wykonaniu reformy rolnej przekazanych do administracji P.B. Rolnego 1939 106
53/296/0/5.3/1671 Osady rentowe Starostwa powiatowego w Bydgoszczy 1934-1938 577
53/296/0/5.3/1672 Artykuł 11 powiat bydgoski /Częściowe umorzenie rat rentowych i zaległości na podstawie art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24.X.1934 r. 1936 155
53/296/0/5.3/1673 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego reformy Rolnej z terenu powiatu bydgoskiego 1937-1938 231
53/296/0/5.3/1674 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego reformy Rolnej z terenu powiatu bydgoskiego 1937 260
53/296/0/5.3/1675 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej z powiatu bydgoskiego/ 1937 179
53/296/0/5.3/1676 /Podania o ulgi w spłacie należności Funduszu Obrotowego reformy Rolnej z terenu powiatu bydgoskiego 1937 179
53/296/0/5.3/1677 /Wykazy oddłużeniowe nabywców gruntów państwowych rozparcelowanych majątków powiatu bydgoskiego/ 1939 256
Wyświetlanie 1 do 100 z 2 475 wpisów.