Akta urodzeń

Sygnatura
53/1845/0/1
Daty skrajne
1874 - 1921
Liczba serii
1
Liczba skanów
2148
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Wyświetlanie 1 do 78 z 78 wpisów.
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
53/1845/0/1/1 Księga urodzeń 1874 53
53/1845/0/1/4 Księga urodzeń 1875 203
53/1845/0/1/7 Księga urodzeń 1876 214
53/1845/0/1/10 Księga urodzeń 1877 122
53/1845/0/1/13 Księga urodzeń 1878 133
53/1845/0/1/16 Księga urodzeń 1879 122
53/1845/0/1/19 Księga urodzeń 1880 123
53/1845/0/1/22 Księga urodzeń 1881 123
53/1845/0/1/25 Księga urodzeń 1882 118
53/1845/0/1/28 Księga urodzeń 1883 131
53/1845/0/1/31 Księga urodzeń 1884 127
53/1845/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1845/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1845/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1845/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1845/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1845/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1845/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1845/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1845/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1845/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1845/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1845/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1845/0/1/71 Księga urodzeń 1897 0
53/1845/0/1/74 Księga urodzeń 1898 0
53/1845/0/1/77 Księga urodzeń 1874 0
53/1845/0/1/80 Księga urodzeń 1875 0
53/1845/0/1/83 Księga urodzeń 1876 0
53/1845/0/1/86 Księga urodzeń 1877 0
53/1845/0/1/89 Księga urodzeń 1878 0
53/1845/0/1/92 Księga urodzeń 1879 0
53/1845/0/1/95 Księga urodzeń 1880 0
53/1845/0/1/98 Księga urodzeń 1881 0
53/1845/0/1/101 Księga urodzeń 1882 0
53/1845/0/1/104 Księga urodzeń 1883 0
53/1845/0/1/107 Księga urodzeń 1884 0
53/1845/0/1/110 Księga urodzeń 1885 0
53/1845/0/1/113 Księga urodzeń 1886 0
53/1845/0/1/116 Księga urodzeń 1887 0
53/1845/0/1/119 Księga urodzeń 1888 0
53/1845/0/1/122 Księga urodzeń 1889 0
53/1845/0/1/125 Księga urodzeń 1899 0
53/1845/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1845/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1845/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1845/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1845/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1845/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1845/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1845/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1845/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1845/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1845/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1845/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1845/0/1/164 Geburts-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1845/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1845/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1845/0/1/173 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1845/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1845/0/1/179 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1845/0/1/182 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 105
53/1845/0/1/185 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1845/0/1/188 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1845/0/1/191 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 111
53/1845/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1845/0/1/200 Geburts-Haupt-Register 1908-1909 110
53/1845/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1845/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1845/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1845/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1845/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1845/0/1/218 Rejestr główny urodzeń 1910-1914 258
53/1845/0/1/222 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1845/0/1/229 Geburts-Neben-Register 1915-1915 40
53/1845/0/1/230 Geburts-Neben-Register 1916-1916 29
53/1845/0/1/231 Geburts-Neben-Register 1917-1917 26
53/1845/0/1/232 Księga Urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1920-1920 0
53/1845/0/1/233 Księga Urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1921-1921 0
Wyświetlanie 1 do 78 z 78 wpisów.