Referat Administracyjno-Gospodarczy

Sygnatura
6/11/0/3
Daty skrajne
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/11/0/3.7/411 Informacje dotyczące mleczarni 1931 0
6/11/0/3.7/412 [Wykazy stanu mleczarń w powiecie chojnickim] 1933 0
6/11/0/3.7/413 Informacja dotyczące mleczarni [wykaz roczny mleczarń spółdzielczych i prywatnych oraz ilości przerobionego mleka - 1 stycznia 1935 r., wykaz mleczarni znajdujących się na terenie miasta, zestawienie roczne z obór zrzeszonych we włościańskich kółkach handlowych PJR za rok 1932/33] 1933-1935 0
6/11/0/3.8/414 Zwalczania raka ziemniaczanego 1928 0
6/11/0/3.8/415 Zwalczanie raka ziemniaczanego 1929 0
6/11/0/3.8/416 Zarazy na zbożach i ziemiopłodach 1929-1933 0
6/11/0/3.8/417 Rak ziemniaczany 1930 0
6/11/0/3.8/418 Rak ziemniaczany 1932 0
6/11/0/3.8/419 Sprawy zabezpieczenia ziemniaków przed możliwościami zarażenia się rakiem ziemniaczanym 1930 0
6/11/0/3.8/420 Walka z chorobami i szkodnikami roślin 1932-1935 0
6/11/0/3.8/421 [Zarządzenie w sprawie obsadzenia na wiosnę 1936 r. dalszych terenów ziemniakami rakoodpornymi] 1934-1935 0
6/11/0/3.8/421a Walka z chorobami i szkodnikami roślin 1933-1936 0
6/11/0/3.9/422 Rozłożenie długów rolniczych na raty 1926-1939 0
6/11/0/3.9/423 Kredyty rolne 1932 0
6/11/0/3.9/424 Zaciągnięcia pożyczki dla rolników. Pożyczki dla rolników z funduszu akcji pomocy siewnej 1937 0
6/11/0/3.10/426 Sprawy rybołówstwa [wykaz jezior, w których są raki, spis rybaków, którym udzielono kartę rybacką, w sprawie rybołówstwa na rzekach Upiłce i Osusznicy. Lista kontrolna kart rybackich] 1920-1924 0
6/11/0/3.10/427 Rybołówstwo [listy kontrolne na połów ryb, pozwolenia, wykaz wydanych kart rybackich, przydzielenia dzierżawy jezior, wiosenna ochrona ryb] 1931-1933 0
6/11/0/3.10/428 Rybołówstwo [umowa dotycząca dzierżawy rybołówstwa na państwowych jeziorach, wodach i rzekach. Statut Spółki Rybackiej Jeziorowej, orzeczenie wojewody pomorskiego z dnia 16 lipca 1937 r. w sprawie podziału na obwody rybackie wód otwartych w dorzeczu rzeki Brdy] 1932-1939 0
6/11/0/3.10/429 Rybołówstwo [sprawa rybołówstwa na wodach granicznych, zebranie informacyjne dla właścicieli rybołówstw na obwodach rybackich w dorzeczu rzeki Brdy] 1936-1937 0
6/11/0/3.11/430 [Sprawy nadania statutu spółkom łowieckim, oraz wykazy członków spółki łowieckiej gminy: Lubnia, Męcikał, Zalesie i Gronowo] 1931 0
Wyświetlanie 81 do 100 z 129 wpisów.