Referat Ogólny

Sygnatura
6/852/0/3
Daty skrajne
1945 - 1950
Liczba serii
1
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
6/852/0/3/105 Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Rolnych i [Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich] 1949 0
6/852/0/3/106 Sprawozdanie Oddziału Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej w Toruniu od chwili przejęcia b. Pom. Izby Rolniczej do dnia 20 czerwca 1946 r. 1946 0
6/852/0/3/107 Sprawozdanie Oddziału Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej w Bydgoszczy od chwili przejęcia b. Pom. Izby Rolniczej do dnia 20 VI 47 1946-1947 0
6/852/0/3/108 Sprawozdania innych władz i urzędów [Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Bydgoszczy za m-ce od kwietnia do grudnia 1948 r.] 1948 0
6/852/0/3/109 [Sprawozdanie miesięczne Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Bydgoszczy] 1949 0
6/852/0/3/110 [Sprawozdania z działalności Oddziału Samorządu Wojewódzkiego za m-ce X, XI, XII] 1946 0
6/852/0/3/111 Sprawozdanie z działalności samorządu za 1949 r. 1950 0
6/852/0/3/112 [Sprawozdanie z działalności Powiatowego Związku Samorządowego we Włocławku za 1947 r.] 1947-1948 0
6/852/0/3/113 Sprawozdanie z działalności Włocławskiego Powiatowego Związku Samorządowego 1949 0
6/852/0/3/114 [Sprawozdania dla PRN w Szubinie - z działalności szkolnictwa powszechnego, Związku Samopomocy Chłopskiej, Pow. Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego] 1947 0
6/852/0/3/115 [Sprawozdania dla PRN w Wyrzysku z działalności Pow. Insp. PRN, Insp. Rolnego Pow. Zw. Samopomocy Chłopskiej, Urzędu Skarbowego, obwodu pocztowo-telekomunikacyjnego, Pow. Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, szkolnictwa powszechnego, Społ. Kontroli Cen, Biura Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego] 1947 0
6/852/0/3/116 Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy za 1947 r. 1948 0
6/852/0/3/117 Budżet Pomorskiego Samorządu Wojewódzkiego na czas od 1 VII 1945 do 31 III 1946 r. 1945 0
6/852/0/3/118 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na czas od 1 IV do 31 XII 1946 r 1946 0
6/852/0/3/119 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na 1947 r. 1946 0
6/852/0/3/120 [Budżet Pom. Woj. Związku Samorządowego] 1946-1947 0
6/852/0/3/121 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na 1948 r. 1947 0
6/852/0/3/122 Sprawy budżetowe Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego 1948-1950 0
6/852/0/3/123 Budżet Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Samorządowego na 1950 r. 1949 0
6/852/0/3/124 Sprawy budżetowe Pomorskiego Wojew[ódzkiego] Zwi[ązku] Samorządowego 1949-1950 0
Wyświetlanie 81 do 100 z 346 wpisów.