Zjednoczenie Zawodowe Polskie - Zarząd Okręgu w Poznaniu

Sygnatura
53/887/0/33
Daty skrajne
1908 - 1939
Liczba serii
1
Liczba skanów
954
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 20 z 23 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/887/0/33/79 Bilanse 1908-1925 142
53/887/0/33/80 Bilanse Zarządu Centralnego za lata: 1911 - 1918 oraz 1. I. 1923 - 30. IV. 1924 1911-1924 32
53/887/0/33/81 Sprawozdania i inne druki 1914-1923 135
53/887/0/33/82 Sprawozdania kasowe Zarządu Okręgowego Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1931-1938 137
53/887/0/33/83 List hipoteczny na rzecz Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1934 12
53/887/0/33/84 Sprawy finansowe - weksle bez pokrycia - Nowakowski, Łopuszański 1934-1939 12
53/887/0/33/85 Udziały Rady do spółki wydawniczej 1936 9
53/887/0/33/86 Korespondencja różna 1920-1933 46
53/887/0/33/87 Korespondencja z adwokatem Chmielewskim 1922-1927 21
53/887/0/33/88 Korespondencja z Urzędem Skarbowym 1930-1939 39
53/887/0/33/89 Korespondencja w sprawach finansowych 1932-1937 12
53/887/0/33/90 Korespondencja z firmami: Tadeusz Drozdowski i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Dom Agentowo-Komisowy Adolf Neuding w sprawi maszyn i części linotypowych 1933-1936 22
53/887/0/33/91 Spis pierwszych zjazdów powiatowych kulturalno - oświatowych Związku Robotników Rolnych i Leśnych w województwie poznańskim i pomorskim w 1931 roku 1932 11
53/887/0/33/92 VI Sejmik Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu - Statut i program sejmiku 1936 39
53/887/0/33/93 Dom w Sosnowcu 1925-1937 51
53/887/0/33/94 Sprawa sporna - Zjednoczenie Zawodowe Polskie c/a Bączkowski- akta procesowe 1930-1936 34
53/887/0/33/95 Sprawa sporna Mańkowski c/a Leśniewski 1931-1932 18
53/887/0/33/96 Spisy członków Kasy Emerytalnej Zjednoczenia Zawodowego Polskiego 1930-1934 16
53/887/0/33/97 Spisy i adresy urzędników Kasy Emerytalnej "Wzajemnej Pomocy" Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Zarządu Związku Robotników i Rzemieślników 1931 10
53/887/0/33/98 Korespondencja Kasy Emerytalnej "Wzajemnej Pomocy" Urzędników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Zarządu Okręgu w Poznaniu. Statut- Adresy 1930-1934 60
Wyświetlanie 1 do 20 z 23 wpisów.