Zarząd Główny

Sygnatura
53/884/0/1
Daty skrajne
1918 - 1951
Liczba serii
1
Liczba skanów
15816
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 40 z 79 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/884/0/1/2 Statuty Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 52
53/884/0/1/3 Okólniki Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1934 142
53/884/0/1/4 Okólnik nr 8. Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1935 22
53/884/0/1/5 Okólniki i zarządzenia Zarządu Głównego i Okręgu Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 108
53/884/0/1/6 Okólniki własne Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 36
53/884/0/1/7 Okólniki i wykazy członków Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 20
53/884/0/1/8 Okólniki poufne nr 1 i 2 Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 14
53/884/0/1/9 Protokoły Zarządu Głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski 1914 - 1919. 1937 190
53/884/0/1/10 Protokoły Posiedzeń prezydium Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 92
53/884/0/1/11 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 22
53/884/0/1/12 Protokół z posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego [część] 29.VIII.1939 i zweryfikowani 1.IX.1939 r. 1939 16
53/884/0/1/13 Sprawozdania Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Poznańskiego za okres 1936/37. 1937 154
53/884/0/1/14 Statystyka Związku Weteranów Powstań Narodowych. Okręg Poznański, Pomorski, Śląski. 1935 41
53/884/0/1/15 Akta Komendanta Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1939 114
53/884/0/1/16 Korespondencja skarbnika Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 60
53/884/0/1/17 Korespondencja Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938-1939 164
53/884/0/1/18 Regulamin Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1934-1937 20
53/884/0/1/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1933-1934 176
53/884/0/1/20 Protokoły Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1936 286
53/884/0/1/21 Protokoły Weryfikacyjne Pomorskie Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1933-1935 202
53/884/0/1/22 Protokolarz Komisji Weryfikacyjnej Towarzystwa Powstańców Wielkopolskich. 1936-1937 126
53/884/0/1/23 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937 136
53/884/0/1/24 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1939 104
53/884/0/1/25 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1936-1939 690
53/884/0/1/26 Komisja Weryfikacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski [wnioski niezweryfikowane] 1929-1935 371
53/884/0/1/27 Komisja Weryfikacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski - wnioski powstańców. 1935 340
53/884/0/1/28 Komisja Weryfikacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski - korespondencja. 1936-1937 201
53/884/0/1/29 Akta Komisji Weryfikacyjnej Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935-1937 274
53/884/0/1/30 Komisja Weryfikacyjna Związku Powstańców Wielkopolskich - korespondencja. 1938-1939 48
53/884/0/1/31 Spis zweryfikowanych 101 - 4621. 1936 514
53/884/0/1/32 Spis zweryfikowanych 4622 - 9099. 1936 512
53/884/0/1/33 Spis zweryfikowanych 9100 - 13620. 1936 522
53/884/0/1/34 Uwagi o projekcie rozporządzenia wykonawczego do ustawy z dnia 1 września 1937 sposobie udowodnienia czynnego udziału w walkach o niepodległość. 1937 42
53/884/0/1/35 Fundusz samopomocy Związku Powstańców Wielkopolskich. 1938 74
53/884/0/1/36 Bilanse za 1937 i 1938 r. Związku Weteranów Powstań Narodowych i Związku Powstańców Wielkopolskich. 1937-1938 26
53/884/0/1/37 Raporty ze stanu kół okręgu pomorskiego i śląskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935 124
53/884/0/1/38 Spis kół i delegatów powiatowych Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1936 16
53/884/0/1/39 Ewidencja kół okręgu pomorskiego Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1935-1937 68
53/884/0/1/40 Spis kół Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polski. 1934-1937 64
53/884/0/1/41 Karty ewidencyjne kół Związku Powstańców Wielkopolskich. 1939 136
Wyświetlanie 1 do 40 z 79 wpisów.