Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/305 Wyłączenia [z reformy rolnej] z art.15 [Dekretu z dn. 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej], t. I 1948-1949 0
6/852/0/3/306 Wyłączenia [z reformy rolnej] z art. 15 [Dekretu z dn. 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej], t. II 1948-1949 0
6/852/0/3/307 Wyłączenia z art.15 [Dekretu z dn. 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej], t. III 1949 0
6/852/0/3/308 Wyłączenia z art.15 [Dekretu z dn. 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej], t. IV 1949 0
6/852/0/3/309 Wyłączenia z art.15 [Dekretu z dn.6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej, t. V 1949 0
6/852/0/3/310 Wyłączenia z art.15 [Dekretu z dn. 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej], t. VI 1949 0
6/852/0/3/311 Wyłączenia z art.15 [Dekretu z dn. 6 IX 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej], t. VII 1949-1950 0
6/852/0/3/312 Wyłączenia z reformy rolnej, [Tom I] 1950 0
6/852/0/3/313 Wyłączenia z reformy rolnej, [tom II] 1950 0
6/852/0/3/314 Podatek gruntowy, [tom I] 1950 0
6/852/0/3/315 Podatek gruntowy, [tom II] 1949 0
6/852/0/3/316 Premie za podatek gruntowy, [tom III] 1948-1950 0
6/852/0/3/317 Sprawy odbudowy i budownictwa 1949-1950 0
6/852/0/3/318 Spółdzielczość 1950 0
6/852/0/3/319 Przemysł - elektryfikacja 1945-1947 0
6/852/0/3/320 Elektryfikacja 1948-1950 0
6/852/0/3/321 Telefonizacja wsi 1950 0
6/852/0/3/322 Radiofonizacja. Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju. 1948-1950 0
6/852/0/3/323 [Sprawozdanie ze stanu przemysłu za czas od 1 II 1945 r. do 15 III 1946 r. oraz sprawozdanie z działalności Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Pomorskiego] 1946 0
6/852/0/3/324 Sprawy przemysłu i handlu, Izba Przemysłowo-Handlowa 1949 0
Wyświetlanie 281 do 300 z 346 wpisów.