Komisje i Kluby Zarządu Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu

Sygnatura
53/1415/0/2
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
33788
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1415/0/2.1/215 Komisja Weteranów Walk Rewolucyjnych 1905 - 1917 - Protokoły, sprawozdania i korespondencja. 1960-1974 0
53/1415/0/2.1/216 Wykaz weteranów walk rewolucyjnych w latach 1905 - 1917 z Okręgu poznańskiego. 1968 0
53/1415/0/2.1/217 Wykaz byłych rewolucjonistów z lat 1905 - 1917 zamieszkałych na terenie województwa poznańskiego. 1969 0
53/1415/0/2.1/1448 [Wycinki z map szczegółowych-szkice do ćwiczeń operacyjnych i do wojskowych zadań taktycznych oraz opracowanie kpt. Michała Dudziaka na temat bitwy pod Łodzią w listopadzie 1914 r.] 1950-1982 0
53/1415/0/2.2/218 Organizacja Krajowej Komisji Środowiskowej Powstańców Wielkopolskich 1918/19. 1957-1973 0
53/1415/0/2.2/219 Stan ilościowy weteranów powstania wielkopolskiego członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Krajowa Komisja Weteranów Powstania Wielkopolskiego. 1971 0
53/1415/0/2.2/220 Wyjaśnienie w sprawie powstańców wielkopolskich 1918/19 - sporządzone dla Rady Państwa PRL - Biuro Odznaczeń. 1967 0
53/1415/0/2.2/221 Korespondencja z Zarządem Głównym Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w sprawie przyznania odznaczeń państwowych Powstańcom Wielkopolskim 1918/19. 1969-1972 0
53/1415/0/2.2/222 Interwencja Krajowej Komisji Powstańców Wielkopolskich skierowana do Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w sprawie weteranów powstania wielkopolskiego 1918/19. 1971 0
53/1415/0/2.2/223 Uchwała nr 233/71 Rady Ministrów z dnia 5.Xll.1971 roku w sprawie podwyższenia emerytur i rent uczestnikom powstania wielkopolskiego i pozostałym po nich wdowom. 1971 0
53/1415/0/2.2/224 Sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego w latach 1965 - 1967 1965-1967 0
53/1415/0/2.2/225 Informacja z działalności Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/19 za okres od czerwca 1967 - 21.V.1968 roku. 1968 0
53/1415/0/2.2/226 Informacja o działalności Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego. 1969 0
53/1415/0/2.2/227 Sprawozdanie Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego za okres od 16.ll.1970 - 18.Xll.1973 roku wraz z materiałami dotyczącymi ewidencji środowiska powstańczego, odznaczeń państwowych. 1972-1974 0
53/1415/0/2.2/228 Wnioski /protokoły/ Krajowej Komisji Weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918/19 przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Poznaniu w sprawie dodatków do rent. 1963-1964 0
53/1415/0/2.2/229 Wnioski Komisji do Spraw Wyjątkowego Zaopatrzenia Emerytalnego Rencistów - Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i ich rodzin - część l. 1963 0
53/1415/0/2.2/230 Wnioski Komisji do Spraw Wyjątkowego Zaopatrzenia Emerytalnego Rencistów - Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i ich rodzin - część ll. 1963 0
53/1415/0/2.2/231 Wnioski Komisji do Spraw Wyjątkowego Zaopatrzenia Emerytalnego Rencistów - Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/19 i ich rodzin - część lll. 1963-1967 0
53/1415/0/2.2/232 Obchody uroczyste rocznic powstania wielkopolskiego organizowane przez Krajową Komisję Weteranów Powstania Wielkopolskiego. 1963-1968 74
53/1415/0/2.2/233 50 rocznica powstania wielkopolskiego. 1968-1969 114
Wyświetlanie 1 do 20 z 443 wpisów.