Komitety

Sygnatura
53/881/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/881/0/3.1/136 Korespondencja - listy jeńców wojennych o pomoc materialną z obozu Altdamm. 1915-1916 178
53/881/0/3.1/137 Korespondencja- listy jeńców wojennych o pomoc materialną z obozu Cassel. 1915-1918 221
53/881/0/3.1/138 Korespondencja - listy jeńców wojennych o pomoc materialną z obozu Langensaltza. 1915-1916 156
53/881/0/3.1/139 Korespondencja - listy jeńców wojennych o pomoc materialną z obozu Laubau. 1916-1918 153
53/881/0/3.1/140 Korespondencja - listy jeńców wojennych o pomoc materialną z obozu Skalmierzyce. 1917-1918 96
53/881/0/3.1/141 Korespondencja - listy jeńców wojennych o pomoc materialną z obozu Zgorzelice. 1915-1916 53
53/881/0/3.1/142 Korespondencja - listy jeńców wojennych o pomoc materialną i prawną z różnych obozów jenieckich. 1917-1918 381
53/881/0/3.1/143 Korespondencja różna o pomoc materialną i porady prawne oraz podziękowania za otrzymaną pomoc. 1915 185
53/881/0/3.1/144 Korespondencja różna o pomoc materialną i porady prawne. 1915-1916 306
53/881/0/3.1/145 Korespondencja różna o pomoc materialną. 1916-1917 121
53/881/0/3.1/146 Lista uchodźców cywilnych. b.d. 29
53/881/0/3.1/147 Lista uchodźców cywilnych. b.d. 36
53/881/0/3.1/148 Dary dla uchodźców i korespondencja różna. 1915 516
53/881/0/3.1/149 Austria - Komitet Pomocy Polakom w zaborze austriackim - korespondencja różna 1915-1916 293
53/881/0/3.1/150 Belgia - Komitet Pomocy Polakom w Belgii - sprawozdania i korespondencja. 1915-1918 145
53/881/0/3.1/151 [Komitet Generalny Pomocy dla Ofiar Wojny w Vevey, Bratnia Pomoc Koła Akademickiego Komitetu Wychodźców w Pradze- sprawozdania i wycinki prasowe.] 1915 47
53/881/0/3.1/152 Informacje o działalności różnych towarzystw i organizacji polskich, w tym list Henryka Sienkiewicza o celach i zadaniach Komitetu Generalnego w Vevey, przedrukowanego w Przyjacielu Ludu nr 41 z 20 II 1916 roku - [wycinki prasowe] 1914-1918 45
53/881/0/3.1/153 Korespondencja różna - listy o pomoc, interwencje, między innymi list odręczny Henryka Sienkiewicza do Rodaków z 4 maja 1916 roku z Vevey. 1916 215
53/881/0/3.1/154 Królestwo Polskie [korespondencja i sprawozdania z działalności różnych towarzystw z terenu Królestwa Polskiego, między innymi Polskiego Towarzystwa Pomocy dla Ofiar Wojny.] 1916-1917 344
53/881/0/3.1/155 Komitet niesienia pomocy w Królestwie Polskim, dary pieniężne - wycinki prasowe. 1918 62
Wyświetlanie 1 do 20 z 111 wpisów.