Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/85 [Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego] 1947-1948 0
6/852/0/3/86 Protokoły posiedzeń Wydziału Wojewódzkiego 1950 0
6/852/0/3/87 Korespondencja z Urzędem Wojewódzkim [sprawozdania] 1945-1946 0
6/852/0/3/88 [Sprawozdanie Urzędu Wojewódzkiego z działalności wydziałów] 1947 0
6/852/0/3/89 Sprawozdania za 1947 rok Urzędu Wojewódzkiego i zamierzenia na 1948 r. 1947-1948 0
6/852/0/3/90 Sprawozdania Wojewody 1947 0
6/852/0/3/91 [Sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego] 1948-1949 0
6/852/0/3/92 Sprawozdania Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego 1950 0
6/852/0/3/93 [Sprawozdania z działalności inspekcyjnej Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego] 1945 0
6/852/0/3/94 [Sprawozdania z lustracji przeprowadzonych przez Urząd Wojewódzki] 1947 0
6/852/0/3/95 [Sprawozdania z lustracji Pow. Związku Samorządowego 1947-1948 0
6/852/0/3/96 [Dotyczy organizacji urzędów wojewódzkich, terenowych rad narodowych, oddania budynku szkolnego, naprawy barek, programu zebrań okolicznościowych, zbiórki złomu, zatrudniania nieletnich] 1946 0
6/852/0/3/97 [Korespondencja i wytyczne Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego] 1945 0
6/852/0/3/98 Materiały sprawozdawcze 1947-1948 0
6/852/0/3/99 Sprawozdania innych władz i urzędów 1947-1949 0
6/852/0/3/100 [Działalność urzędów niezespolonych] 1948 0
6/852/0/3/101 Sprawozdania innych władz i urzędów 1949 0
6/852/0/3/102 [Protokół zebrania periodycznego naczelników władz i urzędów niezespolonych II instancji] 1948 0
6/852/0/3/103 [Sprawy dotyczące Państwowego Urzędu Repatriacyjnego - Instrukcja Komisji Osadnictwa, uchwała Rad Narodowych w Inowrocławiu i Świeciu, sprawozdanie PUR z Bydgoszczy, memoriał w sprawie pomocy osiedleńczej] 1945 0
6/852/0/3/104 [Sprawozdanie z działalności Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Oddział Woj.] 1946 0
Wyświetlanie 61 do 80 z 346 wpisów.