Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/245 Odbudowa Warszawy [Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy] 1949-1950 0
6/852/0/3/246 Różne [ubezpieczenia w PZU, działalność Komitetu Uczczenia Ofiar Mordów Hitlerowskich, "Dzieci Radiofonizacji Pomorza", sprawy Tow. Przyjaciół Łużyc, sprawozdanie i gospodarka drzewem Pom. Izby Rolniczej w Toruniu, Danina Narodowa] 1945-1946 0
6/852/0/3/247 Oświata i kultura 1946-1947 0
6/852/0/3/248 Oświata, kultura i sztuka 1947-1948 0
6/852/0/3/249 Oświata, kultura i sztuka 1947-1949 0
6/852/0/3/250 Oświata, kultura i sztuka 1949-1950 0
6/852/0/3/251 [Akta z zebrań PWRN, protokoły Komisji do zbadania grobów pomordowanych przez Niemców Polaków w Tryszczynie, sprawozdania z ośrodków kulturalnych: teatr, muzea,szkoły] 1945 0
6/852/0/3/252 [Protokół konferencji starostów powiatowych i prezydentów miast poświęconej zagadnieniom kultury i sztuki] 1948 0
6/852/0/3/253 [Program działania samorządu terytorialnego w dziedzinie oświaty] 1948 0
6/852/0/3/254 Sprawy finansowe tygodnia Oświaty, Książki i Prasy 1950 0
6/852/0/3/255 [Przedszkola] 1948 0
6/852/0/3/256 [Oświata, kultura i sztuka, sprawy organizowania przedszkoli] 1949 0
6/852/0/3/257 [Pomoc szkołom w przydzielaniu terenów, pomieszczeń, opału] 1945 0
6/852/0/3/258 Oddanie gmachu Szkoły dla Ociemniałych, przy ul. Krasińskiego 10 przez Izbę Skarbową 1946-1948 0
6/852/0/3/259 [Szkolnictwo] 1947-1949 0
6/852/0/3/260 Budowa gmachu K-dy Wojewódzkiej MO [oddanie budynku szkolnego] 1947-1950 0
6/852/0/3/261 [Działalność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Pomorskiego Domu Sztuki] 1946-1947 0
6/852/0/3/262 [Oświata, kultura i sztuka]. Sprawa utworzenia Wydziału Rolniczego UMK [Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.] 1948 0
6/852/0/3/263 [Działalność Wojewódzkiej Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem] 1949 0
6/852/0/3/264 Udział rad narodowych w walce z analfabetyzmem 1949-1950 0
Wyświetlanie 221 do 240 z 346 wpisów.